fbpx

Sälja fastighet

En helhetslösning för dig som ska sälja fastighet

Mycket att tänka på vid fastighetsförsäljning? Lugn – vi hjälper dig!

När du ska sälja fastighet finns det ofta väldigt mycket att tänka på. Med oss får du en helhetslösning som hjälper dig att sälja din fastighet på bästa sätt utifrån dina förutsättningar.

Vi är Sveriges främsta fastighetsmäklare inom skog och jord, och varje år säljer vi över tusen lantbruksfastigheter över hela landet. Våra fastighetsmäklare har erfarenhet och lång kunskap inom jord och skog – och vi samarbetar även med våra många andra specialister inom juridik, ekonomi och skatt, arrende och andra områden som är viktiga för att genomföra en effektiv försäljning. För dig som vill sälja fastighet och redan har en tänkt köpare hjälper vi med korrekta överlåtelsehandlingar.

Fastighetsförsäljning med lokal expertkompetens

Att sälja en gård med jord och skog skiljer sig avsevärt från att sälja en vanlig villa, och det är ofta en komplex process som kan kännas svårt att få överblick över. Ingen fastighet är den andra lik, och processen innefattar flera viktiga delar som kräver särskild expertis. Med vår hjälp får du en komplett helhetslösning kring hela försäljningsprocessen av din fastighet.

Med kontor över hela landet har vi lokal förankring som är en stor fördel för att lyckas med din fastighetsförsäljning. Våra fastighetsmäklare har stor insikt i området och förutsättningarna på marknaden och kan anpassa försäljningen efter de lokala omständigheterna.

Visa klimatnyttan med din fastighet

När du säljer din skogsfastighet via Ludvig & Co Fastighetsförmedling har du möjlighet att synliggöra hur mycket kol din skogsfastighet binder. Märkningen, som visualiseras på fastighetsannonsen, blir ett nulägesmått på den klimatnytta som skogsfastigheten bidrar till och därmed visar potentialen på skogen utifrån ett klimatperspektiv. Syftet med märkningen är att ge ytterligare en dimension till investeringsbesluten hos fastighetsköpare liksom marknadsföringen för dig som säljare.

Läs mer om att visa klimatnyttan med din fastighet

Vad är min fastighet värd? Få en kostnadsfri värdebedömning!

Funderar du på att sälja din fastighet och undrar vad din gård kan vara värd? Vi svarar gärna på dina frågor om fastighetsförsäljning och i de fall det finns tillräckligt med information kan vi göra en enklare värdebedömning.

Boka en kostnadsfri värdebedömning

Sälja fastighet – steg för steg

Tillsammans sätter vi ihop ett skräddarsytt försäljningspaket för just din fastighet som tar dig hela vägen från start till mål. Våra professionella och engagerade fastighetsmäklare finns med dig genom hela processen – både inför, under och när det är dags för köparen att ta över fastigheten. Så här går en fastighetsförsäljning till.

Värdering av fastigheten

Inför en försäljning är det fördelaktigt att göra en värdering av din fastighet, för att få reda på hur mycket du kan förvänta dig att sälja den för och veta vad du behöver göra för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi kan både göra en enklare, kostnadsfri muntlig värdebedömning eller en fullskalig värdering av din fastighet med ett skriftligt värdeutlåtande som ger dig all information du behöver.

Läs mer om hur det går till att värdera fastighet.

Uppdragsavtal

När du bestämt dig för att sälja fastighet med hjälp av oss tecknar vi ett så kallat förmedlingsuppdrag, som beskriver i detalj vad du och fastighetsmäklaren kommit överens om. Det kan till exempel innefatta vilka fastigheter som ingår i uppdraget, eventuellt upprättande av ny skogsbruksplan, marknadsföringsåtgärder och ersättning till mäklaren.

Fastighetsbeskrivning och fotografering

Vi samlar ihop information om din fastighet från Lantmäteriet och andra myndigheter för att skriva ihop en rättvisande och attraktiv beskrivning av din fastighet – med korrekt fakta och tydliga kartor. Vi ser till att dina byggnader och området blir professionellt fotograferade och kan även hjälpa till med flygfilm eller 3D-fotografering över området. Vid de allra flesta förmedlingar använder vi oss även av vår populära Gårdskartan, vars funktion förbereds i detta stadium av försäljningen. Allt för att framställa din fastighet på bästa sätt.

Marknadsföring i rätt kanaler

För att kunna nå rätt köpare är marknadsföringen en viktig del av hela din fastighetsförsäljning. Under förutsättning att det inte handlar om underhandsförsäljning ser vi till att din fastighet marknadsförs i rätt kanaler – både Hemnet, vår egen hemsida och vårt spekulantregister genom automatiska utskick. Vi kan också hjälpa dig göra fysiska utskick till andra fastighetsägare i bygden, eller hjälpa dig med annonsering i relevanta sociala kanaler som Instagram och Facebook, i tidningar eller annan tryckt media, bland annat.

Visning av din fastighet

Visningen är en mycket viktig del av försäljningsprocessen där potentiella köpare och spekulanter själva får möjlighet att se och bedöma fastigheten. Säljer du en gård, ett lantligt boende, herrgård, slott eller liknande är det viktigt att fastighetsmäklaren får tillgång till antingen allmänna eller personliga visningar. Vid försäljning av ren mark utan byggnader är det bra att intresserade spekulanter får möjlighet att själva titta på fastigheten när det passar, med hjälp av vår interaktiva ”Gårdskartan”. Vi ser till att tillgodose alla specifika önskemål du har, och hjälper dig planera inför visningen.

Budgivning

Under marknadsförings- och visningsperioden svarar din fastighetsmäklare på frågor och vägleder de spekulanter som visat intresse. Är intresset stort kan en budgivning bli aktuell. För att hantera budgivningen på ett professionellt och affärmässigt sätt krävs erfarenhet, tillgänglighet, förhandlingsvana och förmågan att förstå spekulanternas behov. Du som säljare avgör i samråd med din mäklare om hur budgivningen ska gå till, och om den ska vara öppen eller sluten.

Skriva överlåtelsehandlingar

När budgivningen är avslutad ordnar vi med en överlåtelsehandling mellan dig som säljare och köparen. Fastighetsmäklaren sätter upp ett köpekontrakt eller ett avtal om fastighetsreglering, beroende fastigheternas belägenhet och lantmäterimyndighetens riktlinjer. Normalt betalar köparen en handpenning om tio procent av köpeskillingen vid kontraktstillfället.

Inte minst denna fas i försäljningen gör det mycket viktigt att anlita en fastighetsmäklare med kompetens inom jord och/eller skog. Detta eftersom det är betydligt mer komplicerat att upprätta korrekta handlingar jämfört med t.ex. vid försäljning av villa. Våra fastighetsmäklare är experter på förmedling av just lantbruksfastigheter.

Tillträde till fastigheten

Försäljningsprocessen avslutas på tillträdesdagen då fastighetens nya ägare får tillträde och betalar slutlikviden. Då undertecknas också köpebrevet som är ett kvitto på att betalning har skett. Din fastighetsmäklare upprättar även en likvidavräkning som reglerar de intäkter och kostnader utöver köpeskillingen, som eventuellt ska fördelas mellan dig som säljare och köparen. Det kan vara vägavgifter, hyresintäkter, intäkt för jakträtt, m.m.

Fastighetsförmedling

Din fastighet kan vara någons drömboende på landet

Många fastigheter är mycket mer än ”bara mark”. Ungefär hälften av alla lantbruksfastigheter vi förmedlar har byggnader, Det kan vara allt från vackra slott till underbara bostadshus, charmiga torp, stall, ladugårdar och andra byggnader som har stor betydelse för fastighetens attraktivitet och samlade värde. Även för dig som har en mindre gård, eller en fastighet för så kallat livsstilsboende, har vi goda förutsättningar för att hitta rätt köpare.

När du säljer via oss hjälper vi dig att förmedla helhetskänslan av hur det är att faktiskt bo och leva på landet.  Vi skriver en tilltalande beskrivning, anlitar en proffsfotograf och ser till att både hus och natur presenteras på bästa sätt. Med vår hjälp säljer du inte bara mark – utan kanske även någons framtida drömboende på landet.

Prisstatistik skogs- och åkermark

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co’s fastighetsmäklare.

Prisstatistik

Hitta en fastighetsmäklare nära dig!

Vill du sälja din fastighet? Här kan du söka bland alla våra lokala mäklare för att få den hjälp du behöver.

Se alla

Vill du sälja din fastighet?

Skriv direkt till oss

Kontakta oss!