fbpx

Komplett hästgård för verksamhet!

Prisindikation

17 500 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Komplett hästgård med närhet till Göteborg.

Här finns välskötta stallar för drygt 40 hästar fördelade på flera sektioner, ridhus 20 x 50 m med underlag av fibersand, utomhusbana om ca. 40 x 60 m samt cafeteria, konferensrum, kontor, omklädningsrum och övriga serviceutrymmen. Dessutom finns det inkvarteringsmöjligheter i mindre stugor för ca. 30 personer. På fastigheten bedrivs idag ridskoleverksamhet, ridläger, inackordering samt uthyrning av hästar.

Bostadshuset om ca. 180 kvm är totalrenoverat och i mycket fint skick. Boarean fördelar sig på sju rum och kök med matsal.

Fastigheten är om totalt ca. 8,6 hektar och till dessa arrenderas ytterligare ca. 3 hektar betesmark. Arealerna fördelar sig på två skiften och består förutom landareal även av ca. 3 hektar vatten i Östersjön.

Klubbens ridanläggning är fr.om. 2002 en så kallad av ”Svenska Ridsportförbundet godkänd anläggning”. Det innebär att anläggningen uppfyller högt ställda krav på hur den är anpassad för ridskoleverksamhet och hästhållning sett ur både drift- och säkerhetssynpunkt.

Kretsloppstänkandet genomsyrar foder- och gödselhanteringen. Även driften av anläggningen sköts idag i största möjliga utsträckning miljövänligt och resurssnålt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MÖLNDAL RANERED 1:8

Adress

Raneredsvägen 71 43792 Lindome

Totalareal
8,6 ha
Boyta
180 kvm
Antal rum
7 st

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnadstyp: 1 1/2-plan med mindre källare
Byggår: 1910 (Byggår enligt taxeringsuppgifterna)
Antal rum: 7 st
Antal Sovrum: 4 st

Boarea (BOA): ca. 180 kvm
(BOA enl. fastighetsägarna)

BOA: 144 kvm
(BOA enl. taxeringsinformationen)

Grund: Torpargrund samt mindre källardel om ca 30%
Stomme: Trä
Fasadtyp: Stående träpanel
Fönster: 3-glas, isoler
Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: 2 st luft/luft-värmepumpar samt golvvärme (el).
Vatten: Djupborrad brunn, filter finns
Avlopp: Avloppsbrunn med infiltrationsbädd
TV/Internet: Via fiber

ENERGIDEKLARATION
Energideklaration är utförd: 2023-05-15

ENERGIKLASS
Energiklass: E

ENERGIPRESTANDA PRIMÄRENERGITAL
159 kWh/m²

När huset byggdes noterades en boyta om ca. 144 kvm. År 2007 gjordes en utbyggnad om ca. 40 kvm.

Luft/luft-värmepumpen i sovrummet på övre plan används för det mesta som AC nattetid under sommartid.

Poolen värms med en luft/vatten-värmepump som installerades år 2022. Denna gör att poolen kan hålla upp till 30 graders värme för den som önskar.

Det finns två stycken seriekopplade djupborrade brunnar för dricksvatten. Dessa servas årligen av ett auktoriserat företag.

Det finns även en äldre 10 m³ tank för att ackumulera vatten till bevattning av manege och paddock.

Avloppet har en infiltrationsbädd som gjordes för ca. 20 år sedan. In-Drän modulerna är nedgrävda på innergården där lägerstugorna ligger.
Avloppsvattnet från såväl toaletter i ridhuset, kontorsbyggnaden och bostadshuset pumpas till denna infiltrationsbädd.
På gården finns totalt tre slambrunnar som töms med intervall.

Regelbundet underhåll av hus och stallbyggnader är gjort. Detta inkluderar byte av vitvaror med mera när det har behövts.
Senaste året har ny luft/luft-värmepump till övervåningen och ny diskmaskin i bostadshuset installerats.

Altanen på baksidan mot poolen byggdes 2021 och har efter det kompletterats med ett uterum som är inglasat från 2 sidor och har skjutdörrar.

Vid infarten till gården finns grindar som öppnas och stängs via tidur.

Stallbyggnader och ridhus

Stallar för drygt 40 hästar, ridhus 20 x 50 m med underlag av fibersand samt cafeteria, konferensrum, kontor, omklädningsrum och övriga serviceutrymmen.
Wascator tvättmaskin för hästutrustning och ett torkrum finns i stallet.

Belyst utomhusbana om ca. 40 x 60 m.

Garage

Dubbelgaragen med fjärrstyrd port.

Garage/skrittband

Varmgarage och ett utrymme med skrittband beläget på baksidan av stallet. I byggnaden finns ett skrittband under tak. Skrittbandet kan programmeras, höjas och sänkas. Varmgaraget rymmer två bilar.

Skrittmaskin

Inbyggd skrittmaskin för sex hästar med mycket rejält hus runt. Skrittmaskinen uppfördes år 2016.

Visning

Visning bokas via fastighetsmäklaren.

Arealuppgifter

Total areal enligt SeSverige: 8,63 ha.

Total areal för fastigheten är enligt fastighetshetsregistret: 54 950 kvm.

Total areal för fastigheten enligt taxeringsinformationen är 4 ha fördelat enligt följande: Skogsmark: 1 ha, övrig mark: 3 ha varav småhusmark på lantbruk: 1 200 kvm.

Uppskattad arealfördelning: Bebyggd mark, skogsmark och övrig mark: ca. 5,7 ha och vatten: ca. 2,9 ha. Arealfördelningen är grovt uppskattad via fjärranalys.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga och fastighetens gränser vara bristfälligt markerade. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastighetens gränser och arealer före köpet.

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för fastigheten redovisas i bilagt prospekt.

Forn- & kulturlämningar

Fastigheten berörs ej av några fornlämningar (källa Fornsök). Ett kulturminne i form av en bytomt/gårdstomt finns registrerad. Utöver det registrerade kulturminnet kan andra kulturminnen finnas bl.a. i form av stengärdesgårdar.

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad: 730 000 kr
Ekonomibyggnad: 850 000 kr
Skog: 60 000 kr
Småhusmark på lantbruk: 818 000 kr
Småhusbyggnad på lantbruk: 1 813 000 kr
Summa taxeringsvärde: 4 271 000 kr
Taxering genomförd: 2020

Undersökningsplikt

En köpare uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt och själv göra erforderliga kontroller av försäljningsobjektet innan bindande överlåtelseavtal undertecknas. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som mark och markanläggningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom budgivning.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som skogs- och inägomark samt markanläggningar.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

För att lämna ett bud kontakta ansvarig mäklare.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Avstädning

Säljaren är ansvarig för att bostadsbyggnaden senast på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Någon ytterligare städning kommer ej att ske av mark och övriga byggnader, viss lös egendom kommer att tas med. Befintlig lös egendom som finns kvar på tillträdesdagen övertas av köparen utan vederlag.

Friskrivning - begränsad

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i samtliga ekonomibyggnader, övriga byggnader, skogsmark, inägomark och markanläggningar.

Friskrivningen gäller ej för fel och brister i bostadsbyggnaden.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Skog

Skogen består till största delen av olikåldrig blandskog. Skogen på utskiftet som i norr gränsar till Östersjön består övervägande av olikåldrig röjningsskog . Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten (källa Skogens pärlor).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss