fbpx

Revisor

Vad gör en revisor?

Vi erbjuder:

 • Konkret rådgivning om din företagsekonomi
 • Åtgärdsförslag vid ekonomiska utmaningar
 • En klippa när din verksamhet växer
 • Oroa dig aldrig mer över redovisning
 • Bra svar när du har frågor

Ja, vad är en revisors uppgift? De utför revision, men vad är det? En revisor har som arbetsuppgift att göra revision, vilket är oberoende granskningar av företags ekonomi. På så sätt ska de säkra att din redovisning stämmer överens med vad som har skett i verkligheten. Vad man som revisor gör är alltså inte att hjälpa dig med bokföringen – utan att kvalitetssäkra den i efterhand.

Det finns verktyg som gör det lättare för dig och revisorn att samarbeta och sköta era respektive arbetsuppgifter online. Många företagare kallar den som hjälper dem med redovisningen för ”min revisor”, men det är inte en korrekt definition. Sannolikt har du anlitat en redovisningskonsult som är van att företagare blandar ihop begreppen (det är jättevanligt) och väljer att inte rätta dig. En annan möjlighet är att du har anlitat en revisor som tar arbetsuppgifter som en redovisningskonsult normalt har, vilket de får om de inte ska granska ditt företag.
Allt som allt, en redovisningskonsult är inte samma sak som vad en revisor är – de har olika arbetsuppgifter.

Företag med revisionskrav måste välja en auktoriserad eller godkänd revisor. Det finns även revisorer som har jobb inom andra typer av granskning, som IT-revisorer och lekmannarevisorer. Mer om vad de revisorerna är och gör senare i texten.

Vanliga arbetsuppgifter för revisor

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Dialog med företagen
 • Kontroller, exempelvis av inventarier på lager
 • Stämma av med bankkonton
 • Andra granskningstjänster, till exempel av IT och interna processer.
 • Rådgivning

En revisor kan vara en onödig kostnad för ditt företag

Om ditt företag omfattas av revisorskrav är revisorn givetvis en nödvändig kostnad. Även utan krav kan granskningen vara värdefull för dig, som en kvalitetsstämpel gentemot bank och investerare.

Samtidigt har granskningen en stor prislapp. Det är en kostnad som många företag helt enkelt väljer att lägga på annat.

Letar du egentligen efter en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper dig i det löpande arbetet med att skapa bokföring och redovisning. De utför arbetet rent praktiskt, ger dig rådgivning och hjälper dig att implementera system som gör ditt arbete bättre.

Eftersom redovisningskonsulter (till skillnad från revisorer) inte måste vara oberoende kan de ge konkret och praktisk rådgivning. Till exempel kring vilken lön du bör ta ut och vilka beslut du kan göra för att öka din lönsamhet.

De kan också hjälpa dig fånga upp saker redan innan din redovisning eventuellt ska granskas. De har full koll på regelverket kring redovisning och bokföring – och håller koll på alla viktiga datum åt dig.

I alla fall när du anlitar Ludvig & Co!

Vad vi erbjuder är redovisningskonsulter (inte revisorer). En särskild trygghet för dig är att vi är certifierad redovisningsbyrå genom Srf Konsulterna. Certifieringen finns för att hjälpa dig som köper in ekonomitjänster att hitta bra aktörer.

Är vår rådgivning och utförande mer värdefullt än revisorns granskning?

Låt oss säga att du inte har revisorskrav, men funderar på att anlita antingen revisor eller redovisningskonsult, för du har bara budget för det ena. Det kommer kanske inte som en överraskning att vi förespråkar att välja redovisningskonsult i det läget, men låt oss berätta varför.

Revisorns granskning är värdefull. Inte minst gentemot banker och investerare. Men att aldrig mer behöva oroa dig över ekonomisk administration – och få rådgivning som hjälper dig ur ekonomiska utmaningar – det menar vi är värt mer.

Med en personlig redovisningskonsult hos oss har du alltid ett telefonnummer och e-postadress som går direkt till en kunnig person som är insatt i ditt företag. Du har också regelbundna avstämningar där ni kan diskutera mer djupgående.

Dessutom kan du lämna över allt det krångliga pappersarbetet till oss. Vill du behålla vissa delar själv får du tillgång till ett användarvänligt system att göra det i (Fortnox). Till Fortnox kan du också koppla på de flesta försystem, till exempel för tidsrapportering.

Din redovisningskonsult följer dig varje period och lär känna ditt företag. Med i bakgrunden finns en reservkonsult, som snabbt kan hoppa in om den ordinarie blir sjuk eller liknande. På så sätt hamnar du aldrig i ett läge där ingen finns tillgänglig för att ordna din momsredovisning i tid.

Vår kompletta ekonomitjänst – personlig redovisningskonsult ingår!

Redovisningshjälp

 • Personlig redovisningskonsult
 • Löpande bokföring
 • Momsredovisning
 • Bokslut
 • Löneadministration
 • Deklaration

Digitala lösningar online och i mobilen

 • Fota och ladda upp underlag i mobilen
 • Slipp bläddrandet i pärmar
 • Missa inte obetalda fakturor
 • Signera i datorn
 • Få tillgång till allt på ett ställe

Mer än bara ekonomi

 • Ring din konsult för svar på frågor om företagsekonomi
 • Lägg till ytterligare hjälp med redovisning och bokföring när du behöver den.
 • Ta hjälp med juridisk, skatte- och affärsrådgivning

Vad kostar det?

Nöjdkundgaranti första 90 dagarna


Är du inte nöjd med oss som partner så får du pengarna tillbaka.  Det viktigaste för oss är att vi har nöjda kunder. Våra kunder ger oss betyget 9 av 10* och vi känner oss därför trygga med att du också kommer bli nöjd med oss som din ekonomipartner. Skulle vår tjänst mot förmodan inte motsvara dina förväntningar kan du avsluta samarbetet med oss under de första 90 dagarna från kontraktstecknandet och få tillbaka kostnaden för den löpande redovisningen**.

* Genomsnittsbetyg för kundupplevelsen av vår rådgivning i vår löpande kundundersökning
** Fullständiga villkor för vad som gäller för erbjudandet regleras i ditt uppdragsavtal med oss

Måste ditt företag ha en revisor?

Grundregeln är att enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar sällan har revisionskrav. Undantag finns dock.

För aktiebolag är regeln tvärtom att alla har revisionskrav, men små och nystartade aktiebolag är undantagna den regeln.

Om ditt företag har revisionskrav måste du anlita en auktoriserad eller godkänd revisor. Ta reda på mer om vem som ska ha revisor.

Revisorns ansvar och skyldigheter

Auktoriserade och godkända revisorer är skyldiga att följa god revisionssed. Det är en rättslig standard som rör deras arbetes planering, bemanning, genomförande, rapportering och dokumentation.

De har också rapporteringsskyldighet i vissa fall. Till exempel om de misstänker att någon på ett företag kan ha begått vissa typer av brott.

Auktoriserade och godkända revisorer är oberoende gentemot alla parter. Alltså oberoende i förhållande till alla från företagen de granskar till banker, aktieägare och investerare.

Auktoriserade och godkända revisorer svarar gentemot Revisorsinspektionen, som också granskar deras arbete.

Fördelar med revisor

Revisionens granskning är en extra kvalitetsstämpel på din årsredovisning. Det kan vara ett krav eller fördel från samarbetspartners, leverantörer och kunder. Till exempel vid offentlig upphandling eller intag av riskkapital. Även om du ska ta lån hos banken kan det hjälpa.

Samtidigt bedömer många företag att vad en revisor gör kostar mer än det gör nytta. Verkligheten ser olika ut för olika företag. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att avgöra om revision är värt kostnaden i ditt fall.

Yrkesroller och begrepp

Auktoriserad revisor

Vad är och gör en auktoriserad revisor? Ja, bara auktoriserade och godkända revisorer får utföra lagstadgad revision. Med det menas att du bara kan välja någon med en av de här skyddade titlarna om ditt företag har revisionskrav. Vad en auktoriserad revisor tjänar kan variera, men det är en senior roll med en lön som kan överstiga 50 000 kr i månaden.

Godkänd revisor

Både godkända och auktoriserade revisorer måste uppfylla kraven i revisorslagen. Kraven rör bland annat erfarenhet, utbildning och redbarhet. Det går inte längre att bli godkänd revisor, men de som har verkat som godkända revisorer kan behålla sin titel. Godkända revisorer blir precis som auktoriserade kollegor granskade med jämna mellanrum.

Lekmannarevisor

Som namnet antyder är det här lekmän som har ett lite annorlunda uppdrag. De kan granska om företag är effektiva och drivs ändamålsenligt. Lekmannarevisorer förekommer bland annat i kommunala bolag och kyrkliga stiftelser.

Internrevisor

En revisor av den här sorten har arbetsuppgifter som att kontrollera att interna kvalitetshandböcker eller liknande följs. Internrevisorer finns till exempel inom biståndscertifierade bolag.

Förtroendevald revisor

Den här sortens revisor förekommer inom offentlig verksamhet med arbetsuppgifter som att granska att driften är effektiv och ekonomiskt tillfredsställande. Det finns en ambition om att värna om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Revisorssuppleant

Suppleant betyder ersättare. Så vad gör en revisorssuppleant? De fungerar som ställföreträdare, redo att ta vid om något skulle hända företagets ordinarie revisor så att denne inte finns tillgänglig. Det finns inget krav på företag att välja revisorssuppleant idag, men det förekommer.

Skatterevisor

Termen skatterevisor används för att beskriva revisorer som jobbar för Skatteverket. Skatterevision av företag är en av de här revisorernas arbetsuppgifter, men vad de gör kan variera.

Revisorsassistent

Ja, vad gör en revisorsassistent? De förbereder inför revisionen, inte minst genom att se till att rätt underlag finns på plats. En revisorsassistent kan komma upp i samma lön som en junior revisor, men tjänar generellt mindre.

IT-revisor

Revisorer med den här rollen har som arbetsuppgift att granska sårbarheter i IT-processer. Till exempel genom att testa kontroller i system som ska säkra korrekta transaktioner, generella IT-kontroller och dataanalyser för att hitta avvikelser.

Kommunrevisor

Kommunrevisorer är valda, precis som andra politiker. De är också nominerade av ett politiskt parti, men ska vara oberoende i sin granskning. En av dessa revisorers arbetsuppgifter är att välja och anlita yrkesrevisorer som de har till sin hjälp.

Extern revisor

De här personerna är inte anställda på de företag som de granskar. Istället kan de vara egenföretagare eller anställda på en större revisionsbyrå.

Gör en offertförfrågan

Vi återkommer till dig inom kort, vanligtvis inom en arbetsdag. En bekräftelse med ditt meddelande skickas även till din e-postadress.

Vanliga frågor och svar om revisor

Erbjuder Ludvig & Co hjälp med tjänster inom revision?

Nej, vi utför inte revision – alltså oberoende granskning av företags ekonomi. Däremot erbjuder vi rådgivning i företagsekonomi och utför redovisning och bokföring rent praktiskt. Våra ekonomitjänster är ett kostnadseffektivt sätt att öka din lönsamhet – samtidigt som du tryggar korrekt ekonomisk redovisning.

Var ska jag vända mig för att hitta en revisor?

Du kan vända dig till din redovisningskonsult eller närmaste lokalkontor, så förmedlar vi kontakt med en auktoriserad eller godkänd revisor som vi har ett gott samarbete med. Du kan även använda Revisionsinspektionens sökfunktion.

Vem väljer revisor?

Det gör ditt företags styrelse på en stämma. Hör av dig till den auktoriserade eller godkända revisor ni har tänkt välja i förväg, så att ni säkrar att han eller hon kan ta uppdraget. Du kan be oss om råd ifall du har svårt att välja.

Hur vet jag om mitt företag behöver en revisor?

Låt oss gå till vad som är grundregeln för vem som behöver en auktoriserad eller godkänd revisor.

Grundregeln är att enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar inte måste ha det. För aktiebolag är däremot regeln att de ska granskas, men små och nystartade aktiebolag är undantagna.

Det finns undantag till allt detta. Så vad är det som avgör när en revisor behövs? Hör av dig till oss för mer information eller läs mer om reglerna för revisorer.

Godkänd och auktoriserad revisor - vad är skillnaden?

Godkända och auktoriserade revisorer är två skyddade titlar med samma arbetsuppgifter. Bara personer med de här titlarna kan väljas för att uppfylla revisionsplikt.

Det går inte längre att bli godkänd revisor, men de som var godkända revisorer innan reglerna ändrades får fortsätta ha sin titel. Godkända revisorer granskas (precis som auktoriserade motsvarigheter) också regelbundet själva.

Om du undrar vad skillnaden är på kompetensen hos godkända vs auktoriserade revisorer, så skiljer den sig inte nämnvärt åt.

Hur mycket kostar det att anlita en revisor?

Vad kostnaden för revisor är kan variera, men även för ett litet företag kan det bli mellan 10 000 och 20 000 kr om året. Priset för revisor kan bland annat påverkas av vad som ska göras, hur arbetet utformas och hur eftertraktad den enskilda personen eller byrån är. Ditt företags arbetssätt och verksamhet kan också påverka, inte minst om du utformar din löpande bokföring för att vara lättgranskad eller inte. Läs mer om kostnaden för en revisor.

Är revisorer oberoende? Har de tystnadsplikt?

De ska inte sitta i knät på företagen de jobbar med, utan har som arbetsuppgift att göra en oberoende granskning av din företagsekonomi.

Däremot har revisorer tystnadsplikt och får inte dela potentiellt skadlig information om ditt företag med enskilda aktieägare eller utomstående, förutsatt att det inte handlar om vissa undantag.

I vissa lägen är de skyldiga att dela uppgifter. Till exempel ska de ta upp det som är relevant i revisionsberättelsen och anmäla ditt företag till åklagare eller Finansinspektionen om en situation uppstår då de har skyldighet att göra det.

Gäller krav på revisor enbart aktiebolag?

Nej, i vissa fall har även företag med andra bolagsformer revisionskrav. Dock är det endast för aktiebolag som förhållandet är det omvända – att undantaget är att kunna välja bort revision. Samtidigt är det många aktiebolag som inte har revisorskrav.

Vilken utbildning krävs för att bli revisor?

Revisor är ingen skyddad titel, så vem som helst kan kalla sig det oavsett utbildning. Auktoriserad eller godkänd revisor kan man däremot bara kalla sig om man uppfyller krav från Revisorsinspektionen.

Vad är det man måste göra för att bli auktoriserad revisor då? Den som vill bli auktoriserad revisor ska ha genomgått både teoretisk och praktisk utbildning som tar totalt 6 år. Sedan ska du även ha fått godkänt på ett prov hos Revisorsinspektionen.

Är revisor en skyddad titel?

Yrket ”Revisor” är inte en skyddad titel. Däremot är ”auktoriserad revisor” och ”godkänd revisor” skyddade titlar.

Vad är en revisionsberättelse?

Revisionsberättelsen är rapporten som revisorer gör om vad de har upptäckt under sin granskning. Den finns i företagets bokslut/årsredovisning. Formatet för revisionsberättelsen är strikt och utgår från standardiserade formuleringar.

Om bara standardiserade formuleringar används är det en så kallad ”ren revisionsberättelse”. Det innebär att allt ser bra ut i redovisningen.

Om texten avviker från standardformuleringarna är det en ”oren revisionsberättelse”. Då har något avvikande upptäckts i företagsekonomin. Bolaget kan exempelvis ha varit sent med en skattedeklaration eller inte betalat till Skatteverket som man ska under året. En annan möjlighet är att revisorn inte har fått förutsättningar att säkerställa att bokslutet stämmer överens med verkligheten.

En oren revisionsberättelse kan ställa till problem för företaget vid exempelvis kreditprövning.

När skriver revisorn på årsredovisningen?

Han eller hon skriver på årsredovisningen när revisionen är klar.

Under arbetet med revisionen har ni troligen en löpande dialog. Till exempel kan du bli bedd om underlag ifall något saknas där. Om granskningen visar något som avviker brukar det stämmas av med dig, för att säkra att det inte är något som har goda förklaringar. Avvikelser kommer sällan som en överraskning när du får årsredovisningen.

När ska revisorn ha årsredovisningen?

Det är bäst att ta upp den här frågan direkt med den personen. Revisorn behöver få rimlig tid att utföra sina arbetsuppgifter med revisionen.

Vad betyder revisor?

Svenska akademins ordlista ger en definition av vad en revisor är, nämligen ”granskare av räkenskaper”. Svensk ordbok ger definitionen ”(titel för) person som yrkesmässigt genomför revisioner”.

Det finns ingen exakt synonym för ”revisor”.