Lantbruk

Gården Tornbergstorp, 16 ha

Högstbjudande

2 100 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,1 ha
Tomtområde
15,1 ha
Boyta
125 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄLLEFORS BJÖRNEBODA 1:7

Adress

Grängen 254 71291 Hällefors

Om fastigheten

Torp med omedelbar närhet till både jakt och fiske. Ett utmärkt läge för rekreation i stillhet eller aktiviteter med naturanknytning! Skogen domineras av granskog.
Fastigheten har ett virkesförråd om drygt 1 900 m³sk. Ett unikt tillfälle att förvärva en mindre skogsfastighet på 16 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Allmänt

Ungefär 6 mil norr om Örebro ligger Björneboda. Omgivningen kännetecknas av fantastisk bergslagsnatur med sin skog, sina sjöar och öppna landskap.

http://www.bergslagen.com/

Mangårdsbyggnad

Lösvirkeshus byggt 1915. Timmerbyggnad i 1½-plan fodrad med stående panel. Rymliga rum med hög takhöjd, 2,7 m. Panelen är ny 2010. Byggnaden har källare och har ett tak av betongpannor. Taxerad boyta om 125 kvm med en biyta om 56 kvm. Byggnaden genomgick renovering mellan 2003-2010 och de flesta av ytskikten är från denna tid. Visst renoveringsbehov finns.

Planlösning NV
En vacker glasveranda med tidtypiska pardörrar målade i grönt, möter alla besökare som kommer till Tornbergstorp. Hallen har målat trägolv. Man når trappan till övervåningen från hallen. Tillbyggt -90 med badrum, wc/handfat, nya 3 - glasfönster samt att huset tilläggsisolerades. Lantligt kök, nyligen renoverat. Ny kyl/frys -16. Vackert golv, slipat och målat. Vedspis. Vardagsrum med trägolv, täljstenskamin. TV - rum med bergslagskamin. Eldstäderna är besiktade av sotare utan anmärkning.

Planlösning ÖV
Stor hall. Högt i tak. Två sovrum och ett fd kök som idag går att använd som sovrum. Badrum, standard -70-tal.

Uppvärmning: Elradiatorer, täljstenskamin, bergslagskamin och vedspis. Eldstäderna är besiktade utan anmärkning 2019.

Avlopp med slamtömning. Äldre.

Fiber finns.

Gästhus
Gäststugan ligger strax intill boningshuset. Timrad, betongpannor och el. Ett stort rum samt en vind som kan inredas till ett sovloft. Bergslagskaminen är inte i bruk.

Ladugård

Fd ladugård med vedbod och förråd. Plåttak.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade. Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår
till köparen.

Bär och svamp

Ett eldorado för bär och svamp i området.

Skogsuppgifter

Fastigheten ligger i Hällefors kommun och består av ett skifte. Fastighetens totala areal uppgår till ca 15,8 ha, varav ca 13,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 1 869 m³sk med trädslagsfördelningen; tall 5 %, gran 58 % och löv 36 %.

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 1 256 m³sk (gallring 138 m³sk och föryngringsavverkning
1 118 m³sk)

Kultur/Fornminnen
Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och i register.

Områdesskydd
Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura 2000-område.

Strand i Lilla Ånsjön

Fastigheten har strand i Lilla Ånsjön.

Jakt

Fastigheten ingår i Järnboås älgskötselområde, 14 771 ha. Kontaktperson angående detta är Ann-Christin Pettersson.
Telefonnummer: 0587-60217
Telefonnummer 2: 070-3965391
E-post: smalandstorp@telia.com

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Friskrivningsklasul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Information

Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.

För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej.

Ej heller för händelse som ägaren eller LRF Konsult icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar.

Ägaren och/eller LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 56 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter