fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Valliden med 49.9 ha prod. mark samt jakträtt.

Utgångspris

2 000 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 74 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet sammanhållet i ett skifte med totala areal till 65,3 hektar varav ca 49,9 hektar utgör produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 4026 m³sk med 924 m3sk i huggningsklass S1 & S2 och med största delen av virkesförrådet i huggningsklass G1. Detta är en tillväxt fastighet med god bonitet på 3,9 m³sk per ha/år. Sammanhållet i ett lättåtkomligt skifte med bra vägnät. På fastigheten finns två bostadshus i äldre skick. Jakträtt i Bjurfors/Vallidens VVO!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ ÖSTRA VALLIDEN 1:2

Adress

Valliden 13 93196 Skellefteå

Totalareal
65,3 ha
Åkermark
9,9 ha
Skogsmark
49,9 ha
Myr/kärr/mosse
5,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
4 026 m3sk
Total tillväxt/år
166 m3sk
Kolförråd/ha
74 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2017 av Ulf Lindgren. Skogsbruksplanen har därefter med hjälp av laserdata räknats upp till oktober 2023 av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till 65,3 hektar varav ca 49,9 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om 4026 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 81 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 166 m³sk per år.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 3708 ton vilket motsvarar 13 585 ton CO2e. Den produktiva skogsmarken på fastigheten beräknas med hänsyn till skogsbruksplanens föreslagna skogsskötselåtgärder binda ytterligare 1023 ton kol under den närmaste tioårsperioden.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Byggnader

Det finns 2 stycken äldre bostadshus på fastigheten.

Byggnad 1: Detta hus är i ok skick och det finns el och bredband. Dock inget vatten eller avlopp. Brunnen på fastigheten nyttjas i dagsläget av grannen.
På entréplan finns hall, kök, vardagsrum samt sovrum och på övre plan finns allrum samt två sovrum.

Byggnad 2: Detta huset är i sämre skick och har stått obebott länge. Vissa fina detaljer såsom trägolv och eventuellt timmerstomme kan tas tillvara på i övrigt dåligt skick på byggnaden.

Jakt

Jakträttighet i Bjurfors/Vallidens VVO ingår. Jaktmarker om ca 1700-1800 hektar.

Vatten

Grannfastigheten nyttjar enligt muntlig överenskommelse brunn som finns på fastigheten. Vattnet är ej tjänligt och brunnen är belägen nära logen.

Inägomark

Åkermarken på fastigheten utarrenderas enligt muntlig överenskommelse.

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-09. Märk mailet med Skellefteå Östra Valliden 1:2. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter