fbpx

Företagsanalys

Många insikter finns att hämta i analysarbetet

Att lära känna sitt företag på djupet

Alla företagare känner sitt företag utan och innan – men trots det brukar många ofta få helt nya insikter genom att analysera verksamheten på olika sätt. Det kan vara allt från att analysera företagets ekonomi till marknadsanalys, medarbetarundersökningar – eller kanske en analys av ert varumärke eller era konkurrenter. Kort och gott kan nästan allt i ett företag analyseras, men det viktiga är att välja exakt vad som ska mätas och vad man vill uppnå med det.

Ta chansen redan idag att få koll på din verksamhet. Ludvig & Cos enkla företagsanalys tar pulsen på ditt företag och hjälper dig att göra rätt prioriteringar framåt. När du har dina målsättningar på plats finns det större möjligheter för dig att nå framgång!

 

Har du koll på era nyckeltal?

Ett bra ställe att börja på för analys kan vara att definiera företagets nyckeltal, ibland kallat KPI:er (Key Performance Indicator). En tumregel är att det är bättre att välja ut några färre nyckeltal först, och konsekvent mäta förändringen av just dessa. Att mäta och följa upp nyckeltal är bra att ha som en regelbunden rutin i ditt företag.

Vad kan ingå i företagets nyckeltal?

Börja gärna med enkla, hårda värden som försäljning, omsättning och lönsamhet. Komplettera sedan dessa med sådant som är mer specifikt för just din verksamhet. För de företag som vill gå ännu längre är det värdefullt att även lägga till digitala nyckeltal, som trafik på er hemsida – och kanske till och med även börja mäta mjuka värden som trivsel och välbefinnande på arbetet.

Att analysera företagets ekonomi

Det kanske vanligaste området att analysera är företagets ekonomi. Det är viktigt att regelbundet ha koll på försäljning, intäkter och utgifter – eftersom företagets fortsatta existens ju faktiskt hänger på att dessa siffror går ihop. I ditt arbete med företagets bokslut får du också mycket analysdata att utgå ifrån. Själva bokföringen i sig ger ett löpande bra underlag för analys. Därför är ett gott råd att sätta sig ner och se över din bokföring regelbundet, förslagsvis med hjälp av en ekonom eller rådgivare, och läsa av siffrorna på rätt sätt för att få en god bild av företagets ekonomi.

För dig som vill investera för tillväxt i ditt företag kan det också bli aktuellt att ta fram en analys av er framtida ekonomiska potential. Då handlar det om att titta på befintliga siffror tillsammans med framtida prognoser, för att skapa en analys till grund för hur du kan satsa framåt i ditt företag.

Ta reda på hur marknaden ser ut i framtiden

Ett annat viktigt område för analys kan vara en marknads- eller framtidsanalys. Funderar du på hur din bransch kommer se ut om 10 år eller vill du få bättre koll på hur konkurrensen ser ut? Med den snabba förändring som sker i dagens samhälle är det viktigt att ha koll på innovationer, nya aktörer och alternativ som kan ha stor inverkan på din verksamhet framöver. Lika viktigt som det är att vara bra på det du gör, måste du också ha koll på vad du behöver bli bättre på för att fortsätta vara konkurrenskraftig – och parera eventuella risker inför framtiden.

Bloggtips: Kris eller lågkonjunktur? Förbered företaget redan nu!

Tre saker att titta på

Trender

Genom att analysera hur utvecklingen varit i din bransch de senaste åren och komplettera detta med framtidsspaningar går det att se tydliga trender och signaler kring vart din bransch är på väg.

Innovationer

Hur ser den globala marknaden ut för det du sysslar med, och vilken inverkan får den tekniska utvecklingen för dig? Hur kommer mjukvaror som machine learning och AI att påverka dig inom 5-10 år?

Köpbeteenden

Handlar dina kunder på samma sätt idag som för fem år sedan? Hur har webben, digitala möjligheter och en ökad global tillgänglighet för både produkter och tjänster påverkat din bransch?

Så hjälper vi till med analys av din verksamhet

Analys kan delas in i många områden. Vill du kanske titta på befintliga siffror i er verksamhet, eller snarare göra en analys av marknad och ditt företags potential för att få en inblick i framtiden? Ska analysen fokusera på företagets ekonomi, era produkter eller tjänster eller medarbetarna? Oavsett vad är det värdefullt att göra olika typer av analys över tid, och uppdatera vad ni mäter på regelbunden basis i företaget. Kontakta ditt närmaste kontor och prata med någon av våra specialister för att få den hjälp du behöver i ditt företag!

Vad vill du analysera i ditt företag?

Prata med oss så hjälper vi dig