fbpx

Obebyggd fastighet söder om Kungsör – 30 ha

Prisindikation

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till grannar, djur och växande grödor.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd fastighet med en sammanhållen ägofigur belägen cirka 7 km sydöst om Kungsör. Total areal om 29,7 ha som fördelar sig på ungefär 19 ha skogsmark och 12 ha inägomark.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KUNGSÖR LÅDEBY 3:7

Totalareal
29,7 ha
Skogsmark
18,9 ha
Inägomark
10,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 091 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogliga uppgifter från skogsbruksplanen som upprättades av Foran Forest AB i januari 2022. Inga åtgärder har utförts på fastigheten sedan planens upprättande och ett års tillväxt har adderats i redovisade uppgifter.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 18,9 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 100 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 111 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,1 m³sk per ha och virkesförrådet domineras av gran (ca 68 %) följt av löv (31 %) samt en försumbar del av tall. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen till 12 ha. Under år 2022 erhåller säljaren EU-stöd för 9,35 ha åkermark. Jorden är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Åkerbo häradsallmänning

Fastigheten har 0,1267 mantal i Åkerbo häradsallmänning.

Jakt

Jakträtten är muntligt upplåten.

Naturvärden

Det finns inga höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en övrig kulturhistorisk lämning (högliknande lämning) registrerad på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet). Lämningen finns i skogsbruksplanens avdelning 7.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter