fbpx

Deklarationshjälp

Deklarationshjälp som ger rätt skatt och avdrag för ditt företag

Våra experter tar helhetsansvaret för din deklaration

Med deklarationshjälp från Ludvig & Co tar vi ett helhetsgrepp på din deklaration. Dina deklarationer hanteras löpande, och vi ser till att inkomstdeklarationen görs på rätt sätt vid årets slut. Vi håller koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och håller dig informerad om vad du ska betala och när.

Samtidigt hjälper vi dig se att få koll på vilka möjligheter du har till till avdrag i verksamheten när det är dags att deklarera. Vi hjälper till att göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond för att reglera din inkomst, och kan även vara deklarationsombud för ditt företag. Allt för att du ska vara säker på att dina deklarationer är kompletta och kommer in till Skatteverket i tid – varje gång oavsett om du befinner dig i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sollefteå.

Momsdeklaration

Vi gör det enklare att momsdeklarera

Momsdeklarationen är en ständigt återkommande uppgift för dig som företagare – något som kan kännas både svårt och tidskrävande. Med hjälp från våra skatterådgivare behöver du aldrig vara orolig för att missa något datum.

Momsdeklaration

Deklarera med full koll på regler, villkor och datum

Deklarationen innebär ofta stora utmaningar för många företagare. Skatterapportering kan vara både komplicerat och tidskrävande, reglerna ändras från år till år, och det kan kännas svårt hänga med i vilka villkor som gäller för just ditt företag. Dessutom är det lätt att missa ett datum, eftersom momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och sociala avgifter ofta ska skickas in med olika frekvens. Vi hjälper dig genom deklarationsdjungeln – och garanterar att du aldrig mer behöver oroa dig över att något går fel.

Detta kan vi hjälpa till med :

Affärsplan

Deklarationshjälp för företagare som vill växa

Vi erbjuder deklarationshjälp och ekonomisk rådgivning till alla företagare som vill växa och utvecklas. Din personliga rådgivare kan enkelt hjälpa dig reda ut hur du på bästa sätt kan behålla vinsten i företaget, vilka avdrag du har rätt till, samt hur du skulle kunna lägga upp finansieringen för att till exempelvis anställa medarbetare eller göra större vinst i företaget. Vi ser till att du tryggt kan luta dig tillbaka och vara säker på att vi tar vara på alla möjligheterna med företagets ekonomi när det är dags att deklarera. 

Bloggtips: 5 saker som kan gå snett i deklarationen – och hur du undviker dem!

Olika typer av deklarationer för olika företag

Så här hjälper vi dig med aktiebolag, enskild näringsverksamhet eller fåmansbolag att planera skatterna i företaget genom deklarationen.

Deklarationshjälp för enskild näringsverksamhet och privatpersoner

En stor del av skatteplaneringen för enskild näringsverksamhet görs i samband med att deklarationen upprättas. Det är då man bestämmer hur verktygen för skatteplanering ska användas – som exempelvis räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond. Våra rådgivare hjälper dig med enskild firma att fördela din vinst på bästa sätt och säkerställer att alla detaljer blir rätt i deklarationen. Samtidigt hjälper vi dig reda ut skillnaderna mellan arbetsinkomst och kapitalinkomst och hur du som småföretagare på bästa sätt kan säkerställa ditt sociala skydd, såsom sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning och pension.

Bloggtips: Deklarationen och 2 andra knepiga saker du kan få hjälp med i företaget

Deklaration för skogsägare

Deklarationen för skogsägare är ett mycket viktigt verktyg där det finns möjlighet att skatteoptimera och skatteplanera smart över tid. I skogsdeklarationen tar vi hänsyn till hela bilden av ditt skogsägande – från din privata skattesituation, till skogsskötsel och framtidsplaner.

Läs mer om deklaration för skogsägare

Deklarationshjälp för aktiebolag

Driver du företaget i aktiebolagsform hjälper vi dig att hålla koll på utdelningsmöjligheter och 3:12-regler, för att beräkna hur stor del som är kapitalinkomst och hur mycket pengar du bör ta ut från ditt aktiebolag. Vi hjälper dig avgöra vilka verktyg som är relevanta för din vinst, såsom periodiseringsfond, överavskrivning eller behålla vinstmedel. Om du har försäkring och får ersättning kan även ersättningsfond kan vara relevant. Vi hjälper även aktiebolag att se över hur de skattefria förmånerna, som friskvård och andra personalförmåner, kan användas på bästa sätt upp till brytpunkten.

Läs mer om deklaration för aktiebolag

Deklarationshjälp för fåmansföretag

Är du delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera genom blankett K10. Våra rådgivare hjälper dig att beräkna hur hög kapitalbeskattad utdelning du kan ta ut från företaget för beskattningsåret enligt gällande regler. För dig som driver fåmansföretag har vi även skrivit en omfattande skattebok som hjälper dig få koll på alla regler. Kontakta oss om du vill veta mer!

Få hjälp med din deklaration

Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Hur ofta behöver man deklarera?

Med vilken frekvens du behöver deklarera styrs av vilken deklaration det är tal om. Gäller det arbetsgivardeklarationen brukar den skickas in månadsvis. Är det istället tal om momsdeklarationen kan den ske månads, kvartals eller årsvis (Läs mer om momsdeklaration för aktiebolag). Och för en bolagsdeklaration är det årsvis som gäller. Vi kan hur som helst hantera samtliga, och i god tid.

Kan jag anlita er enbart för hjälp med deklarationen

Vi sköter ofta ett ekonomiskt uppdrag och som del i detta hanterar vi deklarationen. Men kontakta oss med just dina behov så försöker vi finna en lösning som passar dig!

Behöver jag ett eget deklarationsprogram för att använda er tjänst?

Du behöver inget eget program när vi hanterar ditt bolags deklarationer. Vi har allt vi behöver förutom underlag från dig som kund!

Vilka övriga fördelar finns när jag anlitar er för deklarationshjälp?

Att det blir rätt! Du slipper både stressen som ofta uppstår när man kanske ska få siffrorna rätt i sista minuten och därtill deklarera rätt. Att från början veta att det kommer tas om hand på ett korrekt sätt ger ofta en välbehövlig trygghet