fbpx

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy sammanfattning

Vi på Ludvig & Co vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

I vår fullständiga dataskyddspolicy för Ludvig & Co och vår fullständiga dataskyddspolicy för Ludvig & Co Fastighetsförmedling förklaras närmare hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Nedan följer en sammanfattning av vår policy.

Så här behandlar vi personuppgifter

Ludvig & Co behandlar personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande till dig. De personuppgifter vi behandlar har antingen lämnas av dig, inhämtas från publika databaser eller från någon av våra samarbetspartners. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Utöver att fullgöra vårt avtal med dig kan vi komma att använda dina personuppgifter för att lämna relevant information om våra tjänster eller i marknadsföringssyfte.

Vidare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontaktuppgifter finner du i Ludvig & Co fullständiga dataskyddspolicy eller vår fullständiga dataskyddspolicy för Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.