fbpx

Fritid, tomt & övrigt

För dig som vill bygga på landet!

Pris

995 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,5 ha
Tomtområde
2,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Eslöv Östra Karaby 13:4

Adress

Östra Karaby 1304 24171 Marieholm

Om fastigheten

Tomtmark med högt och vackert läge, för dig som bygga en hästgård eller ”bara” vill ha lite mer plats och frihet. Tomten som är på 25 127 kvm ger möjligheter för både byggnader och verksamhet. Kommunalt VA finns ej i området utan vatten och avlopp anordnas på den egna fastigheten. Elnätet i området tillhandahålles av Kraftringen nät AB, anslutningsavgift från 35 250 kr inkl. moms, för mer information om elanslutning gå in på Kraftringen.se. Bifogade kartor visar markerat område med fornlämningar samt tomtens mått i meter.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Övrigt

Fastigheten är taxerad med typkod 110 obebyggd åkermark med totalt taxeringsvärde 775 000 kr enligt 2017 års taxering. Fastighetsavgift betalas inte på jordbruksmark, därför utgår inte någon sådan kostnad på fastigheten i nuläget.

Vatten och avlopp anordnas på den egna fastigheten, enligt Eslövs kommun är det ej planerat någon utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i området. Nuvarande plan sträcker sig fram till 2025.

Elnätet i området tillhandahålles av Kraftringen nät AB, anslutningsavgift är normalt 35 250 kr inkl. moms, vid längre avstånd avstånd än 200 meter tillkommer en avgift per meter. För mer information om elanslutning gå in på Kraftringen.se

Köparen ges möjlighet att undersöka möjligheten att erhålla bygglov genom villkor som kan infogas i köpekontraktet.

Vägbeskrivning

Kör väg 17 från Landskrona mot Eslöv. Strax efter Marieholm sväng vänster mot Östra Karaby, efter kyrkan i Östra Karaby sväng höger första vägen som leder in till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 141 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter