fbpx

Unikt timmerhus med fantastiskt läge

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Här ges möjlighet att förvärva en unik fastighet med närheten till fjällvärlden med vacker utsikt. Fastigheten ger möjlighet till gårdsliv med djurhållning eller egen verksamhet på 9 ha. Gården ligger högt och enskilt där baksidan vetter mot skogen, samtidigt som det är gångavstånd till Järpens alla serviceinrättningar och en bilresa på endast 25 min tar dig till Åre.

Längdsskidspår och skoterled finns intilliggande fastigheten och här finns även närheten till flera av Åres fjällanläggningar där utbudet av sport och naturliv såsom skidåkning, skoteråkning, fiske men även nöjesliv, shopping och evenemang är stort.

Timmerhuset i modern tappning ger den rätta rustika fjällkänslan med timmer, moderniserad med stora fönster för att ta in och kunna njuta av naturen inifrån huset. Byggnaden är med sin arkitektur perfekt på platsen, strax ovanför byn. Det ger ett lyxigt gårdsboende i fjällnära miljö. Byggnaden är inredd med vattenburen golvvärme och klinker. Denna fastighet passar lika bra som året runt-boende eller som fritidshus där man samtidigt vill förvärva en stor tomt med mycket mark.

Marken fördelar sig över 5,4 ha åker, 2,5 ha produktiv skogsmark samt övrig areal ca 1 ha.

Fyrkappen 10 är beläget i Järpen i västra Jämtland, 25 km öster om Åre och 73 km väster om Östersund. I Järpen finns affärer, restauranger, bensinstation, biograf, bank, systembolag, apotek, sporthall och offentlig service, Här finns även förskola, skola upp till årskurs 6 samt gymnasium. Bra förbindelser med bil, buss eller tåg.

Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med en prisidé om 5 900 000 kr.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅRE HALLEN 1:33

Adress

Fyrkappen 10 83732 Järpen

Totalareal
8,6 ha
Skogsmark
4,0 ha
Åkermark
3,0 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggår 2012-2013
Bostadsbyggnad Timrad hus i ett plan med en boarea om ca 160kvm

Taktyp/takbeklädnad: Torvtak
Grund: Betong
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Timmer
Vatten: Enskilt. Borrad brunn.
Avlopp: Enskilt
Uppvärmning: Bergvärme 2012. Vattenburen golvvärme alla rum utom mindre sovrum och förråd.
Ventilation: Självdrag

Vattnet är provtaget senast år 2021.
Fiber: Ja

Stall/ladugård

Isolerat stall med 4 boxplatser. Gjutet golv. El finns. Tak behöver ses över.

Timrad lada

Timrad lada med plåttak. Lämplig som lösdrift eller förvaring.

Carport

Carport i trä med plåttak.

Timrad lada

Timrad lada uppe i skogsbryn, sämre skick.

Förråd

Enklare byggnad uppförd i trä med plåttak.

Pumphus

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Maj 2023 av Ludvig & Co Rikard Eriksson.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 2,5 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 542 m³sk varav ca 294 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Trädslagsmässigt är granen förhärskande med ca 87%.

Medelboniteten uppgår till 4 m³sk per hektar och år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade eller eftersläpande återväxtåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kolbalans

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Jakt

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen. Det är inte uträtt om fastigheten ingår i något VVO.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen kan avvika med areal enligt fastighetsdataregistret.

Gårdskarta

Välkommen ut i skogen!
Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 5 900 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Visning

För visning av byggnader kontakta Anders Sahlin 063-15712 anders.sahlin@ludvigfast.se
Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Servitut, arrenden, nyttjanderätter

Servitut finns som ger rätt till andra att använda vägen genom fastigheten.

Energideklaration och Besiktning

Det finns en upprättad energideklaration utförd i Oktober 2023. Besiktning är utförd i Oktober 2023.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 358 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter