fbpx

Lantbruk

Skog i Kättbo med större andel i samfällighet.

Högsta bud

600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,3 ha
Tomtområde
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA KÄTTBO 4:24

Om fastigheten

Belägen kring Kättbosjön finns denna mindre fastighet i tre skiften. Fastigheten har en andel om 22,86% i samfälligheten Kättbo S:96 som består av ca 67 ha produktiv skogsmark i ett skifte, beräknat virkesförråd uppgår till ca 7 400 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. För privat/fysiska personer tas en avgift ut om 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Kättbo 4:24 består av tre mindre skiften, vilka ej är inventerade.
Fastigheten har en andel om 22,86% i Mora Kättbo S:96, vilken är en skogsfastighet om ca 120 ha. Läs mer under rubriken "Mora Kättbo S:96".

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Mora Kättbo S:96

Fastigheten har en andel om 22,86 % i samfälligheten Mora Kättbo S:96 som förvaltas av Niffingstjärnsåsens samfällighetsförening. Kontakta mäklaren för en kopia av samfällighetens stadgar.

Skogsbruksplan för samfälligheten är upprättad av BillerudKorsnäs under 2018. Enligt planen har samfälligheten en total areal på 120,4 ha i ett skifte. Av den totala arealen utgörs 67,1 ha av produktiv skogsmark. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och år. Efter planens upprättande har det skett en föryngringsavverkning under 2019, avdelningen är därefter markberedd och kommer planteras under 2020. Under 2019 har det även skett en gallring. Under 2020 skedde en huggning av vindfällen samt slutavverkning av vissa delar. Beräknat virkesförråd efter åtgärderna 2019 och 2020 är ca 7 400 m³sk. Ingen kontroll av uppgifterna har skett i fält.

Jakt

Fastigheten ligger inom Söromsjöns älgskötselområde samt Kättbo viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Södra Venjans fiskevårdsområdesförening.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

Fastigheten har andel i Mora Sollerön GA:3.

Areal

Enligt fastighetsutdrag: 0,2851 ha.
Enligt fastighetskarta: 0,3 ha.

Arealen är fördelad på tre skiften belägna runt Kättbo.

Taxeringsuppgifter

Typkod 197 - Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr.

Fastställt 2017.​

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter