fbpx

Småhus

Tomt med strandläge vid Vassgalen

Utgångspris

350 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns ett unikt tillfälle att förvärva en eller två tomter med strandläge vid populära sjön Vassgalen mellan Vansbro och Äppelbo. Belägna på en kulle med fast och fin mark med utsikt över sjön. Strandskyddsdispens och förhandsbesked på bygglov finns, vilket har beviljas utifrån kommunens LIS-plan för området. Servitut som ger ägaren rätt att nyttja strandremsan för båt och bad. Tomterna säljes var för sig. Prisidè 350 000 kr/tomt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VANSBRO UPPSÄLJE 26:41

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Rum

Vägbeskrivning

Se kartor för vägbeskrivning.

Vassgalen

Vassgalen är en sjö i Vansbro kommun i Dalarna och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,39 kvadratkilometer och ligger 253,9 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gruckån. Källa Wikipedia.

Vassgalen är en fin sjö med flertalet öar. Fördelen med ett fritidshus vid en mindre sjö är att sjön är gemytlig och tilltalade även under sämre väder då det oftast inte blåser lika mycket.

Det finns även flertalet sjöar i närområdet. Närmaste sjön är Djupsjön som näst intill sitter ihop med Vassgalen.

Bygglov

Förhandsbesked på bygglov för enbostadshus och dispens från strandskyddet finns. Kontakta mäklare för mer information.

Vatten, avlopp och el

El finns i området, men möjlighet till dragning till tomtgräns har ej undersökts. Anslutning till vatten och avlopp i området saknas, vilket betyder att frågan får lösas med enskilda anläggningar.

Servitut

Servitut finns som ger ägaren rätt att nyttja den ca 20 m breda strandremsan nedanför tomten för båt och bad.

Fiske

Vassgalen tillhör både Järna fiskevårdsområde och Äppelbo fiskevårdsområde (gränsen går mitt i sjön), vilket omfattar ett stort antal sjöar och vattendrag i området. Fiskekort löses hos respektive förening.

Areal

Vansbro Uppsälje 26:41 är 2 089 kvm.
Vansbro Uppsälje 26:42 är 1 835 kvm.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Mail: thomas.j.persson@ludvigfast.se
Telefon: 0250-59 22 83, 076-110 86 58
Adress: Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Hamngatan 3A, 792 30 Mora
Tillträde efter överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivningen

Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter