fbpx

När behövs en revisor?

Krav på revisor

Vi erbjuder

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult

Det är lätt att blanda ihop begreppen revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Mycket riktigt kan båda anlitas för tjänster som berör företagsekonomin, men för olika uppgifter.

Redovisningskonsulten stöttar dig i den löpande ekonomin, med praktisk administration och rådgivning. En revisor anlitas för att oberoende granska din företagsekonomi.

Men när måste man ha revisor? För vissa företag ställer lagen nämligen krav på att ha en revisor, men det kravet gäller inte för alla. Läs vidare för att ta reda på mer.

Ta reda på ditt pris för bokföring och redovisning

Nöjdkundgaranti första 90 dagarna


Är du inte nöjd med oss som partner så får du pengarna tillbaka.  Det viktigaste för oss är att vi har nöjda kunder. Våra kunder ger oss betyget 9 av 10* och vi känner oss därför trygga med att du också kommer bli nöjd med oss som din ekonomipartner. Skulle vår tjänst mot förmodan inte motsvara dina förväntningar kan du avsluta samarbetet med oss under de första 90 dagarna från kontraktstecknandet och få tillbaka kostnaden för den löpande redovisningen**.

* Genomsnittsbetyg för kundupplevelsen av vår rådgivning i vår löpande kundundersökning
** Fullständiga villkor för vad som gäller för erbjudandet regleras i ditt uppdragsavtal med oss

Ditt företag kanske inte behöver en revisor

Vem behöver anlita en revisor då? För många företagsformer är huvudregeln att en revisor inte behövs, även om undantag finns. Det är framförallt när man driver aktiebolag som man måste ha revisor. Men även små och/eller nystartade AB kan välja bort revisorn.

Att inte ha revisor kan spara dig åtskilliga tusenlappar om året – och det finns andra billigare alternativ som ger dig mer handfast stöd i företagsekonomin.

En auktoriserad redovisningskonsult kan du anlita för att få handfast stöd i löpande administration av exempelvis löner och deklarationer. Den här personen kan dessutom svara på frågor om regler du inte förstår och hjälpa dig forma en ekonomisk strategi. Du kan till exempel få rådgivning i lönefrågor, utdelning till ägare och skatterådgivning.

Du kan dessutom få hjälp att upprätta bokslut och årsredovisningar – oavsett om de ska granskas av en revisor eller inte. Revisorn måste nämligen vara oberoende och inte jävig. Därför är det viktigt att de inte upprättar exempelvis årsredovisningar som de sedan ska granska.

Grundregler inom revisionsplikten

När måste man ha en revisor? Framförallt om ditt aktiebolag uppfyller två av de här gränsvärdena under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du av revisionsplikt och behöver ha revisor:

 • Medeltal anställda på över tre
 • Balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor
 • Nettoomsättning på över 3 miljoner kronor

Anlita oss för hjälp med redovisning, bokföring och deklaration

När du behöver stöd i allt från ekonomi till juridik som har med företaget att göra – är det bara att höra av dig till oss. Vi stöttar företagare inom mängder av branscher med det som hör företagande till, men som ofta kräver expertis för att hanteras på ett bra sätt.

På ekonomisidan erbjuder vi bland annat löpande hjälp med bokföring, redovisning, deklarationer, årsredovisning, bokslut och löner. Allt genom våra auktoriserade redovisningskonsulter. Faktum är att du som kund hos oss alltid får en egen konsult, som du kan ringa när du har en fråga.

Vi finns i fler än 125 orter runt om i Sverige. Du är välkommen till möten på ditt närmsta lokalkontor – eller att ta dialogen digitalt om det passar dig bättre. Just kombinationen av möjlighet till både personliga möten och smidiga digitala lösningar är ett genomgående tema hos oss.

Prissättningen utgår från vad du vill ha hjälp med och hur en vanlig månad ser ut hos dig. Utifrån det kan vi bedöma hur omfattande arbetet blir och säkra att du inte betalar för mer än vad du behöver. Så testa själv hur det är att jobba med en auktoriserad redovisningskonsult, som blir klippan du har saknat i företagsekonomiska frågor.

Krav på revisor per företagsform

Revisor i aktiebolag

Huvudregeln är att aktiebolag ska ha en revisor, men små och nystartade AB kan välja bort det. Läs mer under ”Grundregler inom revisionsplikten”.
Dock finns det regler som sätter krav på att aktiebolag inom vissa branscher måste ha revisor. Till exempel advokataktiebolag och kommunalt ägda AB. Det finns även andra aktiebolag som har revisorskrav oavsett storlek, som publika aktiebolag.
Du kan hitta mer information om krav på revisor i AB hos bolagsverket eller kontakta oss om du är osäker.

Revisor i enskilt företag

Generellt måste man inte ha en revisor i en enskild firma. De som behöver en revisor ska under de senaste två räkenskapsåren möta minst två av följande gränsvärden:

 • Över 50 anställda i medeltal
 • Över 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Över 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Revisor i handelsbolag

De flesta handelsbolag behöver inte en revisor. När ett handelsbolag betraktas som ”större” eller har en delägare som är en juridisk person kan man behöva ha revisor.

Om en juridisk person är en delägare ska handelsbolaget nå samma gränser som för aktiebolag för att revisor ska vara ett krav.
För att ett handelsbolag ska betraktas som större (och därför ha revisorsplikt) ska det nå samma nivåer som för enskilda firmor som behöver revisor.

Revisor i kommanditbolag

Generellt behöver kommanditbolag inte ha revisor, men det krävs i vissa situationer. Då ska kommanditbolaget ha en juridisk person som delägare eller betraktas som ”större”.

Om en delägare är en juridisk person ska kommanditbolaget också nå nivåerna som är ställda för aktiebolag för att behöva ha revisor.

För att betraktas som ”större” och behöva ha revisor av den anledningen ska kommanditbolaget nå de gränser du hittar under ”Revisor i enskilt företag”.

Gör en offertförfrågan för redovisningshjälp

Vi återkommer till dig inom kort, vanligtvis inom en arbetsdag. En bekräftelse med ditt meddelande skickas även till din e-postadress.

Vanliga frågor och svar om revisorskrav

Är Ludvig & Co en revisionsbyrå?

Nej, Ludvig & Co är en redovisningsbyrå. Skillnaden är att vi jobbar med redovisning och har redovisningskonsulter – vi jobbar inte med revision och har inga revisorer. Vi kan alltså ge dig ekonomisk rådgivning och utföra ekonomisk administration som tar ditt företag närmare sina mål, men inte granska din ekonomi enligt revisorslagen.

Krävs en revisor för att göra bokslut och årsredovisning?

Nej, om din enskilda firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag inte behöver ha revisor kan du skapa ett bokslut eller årsredovisning utan en sådan. Se ”Krav på revisor per företagsform”.

Revisorn måste vara oberoende och kan inte upprätta ett bokslut eller årsredovisning som hen sedan ska granska. Om du vill ha hjälp att skapa ditt bokslut eller årsredovisning (dels med rådgivning, dels med konkret utförande), vänd dig till en redovisnings- och bokföringsbyrå som Ludvig & Co.

Behöver jag som startar nytt företag en revisor?

I regel behöver varken enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag ha en revisor (även om undantag finns). För aktiebolag är grundregeln att en revisor ska finnas. Revisorsplikten börjar dock först gälla från och med det tredje räkenskapsåret. Små aktiebolag kan också välja bort revisor. Kontakta gärna oss om du har fler frågor!

När togs kravet om att alla aktiebolag ska ha revisor bort?

År 2010 togs revisionsplikten för små aktiebolag bort i Sverige. Syftet var att minska företagens administration och kostnader för revisor.

Vad kostar det att anlita en revisor?

Det beror på hur revisorn sätter sina priser, vad du behöver hjälp med och vilka förutsättningar ditt företag har. Även små företag kan betala mellan 10 000 och 20 000 kronor per år till sin revisor, men det kan variera. Läs mer om vad det kostar att anlita en revisor.

Vad är skillnaden mellan godkänd och auktoriserad revisor?

Revisor” är inte en skyddad titel, med andra ord kan vem som helst kalla sig det. Däremot finns det krav för att bli ”auktoriserad revisor” och ”godkänd revisor”.

Det är bara personer med de här titlarna eller registrerade revisionsbolag som du kan välja när du måste ha en granskande revisor till ditt aktiebolag.

För att bli en godkänd/auktoriserad revisor ska man kunna möta kraven som revisorslagen ställer på exempelvis utbildning, erfarenhet och redbarhet. Auktorisation/godkännande görs av Revisorsinspektionen.

Godkänd revisor är en titel som man numera inte kan få. De som sedan tidigare har titeln kan däremot förlänga den och fortsätta verka med den.

Utbildning och praktik för godkänd respektive auktoriserad revisor skiljer sig något, men båda titlar står under tillsyn av Revisorsinspektionen och det gäller kunniga yrkespersoner.

Kan det vara fördelaktigt att anlita en revisor även om mitt företag inte behöver det?

Att ha en revisor fast du inte behöver det kan uppfattas som en kvalitetsstämpel av investerare, samarbetspartners och banker. Om du väljer att inte ha en revisor som granskar din företagsekonomi, överväg att ta in en auktoriserad redovisningskonsult istället. På så sätt kan du fånga upp risker innan de eskalerar och se till att allt löpande är i sin ordning, utan att lägga mer pengar än du behöver på en revisor.

Kan en befintlig revisor tas bort om ett företag faller utanför gränsvärdena för revision?

Ett företag har möjlighet att välja bort revisor, men måste inte göra det.

Går det att göra en kontrollbalansräkning utan att ha revisor?

Om ditt aktiebolag har revisor ska han eller hon granska balansräkningen och lämna ett yttrande om den. För aktiebolag utan revisor finns inget krav på att en kontrollbalansräkning ska granskas, men det är fritt fram att anlita en revisor eller redovisningskonsult för att göra det om du vill.