fbpx

Åkermark vid Dagsmosse

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd jord- och skogsfastighet om 60 hektar mellan Ödeshög och Vadstena. Dagsmosse är en stor mossmark som ligger vid foten av Ombergs södra ände. Området har en lång historia och har varit bebott sen yngre stenåldern. Fastigheten Dagsmosse 8:31 är belägen i södra delen av Dagsmosse. Totalareal är ca 64 hektar enligt fastighetstaxeringen och består av 49 hektar åkermark, 11 hektar skog och 4 hektar övrig mark inklusive pågående avstyckning om ca 3,5 hektar. Åkermarken är fri för köparen vid tillträdet och består av bördig svart mossjord. Skogen har en totalvolym om 1526 m3sk och ett avverkningsförslag på 352 m3sk inom en 10 års-period enligt skogsbruksplanen

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖDESHÖG DAGSMOSSE 8:31

Adress

ÖDESHÖG DAGSMOSSE 8:31 59993 Ödeshög

Totalareal
63,7 ha
Tomtområde
63,7 ha
Virkesförråd
1 526 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Avstyckning

Försäljningsobjektet är under avstyckning. Samtliga byggnader med tomtmark behålles utav säljaren. Ansökan är inskickad och säljaren betalar förrättningskostnaden. Om köparen väljer att fastighetsreglera till egen fastighet står köparen för förrättningskostnaden. Den bedömda arealen för de avstyckade tomterna är ca 3,5 hektar. Tomtmarksarealen är uppmätt i lantmäteriets karta och kan komma att avvika något efter avstyckning. Den totala arealen enligt fastighetsutdraget är inklusive pågående avstyckningar. Arealen i skogsbruksplanen är exklusive pågående avstyckningar.
För mer information angående avstyckningarna kontakta mäklaren eller extra kontaktperson.

Jakt

I markerna finns gott om vilt, främst rådjur och vildsvin men även älg. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten saknar enligt skogens pärlor registrerade forn- och kulturlämningar.

Arealuppgifter

Åker och skogsmarksarealen är hämtad från fastighetsregistrets uppgifter, skogsbruksplanen och sam- ansökan. Arealerna har en liten differens mellan sig. De olika arealerna samt var vi hämtat uppgifterna har redovisats i försäljningsmaterialet. Hör av dig till mäklaren eller extra kontaktperson för mer information om arealen.

Häradsallmänning

Lysings häradsallmänning S1: 0,0377 mantal
Lysings häradsallmänning S2: 0,0377 mantal
Lysings häradsallmänning S3: 0,0377 mantal

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen har skogen på Dagsmosse 8:31 en snittvolym på 145 m3sk/hektar och en total volym på 1526 m3sk. Fastigheten har en tillväxt på 7,2 m3sk/ha/år. Det totala avverknings förslaget under 10 års-perioden är 352 m3sk varav 291 m3sk är slutavverkning.

Åkermark

Åkermarken är 49 hektar enligt fastighetsutdraget och 47,92 hektar enligt sam-ansökan. Åkermarken ligger i vall och är fri för köparen vid tillträdesdagen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter