fbpx

Tillitscenter

För oss på Ludvig & Co är det viktigt att arbeta hållbart och affärsetiskt och vi är stolta över att visa hur vi gör det. Vi verkar för att säkerställa en hög standard inom frågor som rör affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med informationssäkerhet och integritetsfrågor samt ta del av våra allmänna villkor och uppförandekod.