fbpx
Fastighetsförmedling

Gårdar till salu

En av Sveriges ledande gårdsmäklare

Drömmer du om en egen gård och kikar runt bland olika fastighetsmäklare för att se vilka gårdsmäklare som har gårdar till salu? Då har du kommit helt rätt. På Ludvig & Co Fastighetsförmedling säljes gårdar året runt och som Sveriges ledande gårdsmäklare har vi alltid gårdar till salu. Eftersom vi hjälper väldigt många kunder att sälja och köpa sin drömgård är sannolikheten stor att du finner din framtida gård till salu via oss. Välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Köp din drömgård hos Ludvig & Co

När du ska köpa gård blir det ofta en hel del att fundera och inte minst att drömma över. Vilken typ av gård drömmer du om? Ser du framför dig att köpa en gård med lagom stora marker, ett kanonfint läge med vackra gårdsbyggnader där hela familjen och några hästar trivs? Då låter det som att en hästgård kan vara ett bra alternativ. Ibland kallas denna typ av gårdar även avstyckad gård, livsstilsboende eller lantligt boende. Vill du kanske köpa en mer traditionell bondgård för att kunna ha djurhållning i mindre eller större omfattning eller vill du köpa en skogsgård med eller utan byggnader? Oavsett vilken typ av gård du vill köpa har våra mäklare kompetens att hjälpa dig med allt du funderar över, för alla typer av gårdar.

Bondgårdar

Vad är egentligen en bondgård? De flesta associerar nog till en gård där det finns djur som t.ex. mjölkkor, ett gårdscentrum med boningshus, ekonomibyggnader i form av lada, stall och/eller ladugård samt betesmark, lite skog och kanske åkermark. Faktum är att bondgårdar kan se otroligt olika ut. Allt från ett charmigt livsstilsboende till produktionslantbruk där man driver professionell verksamhet som sysselsätter en eller flera personer. Oavsett om du ska köpa eller sälja bondgård kan du höra av dig till våra mäklare. Vi har alltid bondgårdar till salu.

Hästgårdar

En hästgård kan se väldigt olika ut. Allt från marker om några få hektar upp till riktigt stora arealer. Allt från några byggnader och stora stall till ett fåtal byggnader och ett litet stall. Ju fler hästar desto mer mark behövs. Vill du köpa eller sälja en hästgård, välkommen att kontakta oss på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Vi har alltid flera hästgårdar till salu.

Herrgårdar

I historiska texter nämns herrgårdar ofta som herregård. Det var ju på herrgården herren bodde. På herrgårdens mark fanns det ofta flera bondgårdar, torp och förstås såväl skog som åkermark och betesmark. Herren på herrgården arrenderade ofta ut såväl bondgårdar och torp med tillhörande mark, till sina arrendatorer. Herrgården kunde i sin tur tillhöra ett större gods. Under århundraden har många bondgårdar och torp styckats av från herrgården och bildar idag egna fastigheter. Men det finns ännu idag herrgårdar med stora marker. Oavsett om du vill sälja eller köpa en herrgård har våra mäklare rätt kunskap. Välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling när du skall köpa eller sälja herrgård. Vi har varje år flera herrgårdar till salu.

Skogsgårdar

En skogsgård kan vara allt från några hektar till åtskilliga tusen hektar. Av de fastigheter våra fastighetsmäklare förmedlar har ungefär hälften någon eller några byggnader. Så, oavsett om du vill bo på din skogsgård eller om du endast är ute efter att köpa skog utan byggnader har vi alltid ett stort utbud av skogsgårdar till salu att drömma om. Välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling när du skall köpa eller sälja skogsgård alternativt ren skogsmark.

Mjölkgårdar

Mjölkgårdar är ofta en lantbruksenhet där professionell verksamhet bedrivs, ofta med flera anställda. Men det finns många exempel på mindre mjölkgårdar där verksamheten bedrivs på deltid och där den huvudsakliga intäktskällan härrör från annat arbete, antingen på gården eller från helt annan arbetsplats. Vill du köpa en mjölkgård får du vara beredd på att söka ett tag. Omsättningshastigheten är låg och antalet mjölkgårdar till salu per år är förhållandevis få. Sannolikheten att du köper din mjölkgård via mäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling är dock stor eftersom mjölkgårdar till salu i mycket stor utsträckning hamnar hos våra mäklare.  Välkommen att kontakta våra mäklare när du skall köpa eller sälja mjölkgård.

Torp och hus

Torp är inte sällan fullspäckade med charm, kulturhistoria och rejält mycket känsla. I svunna tider fungerade ofta torp som en liten gård. Soldattorpet var t.ex. ofta ett litet hus med tillhörande mark och ett fähus för djurhållning. På denna mark skulle soldaten med familj kunna försörja sig med det viktigaste i fredstid, ofta med visst stöd från bönderna runt omkring. Har du drömmar om att köpa ett litet torp? Kika då gärna bland de torp och mindre gårdar vi på Ludvig & Co Fastighetsförmedling har till salu. Har du ett torp eller liten gård du vill sälja i framtiden? Välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Gods

Historiskt utgjordes ofta ett gods av stora markområden med flera bondgårdar. På stora gods kunde även en eller flera herrgårdar, bondgårdar, torp, kvarnar, bruk mm ingå. Arrendatorerna på de olika enheterna, som ofta var bönder, betalade en årlig avgift eller skatt till godsägaren. Avgiften kunde vara uppdelad på olika sätt som arbetskraft, kontanter och i natura. Idag används benämningen gods på lite olika sätt. Ibland kan herrgård och gods avse samma typ av egendom och ibland även en bondgård med stora markarealer. Att ett gods skall innefatta en eller flera ståndsmässiga byggnader och stora markområden känns dock även idag helt naturligt. Vill du köpa eller sälja ett gods? Välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Vi har varje år flera godsliknande fastigheter till salu.

Övriga lantgårdar

I Sverige har under årens lopp många stora egendomar styckats av till mindre enheter. Det kan vara lantgårdar med olika karaktär. En mindre lantgård för hobbyverksamhet, en charmig gammal kvarn, delar av ett gammalt bruk eller kanske ett gästgiveri. Oavsett vilken typ av svunnen svensk landsbygdstradition du vill köpa eller sälja är du välkommen till Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Varje år har vi flera intressanta fastigheter till salu.

Stöd för köpare och säljare av gård

Anmäl intresse för en gård – Så fungerar det

Om du är intresserad av en gård som vi förmedlar så kontaktar du fastighetsmäklaren och anmäler ditt intresse för den. Du kan göra det direkt via vår hemsida där gården presenteras, mejla eller ringa direkt till mäklaren. Du förbinder dig inte till något för att du lämnar ett intresse utan får då möjligheten att få mer information angående visningar eller om en budgivning skulle starta. Är du intresserad utav gårdar eller andra typer av fastigheter i ett specifikt område kan du även börja prenumerera på fastigheter som vi lägger ut i det området. Du går då till ludvig.se/fastigheter gör din utsökning och väljer att prenumerera på den sökningen. Då kommer du att få e-post varje gång vi lägger ut något i det området med dina sökkriterier.

Få kalkyl på drift och boendekostnader

Driftskostnad och kalkyl för en gård gäller är alla de kostnader du kommer att ha för att kunna bo där. Exempel på driftskostnader kan vara:

 • Hemförsäkring
 • Uppvärmning
 • Vatten
 • Avlopp
 • El
 • Sophämtning
 • Sotning
 • Samfällighets- och vägföreningsavgifter
 • Larm
 • Övriga kostnader som kan vara kopplade till boendet, t.ex. underhåll av värmepump

När du får driftskostnaderna och boendekalkylen ifrån fastighetsmäklaren är det bra om du noterar hur många personer som bott i huset. Då vet du om förbrukningen gäller ett singelhushåll eller för flera personer. Du bör dock se kostnaderna som ungefärliga då alla har olika livsstilar och förbrukar olika mycket.

Till driftskostnaderna räknas inte amortering eller ränta på eventuella lån som du har på gården. Glöm inte heller att det även kan tillkomma fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Om det är en nybyggd gård behöver du ha koll på när fastighetsavgiften skall börja betalas.

Köpekontrakt och köpebrev

Köpekontraktet och köpebrevet liksom i förekommande fall överenskommelse om fastighetsreglering är de viktigaste dokumenten i en fastighetsaffär, när du ska köpa en gård. Affären är inte klar förrän både köpare och säljare har undertecknat köpekontraktet. En köpare är till exempel inte bunden till sina bud förrän denne skrivit under köpekontraktet. Det finns några minimikrav för att köpekontraktet skall vara juridiskt giltigt:

 1. Köpekontraktet skall vara skriftligt
 2. Undertecknat av både köpare och säljare
 3. Innehålla information om gårdens fastighetsbeteckning samt köpeskilling
 4. Det skall finnas en överlåtelseförklaring

Förutom dessa fyra punkter innehåller köpekontraktet flera andra punkter som är viktiga. Det kan t.ex. gälla tillträdesdatum, personuppgifter på köpare och säljare, hur stor handpenningen är och när den skall betalas och vart. Det kan även finnas med olika villkor och svävarvillkor som kan gälla t.ex. besiktning av gården eller lånelöfte för köparen.
Det är viktigt att du som köpare och säljare förstår det som står i köpekontraktet och är överens om det innan det skrivs under. Fastighetsmäklaren hjälper gärna till att förklara för er.

Köpebrevet

På tillträdesdagen upprättar fastighetsmäklaren ett köpebrev och nu betalas den återstående köpeskillingen in. Nu får köparen tillträde till gården och man kan säga att köpebrevet är ett kvitto på att hela affären är i hamn. Köpebrevet ger köparen möjlighet att registrera sig som ny ägare och få lagfart på fastigheten.

På samma sätt som med köpekontraktet finns det vissa formkrav för att köpebrevet skall vara juridiskt korrekt.

 1. Underskrift av både köpare och säljare
 2. Överlåtelseförklaring där säljaren förklarar att fastigheten och gården överlåts till köparen när köpeskillingen är betalad och köpebrevet undertecknat av båda parter.
 3. Fastighetsbeteckningen för den aktuella fastigheten
 4. Köpeskillingen

Det som skiljer köpebrevet från köpekontraktet är alltså att köpekontraktet binder parterna till affären och innehåller alla eventuella villkor för affären. Köpebrevet är däremot ett bevis på att affären faktiskt är betald och fastigheten har fått en ny ägare.

Vill du sälja din gård?

Att sälja gården kan kännas som ett stort steg och det är ofta något som man gått och funderat på länge. Vi anordnar ofta seminarier där vi berättar mer om vad som är bra att tänka på när man funderar på att sälja sin gård. Du hittar alla våra seminarier på ludvig.se/event. Finns det inget aktuellt där du bor just nu så kontakta din lokala fastighetsmäklare för ett förutsättningslöst möte, antingen på gården, kontoret eller digitalt. Fastighetsmäklaren ger dig då de bästa förutsättningarna för att du skall få en lyckad fastighetsaffär.

Värdering av gårdar

När man värderar en gård är det flera olika delar man tar hänsyn till. Det kan vara flera olika typer av byggnader, jord och skog och allt vägs samman till en helhet som ger den totala bedömningen. Vi har specialiserade fastighetsvärderare över hela landet, vår storlek och att vi finns över hela landet gör att vi har unik prisstatistik att gå på när vi utför värderingarna. Det gör oss till en pålitlig partner vid kontakt med banker eller myndigheter.

Du kan enkelt göra en onlinevärdering av din mark via vår Värdeindikator.

Prenumerera på nya gårdar till salu

Det är enkelt att prenumerera på de fastigheter vi förmedlar. Du går in på listan över våra senaste fastigheter. Där väljer du plats och eventuellt utökat sökfilter. Du kanske är speciellt intresserad av gårdar som är till salu och då väljer du Lantligt boende och/eller Lantbruk. Klicka sedan på knappen Hitta fastigheter. Då visas en lista med de gårdar som är till salu för det område och med de sökkriterier du valt. Ovanför listan ser du antalet och Prenumerera på denna sökning. Klicka där och du får då skriva in din mailadress dit du vill ha information om de nya fastigheterna. Vill du sedan ändra din sökning så gör du en ny utsökning och klickar på Prenumerera på denna sökning igen, då skriv din gamla sökning över om du uppger samma mailadress.

Kontakta våra gårdsmäklare

Våra fastighetsmäklare är specialister på jord, skog och gårdar. Vi finns över hela landet och vi kan hjälpa dig oavsett om du vill köpa, sälja eller värdera din gård. Vi samarbetar även med våra övriga specialister inom juridik, ekonomi, skatt, arrende och andra områden som är extra viktiga vid en försäljning av skogs- och jordbruksfastighet. Vi erbjuder dig en kostnadsfri muntlig värdebedömning av din fastighet. Vi kan träffas ute på din gård, på kontoret eller digitalt, som det passar dig. Behöver du en skriftlig värdering så utför våra fastighetsvärderare även det. Du kan känna dig trygg i valet av oss som gårdsmäklare.

 

Kontakta oss!

Kontakta oss!