fbpx

Tomtmark, Segerstad

Utgångspris

1 050 000 kr

Visning

  • Välkommen att besöka tomterna på egen hand.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns två tomter med ett mycket tilltalande läge till försäljning på Segerstad. Tomterna som ligger i skogsbrynet har utsikt mot flera väderstreck över landsbygden på Segerstadslätten. Några hundra meter bort finns busshållplats för länsbussarna, 10 minuters bilresa till Bergviks köpcentrum och ca 1,5 mil in till centrala Karlstad. De tre tomterna som ligger tillsammans kommer ha anslutning till kommunalt vatten via en gemensamhetsanläggning där även en avloppsanläggning är gemensam. Avloppsanläggningen som ingår i tomtköpet har anslutningspunkter för avlopp vid tomtgräns och vatten vid kommunens kopplingspunkt i områdets östra gräns. Fastigheterna kommer utgöra en samfällighet för anläggningens drift.
Avstyckning är klar och väg fram till tomtgräns är på plats. Välkommen att på egen hand besöka tomterna, gränsmarkeringar finns i terrängen. Tillträde enligt överenskommelse.
Tomt nr. 2, Edsberg 2:14 är redan såld.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD SÖDRA EDSBERG 2:13 och 2:15

Adress

Segerstadsby 361 och 362 66494 Vålberg

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Tomternas storlek är:
Tomt nr.1 Södra Edsberg 2:13 - 1 273m²
Tomt nr.3 Södra Edsberg 2:15 - 2 495m²

Försäljning av fastigheterna sker via öppen budgivning. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Tomt nr.1 Utgångspris 950 000 Sek
Tomt nr.3 Utgångspris 1 050 000 Sek

Vatten: Kommunalt Vatten. Anslutningspunkt vid nordöstra hörnet av 2:15.
Avlopp: Avloppsanläggning färdigställd av säljaren och ingår i köpet. Denna är utformad med avloppsbrunn och tillhörande infiltrationsbädd.
Drift och förvaltning av vatten/avlopp kommer ske inom Gemensamhetsanläggning.

Taxeringsvärde:
Södra Edsberg 2:13 Summa Taxeringsvärde 219 000 kr.
Södra Edsberg 2:15 Summa Taxeringsvärde 261 000 kr.

Inteckningar: Det finns inga inteckningar/pantbrev

Rättigheter och Belastningar:
- Gemensamhetsanläggning Södra Edsberg GA:4, Anordningar för Vatten och
Avlopp. Deltagande fastigheter Södra Edsberg 2:13, 2:14, 2:15.
- 1780K-2022/86.1 Väg till förmån för Södra Edsberg 2:13, 2:14, 2:15

Byggrätt, anslutningar m.m.

Bygglov sökes av köparen, positivt förhandsbesked finns, se bilaga. Tillfartsväg finns fram till tomtgräns, säkerställd genom servitut bildat i samband med avstyckning. Vattenförsörjning genom anslutning till kommunalt nät genom en gemensam kopplingspunkt i nordöstra hörnet av 2:15. Avlopp till gemensamhetsanläggning. De nybildade fastigheterna (tomterna) utgör en samfällighet för vatten- och avloppsanläggningens drift inom Södra Edsberg Ga:4. Se bilaga "Lantmäteriförrättning".
El finns i området, närmare undersökning angående anslutningsavgift mm är upp till spekulant att göra. Fiber från Karlstad Stadsnät finns i området, närmare undersökning angående anslutningsavgift mm är upp till spekulant att göra.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter