fbpx

Kåsebergaodligen

Utgångspris

4 400 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Kåsebergaodlingen har funnits på platsen i över 50 år och grönsaksodling har hela tiden varit kärnan i verksamheten. Nuvarande ägare har drivit och utvecklat verksamheten sedan 2014. Verksamhetens långa historia tillsammans med att leverera fina råvaror har gett en trogen kundkrets, som med tiden förnyats av en yngre generation.

Den enkla och genuina gårdsbutiken är odlingens samlingspunkt. Här kan man i ett lugnt tempo botanisera bland nyskördade grönsaker och fylla upp sin pilkorg med tomater, morötter, sallad, örter och vad annat säsongen har att bjuda på.

Unikt för just Kåsebergaodlingen och det som legat till grund för dess popularitet är det ekologiska tänk som sedan starten genomsyrat odlingen. Nyttodjur, mycket kunskap och handarbete skapar här välsmakande produkter helt fria från bekämpningsmedel. Odlingen är idag KRAV-certifierad.

Odlingsbar mark uppgår till ca 7,4 ha. All mark går att bevattna vilket är en förutsättning för dagens odling. En stor trygghet är att det finns en vattendom som tillåter och möjliggör fortsatt bevattning.

Den geografiska platsen är väl vald. Här finns bördiga jordar och ett otroligt vackert böljande landskap, som i söder krönts av den spektakulära Kåsebergaåsen. Odlingen ligger också strategisk bra till med direkt närhet till själva Kåseberga, där Ales stenar utgör huvudattraktion, varje år lockas över 1 miljon besökare till området.​

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

YSTAD VALLEBERGA 188:2

Adress

Peppingevägen 79-11 27178 Löderup

Totalareal
8,7 ha
Tomtområde
8,7 ha

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Om Kåsebergaodlingen

Kåsebergaodlingen har funnits på platsen i över 50 år och grönsaksodling har hela tiden varit kärnan i verksamheten. Nuvarande ägare har drivit och utvecklat verksamheten sedan 2014. Verksamhetens långa historia tillsammans med att leverera fina råvaror har gett en trogen kundkrets, som med tiden förnyats av en yngre generation.

Den enkla och genuina gårdsbutiken är odlingens samlingspunkt. Här kan man i ett lugnt tempo botanisera bland nyskördade grönsaker och fylla upp sin pilkorg med tomater, morötter, sallad, örter och vad annat säsongen har att bjuda på.

Unikt för just Kåsebergaodlingen och det som legat till grund för dess popularitet är det ekologiska tänk som sedan starten genomsyrat odlingen. Nyttodjur, mycket kunskap och handarbete skapar här välsmakande produkter helt fria från bekämpningsmedel. Odlingen är idag KRAV-certifierad.

Odlingsbar mark uppgår till ca 7,4 ha. All mark går att bevattna vilket är en förutsättning för dagens odling. En stor trygghet är att det finns en vattendom som tillåter och möjliggör fortsatt bevattning.

Den geografiska platsen är väl vald. Här finns bördiga jordar och ett otroligt vackert böljande landskap, som i söder krönts av den spektakulära Kåsebergaåsen. Odlingen ligger också strategisk bra till med direkt närhet till själva Kåseberga, där Ales stenar utgör huvudattraktion, varje år lockas över 1 miljon besökare till området.​

Om platsen

Uppe på Kåsebergaåsen kan man blicka ut över vad inlandsisen en gång lämnade efter sig. Många av de idag så bördiga åkerlapparna var tidigare våtmarker, men under 1800-talet började man dika ur markerna och det landskap som vi idag känner igen började sakta växa fram. Jordarna är här kalkrika och innehåller en betydande del sand, något som skapar lätta jordar väl lämpade för grönsaksodling.

​Odlingslandskapet har här en stor betydelse och matkulturen på Österlen är vida känd, något som bidrar till ett starkt varumärke och ett stort intresse för odlingen och dess produkter.

Åkermark

Åkermark inom jordklass 8 om 7,4 ha, enligt SAM. Marken är uppdelad i 3 skiften. Flera lähäckar finns i och runt odlingen. All mark går att bevattna.

Gårdsbutiken

Omtyckt gårdsbutik med utrymme för säsongens varor. I byggnadens södra del finns enklare personalutrymme med kök/verkstad och toalett. I den norra delen ligger kylrum samt ett badrum. Murad byggnad med yttertak av plåt. Vatten via borrad brunn och avlopp till 3-kammarbrunn. Byggnadsarea om ca 200 kvm.

Växthus

Äldre växthus om ca 700 kvm, modell från Forkestad. Stomme av stål, väggar och tak av polykarbonat. Automatiskt droppbevattningssystem med klimatstyrning, äldre modell. Uppvärmning via varmluftspanna.

Drivhus

Äldre tunnelväxthus om ca 80 kvm, modell från Rovero. Bågkonstruktion av stål, väggar och tak av dubbelplast. Inrymmer ett imponerande fikonträd som bär rikligt med frukt, trädet ger också husrum till traktens lövgrodor vilket vitnar om en god ekologisk balans i växthuset.

Maskinhall

Plåtbeklädd ekonomibyggnad med stomme av trä, stor skjutport in mot gårdsplanen. Nyttjas idag som maskinhall och till förvaring. Byggnadsarea om ca 300 kvm.

Vattendom

På fastigheten finns en vattendom utfärdad av Växjö Tingsrätt. Vattendomen som är knuten till fastigheten ger rätt till bevattning av grödor.

Jakt

Jakträtten tillfaller nya ägare. Jaktbart vilt är främst fågel och annat småvilt.

Upplåten mark

Ca 0,7 ha åkermark är under begränsad tid upplåten via arrende till saffransodling.

Ca 1 600 kvm mark i anslutningen till tomten på grannfastigheten Vallerberga 9:8 är upplåten via
1-årigt arrende till Valleberga 9:8.​

Ca 0,9 ha åkermark är upplåten till vallodling. ​

Arealer

Den totala arealen för fastigheten är 8,7 ha, enligt fastighetsregistret.

Den odlingsbara åkermarken uppgår till 7,4 ha, enligt SAM.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Social media

Kåsebergaodlingen har ett Facebook-konto som köparen kommer ges möjlighet att ta över.

Inventarier och maskinpark

Köparen kommer erbjudas möjligheten att köpa de inventarier och den maskinpark som idag behövs för driften.

Visning

Visning bokas via fastighetsmäklaren.

Försäljningssätt

Utgångspris: 4 400 000

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Hamngatan 15, 271 43 Ystad, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " Ystad Valleberga 188:2 ", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 1 arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Övrigt

Ladda gärna ner fullständigt prospekt under rubriken "Snabbfakta" eller under "Dokument & bilagor".

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 705 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter