fbpx

Jordbruksmark 39 ha

Högstbjudande

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Delförsäljning från jordbruksfastighet om totalt 39 hektar mellan Nyed och Storfors . Åker- och betesmark om 31 ha och därtill skogsmark om knappt 6 ha. Ett sammanhängande markområde med landsvägen genom.
Samtidigt med denna försäljning säljs även ett närliggande skifte om 15 hektar på samma sätt. Se separat annons.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STORFORS KUNGSSKOGEN 2:5 Del av

Adress

Snårbotten Vännemyren 68891 Storfors

Totalareal
39,0 ha
Inägomark
32,0 ha
Skogsmark
5,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,7 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Del av fastighet / Lantmäteriförrättning / Tillträde

Markområdet som försäljs är en friliggande del av den större jordbruksfastigheten Storfors Kungsskogen 2:5.
När köpare och säljare är överens om köp kommer ansökan om lantmäteriförrättning lämnas in där köparen tar över området genom fastighetsreglering till tidigare ägd fastighet alternativt köp av styckningslott.
Köpekontrakt/Avtal om fastighetsreglering kommer villkoras med laga kraft vunnet lantmäteribeslut och tillträde kan ske så snart som det skett.
I avvaktan på lagakraftvunnen Lantmäteriförrättning kan köparen bruka åkermarken genom arrendeavtal.

Åker- och betesmark

Enligt jordbruksverkets blockdatabas uppgår godkänd åkermark till 26,69 ha. Därtill totalt 4,56 ha betesmark varav 1,27 idag inte är stödberättigad. Kompensationsstödsområde 6 och inte inom nitratkänsligt område med skogsundantag.

Skogsmark

Skogen har inventerats i augusti 2019 av Henrik Ynger. Skogsuppgifter för denna fastighet är utbrutna ur en skogsbruksplan som avser hela stamfastigheten.
Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 5,8 ha med ett virkesförråd om totalt 358 m³sk.
Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt

Fastigheten ingår i Mögsjöns Älgskötselområde och tillika Kronhjortsskötselområde. Såväl älg- som småviltjakt är enskild inom egen fastighet.

Gammalt gårdscentrum

Inom fastigheten finns ett gammalt gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader. Byggnadsbeståndet är i rivningsskick.

Forn- och kulturlämning, Naturvärden

Vägmärke typ milstolpe inom Avd. 5 norr om gamla gårscentrat.
RAÄ-nummer: Lungsund 8:1

Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Visning

Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Inteckningar

Inga inteckningar/pantbrev följer styckningslotten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter