fbpx

Kålaberga Trädgård på Lilla Fridhem

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Drömmer du om att bli blomsterodlare? Nu när det är dags för Trädgårdsmästaren att gå i pension har du möjlighet att överta och driva vidare väletablerade Kålaberga Trädgård på gården Lilla Fridhem. Här uppe på en höjd inbäddad i en lund ligger trädgården i en skyddad oas. Odlingen som ursprungligen är utformad för tomatproduktion har under de senaste 30 åren utvecklats till en bred produktionsenhet för krukväxter. Utomhusodling blandas med tunnelväxthus och glashus för sommarproduktion, samt växthus för året-om-odling. Kålaberga trädgård är som professionell odlare medlem i den odlarägda föreningen Mäster Grön/Sydgrönt. Sydgrönt ekonomisk förening erbjuder ett svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Daligvaruhandel. Kålaberga Trädgård har år 2023 utsetts till Länets Företagare genom att tillhöra de 2,9% högst rankade företagen i Skåne. Företaget har dessutom en lång tradition med högsta kreditvärdighet från UC.

Kålaberga Trädgård använder idag för sin odling:
Växthus – året om med odling på bord: ca 2 200 kvm
Växthus – anpassade för vår och sommarodling: ca 4 400 kvm
Tunnelodling – ca 1 500 kvm
Utomhusodling – ca 5 500 kvm

På våren levereras penséer som planterats i tunnelväxthusen i september året innan. Därefter levereras utplanteringsväxter så som petunia, tagetes, lobelia, ageratum och femtunga. Under sommaren står färgstarka kryddväxter klara som till exempel Oregano, Rosmarin, Salvia, Fransk dragon och Citrontimjan samt härliga sommarblommor som dahlia och nejlika. Till sensommaren och hösten levereras Krysantemum eller bollkryss. Julstjärnorna som levereras till advent planteras som sticklingar under sommaren. Här har ni möjlighet att ta över verksamheten i full drift och få handledning och mentorskap av Trädgårdsmästaren själv.

Lilla Fridhem är en gård om ca 21 ha fördelad på ca 5 ha högklassig åker, ca 1 ha hagmarksskog/fruktodling, ca 12 ha skog och ca 3 ha trädgård och övrig mark.
Vackert putsat bostadshus anno 1914 med en uppskattad boarea om ca 180 kvm (taxerad 110 kvm). Enklare stugor för säsongsarbetare.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD KÅLABERGA 4:3

Adress

Kålabergavägen 205-55 28890 Vinslöv

Totalareal
21,0 ha
Övrigmark
2,5 ha
Åkermark
5,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Skogsmark
12,0 ha
Boyta
110 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1,5 plan anno 1914. Bostaden är uppförd under tak av tegel, fasad av puts, stomme av trä samt tvåglasfönster och enstaka treglasfönster. Källare under hela huset. Enskilt vatten och avlopp. Vatten från borrad brunn (1986), avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd. Vattenburen uppvärmning via flispanna (samma som till växthusen). Varmvattenberedare el. Taxerad boarea om 110 kvm men enligt fastighetsägare är boarean ca 180 kvm (yttermått ca 18*9 m).

Entréplan innehållande entré, badrum med dusch, kök med groventré, tvättstuga, sovrum, vardagsrum, kammare, kontor, matsal och vinterbonat uterum från 1970-tal. På husets ovanvåning finns allrum, två sovrum och resterande del är inredningsbar kallvind med loft.

Växthus 1

Ekonomibyggnad om 984 kvm enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är ursprungligen uppförd på 1960-talet, för odling av Nejlika som snittblommor, med täckmaterial av glas samt spröjs och ränna av trä vilket nu har renoverats. Allt täckmaterial har bytts till kanalplattor och spröjs och ränna till aluminium. Automatstyrda luckor i tak för ventilation. Hålls frostfritt under vintern. Alla växtbord har uppsamling av vatten som samlas i Naturvattenbassäng som buffert för bevattning. Droppbevattning (från djupborrad brunn) och vattenburen värme från flispanna.

Växthus 2

Ekonomibyggnad om 1 224 kvm enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är ursprungligen uppförd på 1960-talet med trästomme och enkelglas vilket nu har renoverats. Allt täckmaterial har bytts till kanalplattor och spröjs och ränna till aluminium. Automatstyrda luckor i tak för ventilation. Droppbevattning (från djupborrad brunn) och vattenburen värme från flispanna.

Mellanbyggnad

Växthus 1 och 2 kommer att sammanbyggas genom en mellanbyggnad vilket skapar en mindre avdelning för förökning. Här igenom kommer man ifrån utvändiga transporter vilket förbättrar flödet och separat förökning gynnar odlingskvaliteten. Denna del ska stå klar i september 2023.

Växthus 3

Ekonomibyggnad om 4 400 kvm enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är uppförd 1985 i stålstomme. Här finns en vattensilo för att kunna buffra vatten. Automatstyrda luckor i tak för ventilation. Droppbevattning (från djupborrad brunn) och vattenburen värme från flispanna. Mellan växthus 2 och 3 finns packhall, kylrum, personalrum med kök, toalett och dusch (varmvattenberedare el). Här finns också ingång till pannrum och torvhall.

Pannrum och torvhall

Pannrum och torvhall från 1985 om ca 200 kvm i anslutning till växthus 3. I pannrummet finns flispanna (500 kWh) från 2007 som är dimensionerad för företagets kombination av varmodling och säsongskulturer. I torvhallen finns robot från 2013 som används för plantering i odlingskrukor. En separat maskin krossar först torven. Byggnaden är rest med stomme av stål och lättbetongblock med utvändig plåtbeklädnad. I nära anslutning till pannrum finns skärmtak om ca 150 kvm för förvaring av flis.

F.d. pannrum och stugor

Intill växthusen finns det gamla pannrummet som idag utgör förråd (växtskyddsmedel) och bostad för gästarbetare. Bredvid finns tre enklare stugor för gästarbetare med 8 sängplatser utan toalett, dusch eller kök. Stugorna är byggda med trästomme, utvändigt beklädda med träpanel och tak av plåt.

Garage

Garage i anslutning till mangårdsbyggnaden. Utanför gaveln som vetter åt söder växer Parkslide (Reynoutria Japonica), som har täckts med markduk och träflis.

Skogsuppgifter

Skog om ca 4 ha i skiftet kring gårdscentrum och ca 8 ha sammanlagt på tre separata skiften. De tre separata skiftena utgörs av ett skifte om ca 4 ha med företrädesvis lövskog i Lunkeskog och två skiften om ca 1,5 ha respektive ca 2,7 ha på Källemosse.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på bland annat småvilt, rådjur, älg och vildsvin.

Naturvärden

Naturvärden finns på en av skogsskiftena (Lunkeskog). Nyckelbiotop om ca 0,1 ha med odlingsröse, stengärdesgård, rikligt med död ved, rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, värdefull lägre fauna. Naturvärde lövskog om ca 1 ha (källa: Skogens pärlor samt Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: SeSverige och Fornsök).

Åkermark

Högklassig och mycket god åkermark om ca 5 ha enligt uppmätning på fastighetskarta. Åkermarken är dikad .Klass 9 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. Används av en granne genom en muntlig överenskommelse 1 år i taget.

Betesmark

Hagmarksskog/betesmark om ca 1 ha som tidigare utgjort fruktodling.

Utomhusodling

Fält för odling ute om ca 5 500 kvm.

Bågväxthus - Tunnelväxthus

Tunnelväxthus om ca 1 500 kvm. Enkla konstruktioner av aluminium kläs med plastfolie och här får växterna tillskottsvärme vår, sommar och höst. På samma gång skyddas plantorna mot uttorkande vindar, regn och hagel samt ger ett vinterskydd.

Uppvärmning

Växthusen och bostadshuset värms av en flispanna (500 kWh) genom ett vattenburet värmesystem.

Driftskostnader

Driftskostnaderna fördelar sig på:
El: 90 000 - 110 000 kWh, ca 220 000 kr/år
Uppvärmning (flis): ca 1 000 - 1 200 m3 (á 250 kr), ca 250 000 - 300 000 kr
Försäkring (företag + VillaHem): ca 50 000 kr
Avlopp (slamtömning): 3 240 kr (3 ggr/år á 1 080 kr)
Renhållning (privat): 2 216 kr
Renhållning (företag): ca 10 000 kr
Fiber: Fibernät 600 kr, Internet 3 500 kr

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration utförs på köpares begäran.

Kålaberga Trädgård - Lilla Fridhem

Nu har du möjlighet att överta och driva vidare väletablerade Kålaberga Trädgård på gården Lilla Fridhem. Här uppe på en höjd inbäddad i en lund ligger trädgården i en skyddad oas. Odlingen som ursprungligen är utformad för tomatproduktion har under de senaste 30 åren utvecklats till en bred produktionsenhet för krukväxter. Utomhusodling blandas med tunnelväxthus och glashus för sommarproduktion, samt växthus för året-om-odling. Kålaberga trädgård är som professionell odlare medlem i den odlarägda föreningen Mäster Grön/Sydgrönt. Sydgrönt ekonomisk förening erbjuder ett svenskodlat sortiment och logistiklösning till större aktörer på marknaden inom GardenCenter, Blomstergrossister och Daligvaruhandel.

Kålaberga trädgård använder idag för sin odling:
Växthus - året om med odling på bord: ca 2 200 kvm
Växthus - anpassade för vår och sommarodling: ca 4 400 kvm
Tunnelodling - ca 1 500 kvm
Utomhusodling - ca 5 500 kvm

På våren levereras penséer som planterats i tunnelväxthusen i september året innan. Därefter levereras utplanteringsväxter så som petunia, tagetes, lobelia, ageratum och femtunga. Under sommaren står färgstarka kryddväxter klara som till exempel Oregano, Rosmarin, Salvia, Fransk dragon och Citrontimjan samt härliga sommarblommor som dahlia och nejlika.. Till sensommaren och hösten levereras Krysantemum eller bollkryss. Julstjärnorna som levereras till advent planteras som sticklingar under sommaren. Här har ni möjlighet att ta över verksamheten i full drift och få handledning och mentorskap av Trädgårdsmästaren själv.

Lilla Fridhem är en gård om ca 21 ha fördelad på ca 5 ha högklassig åker, ca 1 ha hagmarksskog/bete/fruktodling, ca 12 ha skog och ca 3 ha trädgård och övrig mark. Vackert putsat bostadshus anno 1914 med en uppskattad boarea om ca 180 kvm (taxerad 110 kvm). Enklare stugor för säsongsarbetare.

Fiber

Fastigheten är ansluten till fiber genom Norra Strö ekonomisk förening som har öppen fiber.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 070 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter