fbpx

Fritid, tomt & övrigt

Underbart vacker tomt i Brottby!

Accepterat pris

2 200 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Från Brottby gård styckas nu tre stora och unika naturtomter där förhandsbesked om byggnation av bostadshus, gästhus och carport/garage finns. Samtliga tre tomter ligger med fint läge i lantlig miljö, omhuldade av åkermark, kulturhistoria och sagolikt läge när solen går ner över åkermarken. Denna tomt om 2 352 kvadratmeter ligger som på en udde belägen längst in på den enskilda väg som är under uppförande, omgiven av hag- och åkermark. Tomten säljes vackert orörd vilket möjliggör för köparen att placera ett hus mitt i uppvuxen och levande natur. Förslag på hus finns men det är fritt för köparen att själv söka bygglov för det hus man drömt om. Tomten ligger utanför detaljplanerat område. Välkommen att själv besöka denna underbara plats för att uppleva och ta in denna fina tomt. Endast 30 minuter från Stockholm.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VALLENTUNA BROTTBY 4:10

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggrätt, anslutningar m.m.

Det finns ett förhandsbesked som medger nybyggnation av ett enbostadshus, en gäststuga och garage/carport på tomten. En arkitekt har anlitats för att ta fram skissförslaget som ligger till grund för detta förhandsbesked. Dessa handlingar finns för köparen av tomten att tillgå. Observera att köparen är fri att söka bygglov för den typ av byggnad/byggnader som köparen själv önskar bygga.

Tomten ligger utanför detaljplanerat område.

Tomten ligger inom riksintresse för kulturvård. Kulturförvaltningen är remitterade och har inget att erinra mot det förhandsbesked som medgivits.

Miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning kommer kunna lösas på tomten. Typ av avloppsteknik och placering av anläggning behandlas vidare i ansökan om enskilt avlopp som köparen ansöker om i samband med när bygglov söks. Gemensamhetsanläggning bör kunna diskuteras med angränsande tomters fastighetsägare.

Miljöavdelningen bedömer likaså att vatten går att lösa på tomten och att brunn bör borras inom ett skyddsavstånd om 30-50 meter från planerad avloppsanläggning. Skyddsavståndet till eventuellt bergvärmehål bör vara minst 30 meter. Gällande dricksvatten skriver Miljöavdelningen att tomten enligt SGU:s karta över grundvattenkapacitet ligger inom ett område med "Tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-2000 l/h (ca 15-30 m³/d)".

En dialog sker fortlöpande med Ellevio om den luftledning som finns på tomten. Avsikten är att luftledningen kopplas bort och att nya ledningar dras i marken med elanslutningspunkt vid tomtgräns. Elanslutningsavgiften för köparen bedöms bli ca 44.000 kr. Kostnaden för att ansluta fastigheten till elnätet beror dock bl.a. av vilket värmesystem man väljer, om man önskar 16,20 eller 25 Ampere mm. För att få en korrekt uppfattning om elanslutningsavgiften hänvisas till Ellevio.

Open Infra är aktiva i området och kan svara på frågan om vad kostnaden för att dra in fiber till fastigheten kostar.

Gemensamhetsanläggningen som ska inrättas ska bestå av väg enligt förrättningskartan. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma och vändplats. Säljaren ansvarar för samt bekostar att vägen enligt ovan anläggs. När vägen väl är anlagd övergår ansvaret till fastightägarna av Brottby 4:10, 4:11 och 4:12 med lika andelstal, för att vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon året om samt underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras och att trafiksäkerheten inte äventyras.

Fastighetsskatt/-avgift: Du som äger obebyggd tomtmark ska betala 1 procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt.
Du som äger ett småhus som är under uppförande betalar 1 procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt.
När småhuset är klart och du har lämnat in en fastighetsdeklaration där det framgår att huset är färdigbyggt fastställer Skatteverket ett värdeår för småhuset. Nybyggda småhus är avgiftsbefriade under ett antal år och därefter betalar du kommunal fastighetsavgift.

Områdesbeskrivning

Om Brottby Gård
I en lantlig och naturskön miljö med 30 min till innerstaden har Brottby gård ett unikt läge. Här verkar man för att vara en levande jordbruksfastighet och samtidigt utvecklas till en modern samlingsplats och ett utflyktsmål i kommunen. En plats som på ett respektfullt sätt utvecklas i förhållande till natur, landskapsbild och historik kring temat "närmare naturen". Att kunna leva och vara nära staden, vår huvudstad, men samtidigt kunna vara nära naturen, maten, djuren etc. Att i vardagen kunna ha närhet till och komma lite närmare naturen och de upplevelser och rekreationsmöjligheter den ger.

Brottby/Karby är ett levande samhälle med ICA Brottbyhallen, Brottbymacken Bilisten, Pizzeria etc. Det finns flera kommunala förskolor och ett föräldrakooperativ i området samt Karbyskolan F-6) som även inhyser mötesplats och bibliotek. Det finns även en aktiv Hembyggdsförening med aktiviteter och kaffeverksamhet under sommaren.

Kommunikationer

Med bil tar det ca 30 minuter att komma innanför tullarna i Stockholm.
Norrtäljebussen (676:an) går flera gånger per timme in till T-banan i Danderyd eller direkt in till Tekniska Högskolan. Enligt sl.se tar man sig från Brottby trafikplats till Stockholm (innanför tullarna) på 25 minuter. Till Norrtälje tar det ca 32 minuter.

Vägbeskrivning

Har du en Iphone slår du lämpligtvis in Össeby kyrkoruin i GPS:en där parkering förslagsvis kan ske. Efter en kort promenad längs Sjöbergsvägen når du fram till tomterna. Ta på dig ett par stövlar/kängor, packa en väska med kaffe, bulle och saft och njut av en härlig vandring på tomterna. Vänligen respektera att åkermaken är i bruk så gå i åkerkanten vid behov.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter