Lantbruk

Skogsfastighet med boende

Prisidé

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 2 mar kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,3 ha
Övrigmark
3,0 ha
Åkermark
6,0 ha
Betesmark
3,0 ha
Skogsmark
49,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
7 833 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE BÖRSÅS 1:3, 1:11, HULTSFRED BOCKASKÖGLE 1:12, 1:17

Adress

Börsås 4 36433 Åseda

Om fastigheten

Gård om ca 70 ha varav ca 61,4 ha skogsmark och 8,9 ha inägomark. Uppskattat virkesförråd ca 7 833 m3sk. God bonitet.
Bostadshus och ekonomibyggnader. Enklare fritidshus. Jaktmöjligheter. Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 13 km nordost om Åseda.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugårdsbyggnad med tak av eternit.
Garage med plåttak.
Ekonomibyggnad med trägolv och plåttak.

Äldre ekonomibyggnad (vedbod) .

Bostadshus

Plan 1
Groventré.
Badrum med duschkabin.
Pannrum/ teknikrum.
Kök.
Finingång/ hall.
Kontorsrum.
Finrum.

Plan 2
Hall med utgång till balkong.
Fyra sovrum, (varav ett genomgångsrum).
Toalett.

Tvåglasfönster.
Tak 70-tal.

Fiber finns anslutet.
Uppvärmning genom vattenburet system med bergvärmepump (ca fem år gammal)
Enskilt vatten genom grävd brunn.
Enskilt avlopp. (Ej godkänt enligt dagens standard).

Enklare fritidshus

På fastigheten Uppvidinge Börsås 1:11 finns ett enklare fritidshus.
Rum med kök och matplats.
Sovrum.

El via kabel från bostadshuset på Uppvidinge Börsås 1:3.
Vatten och avlopp saknas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra 2016-05-27.
Skogsbruksplanen är framskriven av Magnus Gustafsson Södra i januari 2021.
Skogsbruksplanen är framskriven med 5 års tillväxt och med de utförda åtgärder som skogsägaren lämnat uppgift om,
en viss korrigering har gjorts för granbarkborreangrepp och vindfälld skog. Se bifogat dokument om genomförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheterna av ca 61,4 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 7 833 m3sk, motsvarande ca 128 m3sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 8,4 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 369 m3sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2021 07 01.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 8,9 ha inägomark.
Inägomarken (åkermarken) är utarrenderad till 2022-03-23.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-03-02 OBS! Märk kuvertet Börsås. Använd gärna bifogad budblankett.

Taxeringsvärde

Uppvidinge Börsås 1:3
Nedan taxeringsvärde för skogsmarken på baseras på angivit virkesförråd om 240 m3sk per ha.
Taxeringsvärde mark: 4 661 000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 557 000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 5 218 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Ekonomibyggnad: 61 000 SEK
Småhusbyggnad lantbruk: 496 000 SEK
Betesmark: 26 000 SEK
Skogsimpediment: 3 000 SEK
Skogsmark: 4 338 000 SEK
Småhusmark lantbruk: 134 000 SEK
Åkermark: 160 000 SEK

Typkod
120 Lantbruksenhet, bebyggd

​Hultsfred Bockaskögle 1:12, 1:17 (samtaxerade)
Nedan taxeringsvärde för skogsmarken på baseras på angivit virkesförråd om 33 m3sk per ha.

Taxeringsvärde mark: 276 000 SEK.

​I detta ingår följande taxeringsvärden:

Skogsmark: 276 000 SEK.​

Typkod
110 Lantbruksenhet, obebyggd

Uppvidinge Börsås 1:11
Taxeringsvärde mark: 2 000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 82 000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 84 000 SEK

Typkod
220 Småhusenhet, bebyggd

Fiske

Fiskerätt i Sjöakullasjön och Björkesjö.

Vägbeskrivning

Fastigheternas gårdscentrum är beläget ca 13 km nordost om Åseda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 2 mar kl 08:00

Prisidé: 5 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter