fbpx

Ekonomistyrning

Det nästa steget för företagets ekonomi

Ekonomistyrning som hjälper dig behålla fokus på lönsamheten

Att kunna känna sig trygg i företagets löpande ekonomiska situation är viktigt för att kunna fokusera på rätt saker. Genom att jämföra resultatet av dina olika tjänster och göra smarta kalkyler ser vi till att du får kontroll över lönsamheten i ditt företag. Vi hjälper både till att hålla det strategiska perspektivet på dina affärsfrågor och finns till hands för att reda ut akuta svårigheter och hantera dina övergripande ekonomiska utmaningar.

Bloggtips: Kris eller lågkonjunktur? Förbered företaget redan nu!

Verksamhetsnära rådgivning i ekonomiska frågor

Ekonomistyrning i företag syftar till att dyka djupare i redovisningen och ta tempen på olika delar i verksamheten. Vi blir en extern ekonomiansvarig och kartläsare som kan hjälpa dig analysera historiska händelser, simulera framtida scenarion och göra upp en plan för företagets ekonomi både på kort och lång sikt. Dessutom bistår vi dig i dialog med och övergripande relation till banken och andra viktiga instanser.

Så styr och förbättrar du dina förutsättningar

Att ha kontroll över sin löpande bokföring, deklarationerna och bokslutet är grundläggande för alla företagare. Genom smart ekonomistyrning fokuserar du närmare på det företagsekonomiska perspektivet, finansieringsfrågor och de verkliga resultaten för ditt företag. Vi kan hjälpa dig reda ut hur din ekonomiska situation ser ut idag, göra budgetering, framtidsprognoser och justera balansresultatet för du ska kunna ta nästa steg och stärka företagets ekonomi.

Få ut mer av din redovisning med ekonomistyrning

Bokslutet och årsredovisningen ger dig en generell inblick i hur det gick för företaget under föregående år – och i många fall kan du som företagare ha fler funderingar kring resultatet än vad bokslutet avslöjar. För att få ut mer av redovisningen kan vi hjälpa dig att göra en mer djupgående analys av ditt ekonomiska resultat. Varför ser det ut som det gör? Vad var det som gick snett? Vad behöver jag göra inför nästa år? Med vår hjälp blir det enklare att analysera hur du kan utveckla din affär, förbättra ditt erbjudande och ta nästa steg i din företagsresa.

Akuta affärsproblem – när du behöver hjälp snabbt

Ibland hamnar du som företagare i ekonomiska svårigheter och har svårt att få pengarna att räcka till här och nu. I  dessa akuta lägen gäller det att så snabbt som möjligt få full kontroll på inkomster och utgifter – och att ta fram en smart handlingsplan för att ta företaget ur krisen. Vi hjälper dig reda ut allvaret i det ekonomiska läget och att fatta rätt beslut i de tuffa frågorna. Vi kan administrera din dagliga ekonomiska drift, som blir ännu viktigare i en krisperiod, ordna med budget för likviditet och resultat, samt ge dig stöd i förhandlingar med kreditgivare och leverantörer.

Vill du veta mer om ekonomistyrning?

Hör av dig till oss!

Kontakta oss!