fbpx

Skatterådgivning

Skatterådgivning som ger ett långsiktigt resultat

Våra tjänster inom skatterådgivning

Planera skatterna smart och säkerställ långsiktig tillväxt i företaget

Skatt är en kostnad som kan minimeras med rätt rådgivning i rätt tid. Ludvig & Co:s skatteexperter tillhandahåller dig och ditt företag korrekt och professionell skatterådgivning inom flera olika områden. Ta hjälp av våra skatteexperter som arbetar förebyggande och framåtsyftande så att onödiga och kostsamma fel kan undvikas.

Vi kan självklart hjälpa till med kommunikation med Skatteverket i samband med revision eller förfrågningar, skatteprocesser och ansökningar om förhandsbesked.

Bloggtips: Så får du stenkoll på skatterna i ditt företag

Våra skatterådgivare hjälper dig att fatta rätt beslut

Vi hjälper dig löpande med allt från de återkommande deklarationerna och momsredovisningarna till att ta smarta beslut kring din inkomst och göra rätt avdrag i företaget. Samtidigt strävar vi efter att arbeta långsiktigt och strategiskt tillsammans med dig, för att garantera att du får en optimal skattestrategi för hela verksamheten – både nu och i framtiden. Dessutom har vi många kunniga auktoriserade skatterådgivare som gärna hjälper till med specifika skattefrågor.

Företagsbeskattning

För att driva företag framgångsrikt krävs kompetens inom många olika områden, bland annat skatteområdet som är fyllt av snåriga regler som ständigt ändras.

I vilken fas är ditt företag? När är enskild näringsverksamhet det bästa alternativet? Är det dags att ombilda till aktiebolag eller bör du kanske driva verksamhet i både firma och bolag? Vi hjälper dig att hitta den ägarform och ägarstruktur som är lämplig i just ditt fall.

Frågorna är många men oavsett om ditt företag är nystartat, i ett expansivt skede eller kanske redan är ett större företag med ett flertal anställda kan vi erbjuda den skatterådgivning som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas. Vi kan bistå vid företagsförvärv, underprisöverlåtelser av verksamheter eller andra omstruktureringar såsom bolagisering av fastigheter, andelsbyten, fusioner, delning av företag med mera.

Är du verksam i bygg-, entreprenadbranschen och fastighetsbranschen? Våra skatteexperter arbetar proaktivt och ser till att du får den bästa rådgivningen, allt för att undvika risker och problem kring de komplicerade skattereglerna om byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse.

Som Sveriges ledande rådgivningsföretag för företag inom de gröna näringarna har vi givetvis exklusiv kompetens när det gäller skogsbeskattning och företagsbeskattning kopplad till lantbruksföretag inom olika näringar.

Fåmansföretag och dess ägare

För dig som delägare i ett fåmansföretag är de särskilda s.k. 3:12-reglerna om utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag centrala. Vi guidar dig i denna skattedjungel som är full av risker men där det också finns stora möjligheter till ett skattemässigt gynnsamt utfall.

Vi är med dig i alla tänkbara skattefrågor som du, dina närstående och ditt företag kan tänkas ha och ser självklart till att du, familjen och företaget betalar rätt skatt utifrån vad som är optimalt i just er situation. Du får hjälp med att hitta rätt ägarstruktur, planering av löneuttag, förmåner och löneväxling samt hur vinst kan tas ut utan onödig skattebelastning.

Andra frågor du får hjälp med är t.ex. frågor kring bolag i karens, intagande eller utlösen av delägare, andelsbyten, aktieförsäljningar med mera.

När det är dags att börja trappa ned ditt företagande eller sälja företaget ger vi dig rådgivning så att skatteutfallet blir så gynnsamt som möjligt.

Fastighetsbeskattning

Frågorna med anknytning till fastighetsbeskattning är många. Vi hjälper dig med kapitalvinstberäkningar vid försäljningar av både privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter och reder ut vilka utgifter som får dras av som reparationer och vilka som är förbättringar.

Vill du skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten? Vi hjälper dig med att utreda möjligheterna för uppskovsavdrag för privatbostadsfastighet och för avsättning till ersättningsfond för näringsfastighet.

Ska du sälja tomter från din fastighet eller kanske genomföra någon annan delavyttring? Då kan vi hjälpa dig med att utreda beskattningskonsekvenserna innan du genomför försäljningen. I synnerhet när det gäller avyttring av tomter kan det bli stora beskattningskonsekvenser om man inte ser upp. Vi har mångårig erfarenhet av att bistå våra kunder i frågor om enkel och kvalificerad tomtrörelse samt även i andra fastighetsanknutna frågor såsom delavyttringar, klyvningar, intrångsersättningar och fastighetsregleringar.
När det gäller skogsfastigheter bistår vi med råd angående t.ex. skogsavdrag och skogskonto.

Generationsskiften

Nyckeln till ett lyckat ägarskifte är att involvera alla parter i ärendet – överlåtaren, den som ska ta över och den övriga familjen. Det är ofta känslosamma frågor och svåra beslut som ska fattas. Det måste få ta sin tid.

Vid ett generationsskifte behövs kunskap inom en rad olika områden; ekonomi och företagande, fastighets- och familjejuridik, skatteexpertis. All denna kompetens finner du hos Ludvig & Co.

Våra auktoriserade generationsskiftare har i decennium hjälpt fastighetsägare och företagare att genomföra lyckade generationsskiften på ett tryggt, förtroendefullt och professionellt sätt.

Kom till oss och börja diskussionen, låt processen få ta sin tid – vi är med dig hela vägen.

Moms

Moms är kanske det mest komplicerade skatteområdet av alla. Reglerna är detaljerade, specifika för olika verksamheter och dessutom ändras reglerna ofta. Låt våra skatteexperter se över ditt företags hantering och rutiner av momsfrågorna. Det är en klok investering för att undvika oönskade momskostnader och skattetillägg.

Vi kan bistå dig i alla olika momsärenden, till exempel lokaluthyrning och frivillig skattskyldighet och fastighets- och byggmomsfrågor, handel med varor och tjänster med andra länder och givetvis allmänna frågor om momsplikt och avdragsrätt.

Senaste från företagsbloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring skatter och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Se fler inlägg
Loading...

Kontakta oss!

Vi återkommer till dig inom kort, vanligtvis inom en arbetsdag. En bekräftelse med ditt meddelande skickas även till din e-postadress.

Kontakta oss!