fbpx

Mindre skogsgård

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mindre skogsgård med ett lugnt läge, beläget ca 20 km väster om Kälarne och ca 100 km sydost om Östersund. Av den totala arealen om 29,7 ha är 26 ha produktiv skogsmark, fördelat på tre skiften. Virkesförråd om ca 3100 m³sk.

Här hittar du ett enklare fritidsboende med både jaktmöjligheter och naturliv, som skid- och skoteråkning. Kanske något för den händige med torpardrömmar att pyssla med på lediga stunder. Bostadsbyggnad av enklare standard fördelat på 1,5 plan med källare. Husets interiör består av kök, vardagsrum, 2-3 sovrum samt förrådsutrymmen. Huset lämpar sig väl till fritidshus eller jaktstuga. Några välbevarade äldre attiraljer såsom rustika trägolv och en vedspis i vardagsrummet.. Vattnet hämtas vid den närliggande bäcken. Ekonomibyggnad med enklare standard finns ute på tomten för förvaring. Fastigheten består av tre skiften där huset och ekonomibyggnaden ligger enskilt placerad mellan skog och natur, och här är det tyst och fridfullt. Närheten till väg gör ändå kommunikationen enkel.

Fastigheten försäljs med öppen budgivning till en prisidé om 1 200 000 kr. För övrig information och detaljer, se bifogat prospekt.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE RAMMSJÖ 1:64

Adress

Muskaråsen 120 84497 Kälarne

Totalareal
29,7 ha
Skogsmark
26,0 ha
Skogsimpediment
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
3 076 m3sk
Total tillväxt/år
118 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnadens skick och underhåll håller enklare standard.
Byggår: Okänt
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Grund: Gjuten källarmur/torpargrund
Stomme: Bjälklag och regelstomme i trä
Fasadtyp: Liggande träpanel
Fönster: Kopplade 2-glas

Vatten: Saknas
Avlopp: Saknas. Separettlösning.
Uppvärmning: Direktverkande el. Vedspis i köket, öppen spis i vardagsrummet, vedkamin i ett sovrum. Samtliga eldstäder är för närvarande ej besiktigade och därmed i oklart skick men senast utförd sotning gjordes 2021.
Ventilation: Självdrag

Förråd

Ekonomibyggnad i enkelt utförande. Byggarea ca 50 kvm. Uppförd i resvirke med stående panel och plankgolv. Plåttak. Del av har vedbod rasat.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PG Skogsservice AB/PG Nääs 2021. Virkesförrådet är framräknat till 2023 av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 26 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 3061 m³sk varav ca 817 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog, fördelat på 36% gran, 23 % löv, 35 % tall och 6 % contorta och med en medelbonitet om 4 m³sk/ha/år. Övrig areal fördelar sig framförallt på impediment (2,7 hektar) samt väg och kraftledning (0,2 hektar) samt övrig areal 0,8 ha.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rammsjö jaktlag om totalt ca 1850 ha, jaktlagets areal ingår i sin tur i Håsjö-Ragunda älgskötselområde som omfattas av totalt ca 67 000 ha. Kronskötselområde är under bildande. Jaktlaget arrenderar upp all mark inom lagets område och fördelar sedan ut på markägare och antagna medlemmar. Jakten är upplåten för jaktåret 2024. För att uppnå full mark/köttlott krävs minst 200 ha. Jaktlaget ersätter markägare under 200 ha med en fast en summa per/ha . Småviltsjakten fördelas bland medlemmar via medlemskap i jaktlaget. För att bli medlem krävs att man kontaktar jaktledaren för mer information.

Fiske

Fastigheten ingår i Gastsjöns fiskevårdsområde. Det är inte utrett i vilken omfattning fastigheten har fiskerätt. Det finns fina fiskevatten i närheten samt nära till Gimån.

Forn- och kulturlämningar

På fastighetens ena skifte finns ett mindre område om ca med sumpskog registrerat. (Källa: Se Sverige, Skogens Pärlor via Skogsstyrelsen)

Naturvärden

Inga registrerade uppgifter finns hos SKS om bestånd med höga naturvärden, däremot berörs avdelning 16 och 17 av Skogsstyrelsens sumpskogsskikt
som även i skogsbruksplanen klassas med NO och NS.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 1 200 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

För visning av byggnader kontakta Anders Sahlin 063-15712 anders.sahlin@ludvigfast.se
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 390 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter