fbpx

Fastighetsmäklare

Hitta din lokala fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare med lokal spetskompetens

Vi som arbetar som fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling har en spetskompetens inom jordbruks- och skogsfastigheter. Som mäklarfirma känner vi  den lokala marknaden väl och har ett brett kontaktnät. Våra fastighetsmäklare har ofta en gedigen utbildning som agronom, lantmästare, jägmästare, skogsmästare eller skogsvetare och vi finns över hela landet. Vi tar hjälp utav varandra, men spetskompetensen ligger i det lokala, den skog och mark som finns nära. Till vår hjälp har vi även jurister, ekonomer och affärsrådgivare. Med den här samlade kompetensen hjälper vi dig som köpare och säljare på ett mer komplett sätt än vad en traditionell mäklarbyrå ofta har möjlighet att göra.

Vilken mäklare behöver du?

Ligger du i startgroparna för att sälja din fastighet och funderar på vilken fastighetsmäklare du egentligen behöver anlita och varför? Vid en första anblick kan det verka som det är samma yrkeskompetens, men det är mer komplext än så. En fastighetsmäklare som förmedlar lägenheter eller villor har ofta inte den kompetens som behövs för en förmedling av jordbruksfastighet. Där krävs det till exempel att man kan tyda och förklara en skogsbruksplan, undersöka gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, kontrollera arrendeavtal, utreda vart gamla pantbrev finns, undersöka om det finns avverkningsrätter med mera. Förmedling av jordbruksfastighet är ofta betydligt mer komplex än andra förmedlingar. Så det är viktigt att välja fastighetsmäklare efter den kompetens och erfarenhet de har.

Hitta en fastighetsmäklare nära dig

Det är enkelt att hitta en fastighetsmäklare nära dig, Ludvig & Co Fastighetsförmedling finns på 130 orter runt om i hela landet, ofta på mindre orter men även i de större städerna. Du hittar oss enklast genom att söka efter den ort där du bor eller där fastigheten ligger via denna sida. Vill du hellre fylla i ett formulär online och bli kontaktad så gör du det här.

Gårdsmäklare 

Vi förmedlar alla typer av gårdar i hela vårt avlånga land. Det kan vara allt ifrån det lilla torpet med täppan, hästgården med plats för några djur och lite bete, till de stora produktions lantbruken med stora arealer. Som gårdsmäklare har vi bredden att förmedla alla dessa olika typer av gårdar.

Jord- och lantbruksmäklare 

Jordbruk har historiskt ofta gått i arv inom familjen och det är ofta en lång process när man väl beslutat sig för att sälja gården. Att anlita en lantbruksmäklare, som har kunskapen hur det är att driva ett lantbruk är då att föredra. Vi på Ludvig & Co har fastighetsmäklare som även är utbildade agronomer och lantmästare och det skapar de bästa förutsättningarna för att det skall bli en bra affär.

Skogsmäklare 

Varje år förmedlar vi hundratals rena skogsfastigheter, där inga byggnader finns. Som skogsmäklare arbetar vi ofta tätt med våra skogsvärderare som också kan hjälpa till att ta fram eller uppdatera den viktiga skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är ett nödvändigt verktyg i en förmedling av skogsfastighet och vi använder den även interaktivt på vår webbsida som Gårdskarta. Genom den kan man följa vilka bestånd man går i när man är ute i skogen.

Tomt- och husmäklare

Vi förmedlar ibland tomter och villor. Det kan till exempel vara tomter som styckats av en större fastighet och som säljs var för sig till köpare som vill skapa sitt eget hus och boende. Vi har kompetensen som tomt- och husmäklare och kan hantera den typen av fastigheter, men i första hand vänder vi oss mot skogs- och lantbrukssektorn där vi har vår spetskompetens.

Se våra aktuella fastigheter till salu 

Varje år förmedlar vi över tusen fastigheter runt om i Sverige.  Du kan göra ditt eget urval för att se de fastigheter som är relevanta för dig. Kanske vill du enbart se skogsfastigheter med en specifik areal eller pris eller så vill du se alla fastigheter inom ett helt län. Du gör dina egna val om du klickar på ”Visa sökfilter” under fältet för län, kommun och område. Skapa sedan enkelt en prenumeration med ditt val genom att välja ”prenumerera på denna sökning” ovanför fastighetslistan. Vill du någon gång göra om din prenumeration så gör ett nytt urval och fyll i dina uppgifter under prenumerera så skrivs den gamla prenumerationen över.

Anlita en mäklarbyrå med rikstäckande mäklartjänster 

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är rikstäckande och finns på 130 orter, vi täcker upp all areal i hela landet med våra mäklartjänster. Hos oss får du en helhetslösning som få andra mäklarbyråer kan erbjuda! Förutom de traditionella mäklartjänsterna som du kan läsa om hur de går till steg för steg här så har vi våra kollegor affärsrådgivarna, juristerna och ekonomerna. Det innebär att när du köper en lantbruksfastighet kan vi hjälpa dig med kommande deklarationer, skatteplaneringar, utveckling av dina affärsidéer eller om du och din partner behöver skriva testamente. Vi ger dig en trygghet och förutsättning för att ditt företag ska bli framgångsrikt.

Fastighetsvärdering  

Är du i färd med att renovera, bygga till eller funderar på en större investering på gården? Då kan vi hjälpa dig med en fastighetsvärdering som du kan ha som underlag inför beslutet. Vi värderar din fastighet och upprättar ett skriftligt värdeutlåtande som du sedan kan ta vidare till banken, generationsskiftet eller vad du behöver det till.

Värdera fastighet

Fastighetsförmedling 

Vi är Sveriges främsta fastighetsmäklare inom jord och skog, och varje år hjälper vi våra kunder att sälja över tusen lantbruksfastigheter. Med 130 kontor spridda över hela landet har våra fastighetsmäklare en erfarenhet och kunskap om just ditt område. Genom ett nära samarbete med våra specialister inom juridik, ekonomi, skatt och arrenderådgivning kan vi erbjuda unika helhetslösningar. Hos oss får du som säljare av lantbruksfastigheter ett svårslaget stöd som borgar för en god affär.

Fastighetsförmedling

Fotografering och marknadsföring 

Hos oss får du marknadens proffsigaste fastighetsbeskrivning. Du som säljare får ta del av och godkänna beskrivningen innan annonseringen påbörjas. En snygg layout, proffsig fotografering och rätt utförd beskrivning är nyckeln till en lyckad försäljning.  Annonsering och fastighetsbeskrivning är centrala delar i fastighetsaffären. När fastighetsmäklaren marknadsför en fastighet anpassar denne insatserna så att de ger bäst effekt för den specifika fastigheten. Inte sällan finns köparen i vårt stora intressentregister.

Visning och budgivning

Det finns flera möjligheter, beroende på förutsättningarna sker en eller flera visningar för de som är intresserade. Visningen är en mycket viktig del av försäljningsprocessen och har du som  säljare specifika önskemål försöker vi naturligtvis tillgodose de.

Budgivningen är en mycket känslig del i förmedlingsprocessen och kräver erfarenhet,  tillgänglighet och förhandlingsvana. Vi strävar efter att verifiera finansieringen bakom  varje bud samt upprättar budgivningsprotokoll som lämnas till köparen och säljaren för att  säkerställa en seriös budgivning.

Avtal och kontrakt 

När budgivningen är avslutad och det finns en utsedd köpare ska en överlåtelsehandling  undertecknas. Fastighetsmäklaren upprättar då ett köpekontrakt eller ett avtal om fastighetsreglering beroende på fastigheternas belägenhet och Lantmäteriets riktlinjer.

Ett köpekontrakt på en skogs- eller jordbruksfastighet är betydligt mer komplicerat att upprätta än de kontrakt som upprättas vid försäljning av villor eller bostadsrätter.  Ludvig & Co Fastighetsförmedling har den erfarenhet och kompetens som krävs för att både säljare och köpare skall känna sig trygga med avtalet.

Tillträde 

Affären avslutas på tillträdesdagen då den nya ägaren tillträder fastigheten och slutlikviden av köpeskillingen regleras. Då undertecknas också köpebrevet som är ett kvitto på att betalning har skett. Både säljare och köpare får på tillträdesdagen en pärm där mäklaren samlat all slags  dokumentation såsom avtal och övrigt material kring förmedlingsuppdraget.

Kontakta våra fastighetsmäklare

Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar 

Representerar fastighetsmäklaren både säljare och köpare? 

Ja, alla fastighetsmäklare i Sverige är opartiska och skall verka för att både säljare och köpare får en så trygg och bra affär som möjligt.

Vilka typer av fastigheter förmedlar ni? 

Vi förmedlar mest skogs- och jordbruksfastigheter, vi har dock kompetensen till att förmedla alla typer utav fastigheter så som tomter, villor, fritidshus samt kommersiella.

Kan jag sälja utan fastighetsmäklare? 

Du kan sälja din fastighet utan att använda fastighetsmäklare men då måste du ha kunskap om vilka lagkrav som ställs för en fastighetsförsäljning.

Jag har redan en köpare, kan ni hjälpa till med ett skrivuppdrag? 

Ska du sälja och vet vem som skall köpa fastigheten kan vi hjälpa till att skriva de avtal som behövs för en trygg fastighetsaffär. För att få en prisuppgift kontaktar du en fastighetsmäklare nära dig och beskriver vad det är för typ av fastighet och vad ni kommit överens om. Du hittar alla våra fastighetsmäklare på denna sida.

Hur går budgivningen till? 

Budgivningen är en mycket känslig del i förmedlingsprocessen och kräver erfarenhet, tillgänglighet och förhandlingsvana. Vi strävar efter att verifiera finansieringen bakom varje bud samt upprättar budgivningsprotokoll som lämnas till köparen och säljaren för att säkerställa en seriös budgivning

Vad betyder anbud? 

Är intresset stort kan en budgivning bli aktuell på fastigheten. För att hantera budgivningen på ett professionellt och affärsmässigt sätt krävs erfarenhet, tillgänglighet, förhandlingsvana och förmågan att förstå intressenternas behov. Du som säljare avgör i samråd med din mäklare om hur budgivningen ska gå till, och om den ska vara öppen eller sluten. Försäljningssätten kan variera runt om i landet och är du osäker ber vi dig kontakta din fastighetsmäklare för att få förutsättningarna för den aktuella fastigheten.

Ett skriftligt anbud kan innebära att du lämnar in ett förslutet kuvert till mäklaren och denne öppnar samtliga inkomna bud en viss tid och redovisar för säljaren.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är säljaren som beslutar vem som är köpare av fastigheten. Affären är inte klar förrän köpekontrakt är underskrivet, det är enbart det dokumentet som gör affären bindande.

Hur kan jag styla fastigheten, höja värdet på fastigheten inför försäljningen? 

Att styla fastigheten kan absolut vara värt att göra inför en försäljning. Ofta kan du med ganska enkla åtgärder höja värdet. Några exempel kan vara att röja utmed skogsvägarna och se till att de är i bra skick. Gör snyggt kring gårdens byggnader och om växtligheten kommit för nära är det lämpligt att röja och klippa. Ta även ett varv inuti byggnaderna för att se om det är något som behöver städas ut. Transportera bort sådant som ska kastas innan försäljningen. Ett gott intryck ger en god förutsättning för en bra affär.

Hur mycket tar ni i arvode vid försäljning av fastigheten? 

Arvodets storlek grundar sig bland annat på hur stor fastigheten är, marknadsföringens omfattning samt utformningen av försäljningen. Det finns olika upplägg gällande mäklararvodet. Det kan vara en procentsats utav köpeskillingen eller ett fast arvode och ibland en kombination av de två, fast arvode samt en procentsats. Detta kan din fastighetsmäklare berätta mer om.

En viktig sak att veta är att mäklararvodet räknas som en kostnad för dig när du säljer din fastighet och dras av från eventuell vinst när du sedan deklarerar. En annan sak att tänka på är att inte fästa sig alltför mycket på mäklararvodet, det är inte alls säkert att den fastighetsmäklare som säljer din gård till lägsta arvodet också är den som får ut högsta möjliga pris. Jämför fastighetsmäklare noggrant och titta även på vad som ingår och inte i arvodet.

Hur lång tid tar en fastighetsaffär? 

Det är väldigt olika, det kan ta allt ifrån en vecka till över ett år. Är det en nybildning av fastighet kan det ta väldigt lång tid innan Lantmäteriet får klart den nya fastigheten. Generellt kan man säga att det tar ca 2-6 månader från att man skriver förmedlingsuppdrag till fastigheten är överlåten till de nya köparna.

Vad kostar en fastighetsvärdering? 

Kostnaden för fastighetsvärderingen beror på hur stor fastigheten är och vilket underlag som finns att ta del av. Till stöd för värderingen har vi vår egen prisstatistik, som är prissättande inom branschen. Värderingen speglar marknadsvärdet och ligger därför till grund för vad utgångspriset blir.