Bokslut

Få inblick i företagets resultat från året som gått – och råd inför framtiden

Förenklat årsbokslut eller fullskalig årsredovisning – vi ser till att det blir rätt

Det är många aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att bokslutet blir korrekt, oavsett om du behöver göra ett förenklat årsbokslut eller en omfattande årsredovisning. Hos oss får du en personlig rådgivare med specialistkompetens inom redovisning som kan hjälpa dig att nå dina mål. Förutom sammanställningen med utgångspunkt i din löpande bokföring kan även vi exempelvis hjälpa till med eventuella bokslutstransaktioner, justering och placering av eventuell vinst, samt fastslå hur mycket pengar som ska delas ut till bolagets ägare. Behöver du särskild skatterådgivning i samband med bokslutet hjälper vi självklart även till med det.

Hos oss får du professionell hjälp med bokslut

När företagets verksamhetsår är slut ska all din ekonomiska historik avslutas i ett bokslut. Vi hjälper dig göra en slutlig redovisning som sammanställer din löpande bokföring, och analyserar hur det har gått för företaget under året. Bokslutets omfattning skiljer sig åt mellan företagsformer och företagsstorlek, och vi ser till att alla dina siffror hamnar rätt i slutändan. Bokslutet är så mycket mer än bara ett redovisningsdokument – det är ett viktigt underlag för hela företagets framtida utveckling!

Så hjälper vi dig med bokslut:

 • Marknadens bästa bokslutsmöte – där du och din personliga rådgivare tillsammans tar fram den viktigaste informationen från ditt bokslut.
 • En engagerad samtalspartner där en stor del av bokslutsmötet handlar om hur du når dina ekonomiska mål.
 • Tillgång till auktoriserade redovisningskonsulter och specialister som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.
 • En kvalitetssäkrad bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten – en kvalitetsstämpel för ditt företag

Hos oss får du en bokslutsrapport i samband med att vi gör ditt bokslut. Bokslutsrapporten är en kvalitetsstämpel för företagets redovisning, och ett värdefullt beslutsunderlag för framtida strategier för ditt företag. Bokslutsrapporten upprättas av en av våra auktoriserade redovisningskonsulter och innebär att vi tar ansvar för att ditt företag följer lagar och andra normer. Allt för att du ska känna dig trygg!

I takt med att samhället förändras och digitaliseras ställs det allt högre krav på att ditt företags redovisning är korrekt, och framför allt, att rapportering till banker och andra intressenter sker i närtid. Vi kan göra en bokslutsrapport som kvalitetssäkrar redovisningen för alla företagsformer, såväl aktiebolag, som enskild firma eller handelsbolag.

Checklista för årsbokslut

För att vi ska kunna hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut behöver vi ha tillgång till olika underlag och information som rör ditt företag. Här listar vi de olika dokument och övrigt material som är bra att ha i ordning innan du påbörjar arbetet.

Ändrade regler för byråanstånd för inkomstdeklarationer

Skatteverket ändrar reglerna för byråanstånd för inkomstdeklarationer inför deklarationssäsongen 2020. Byråanståndet gäller till och med 15 juni om hela deklarationen lämnas digitalt. Om deklarationen till någon del lämnas i pappersform måste deklarationen vara inlämnad före 18 maj. Säkerställ att du som kund lämnar in ditt underlag för inkomstdeklarationen i god tid.

För att kunna utföra vårt uppdrag med inkomstdeklaration på ett bra sätt åt dig som kund, behöver din rådgivare bli deklarationsombud. Signering av din inkomstdeklaration kan då göras antingen av dig som kund eller av din rådgivare.

Viktiga datum för bokslutet

Vill du att ditt bokslut ska färdigställas i januari behöver vi uppgifterna i början av januari. Tidiga bokslut är särskilt viktigt för dig med ett företag där bokslutsinformationen har stort internt eller externt intresse. 

Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen den 26 februari 2020. Driver du handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas den 26 februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

Material som behövs för bokslutet

 • Beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret.
 • Slutlig skattsedel för senaste året.
 • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
 • Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år.
 • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år. 
 • Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

Här kan du hämta material inför bokslutet. 

Kompletterande material till deklarationen

 • Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
 • Förtryckt deklarationsblankett.
 • Övriga deklarationsuppgifter, t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete, m.m.

Två tips för ditt bokslut

Håll koll på siffrorna med ett provbokslut

Förutom årsbokslutet är det vanligt att man som företagare vill ha koll på sina siffror i god tid före räkenskapsåret är slut. Vår tjänst provbokslut som innefattar både en prognos för företagets vinst samt en analys av företagets skattesituation är en uppskattad tjänst. Du får ett mycket bra beslutsunderlag i god tid före räkenskapsåret är slut, till exempel om du går i tankar på att investera i någonting nytt. Framgångsrika företagare har koll på sina siffror löpande, och styr verksamheten efter dem.

Gör en hälsokontroll av företagets ekonomi

Bokslutet är inte bara till för att säkerställa resultatet från året som gått – utan också ett bra underlag för att kunna fortsätta bygga ett ännu lönsammare och starkare företag framöver. Vi kan hjälpa dig att göra en översyn av lönsamheten under året som varit och ge dig en handlingsplan för ökade intäkter och minskade kostnader och en tydligare målbild för framtiden.

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med bokslutet

Du kanske inte behöver en revisor?

Om ditt företag är under en viss storlek kan en auktoriserad redovisningskonsult kontrollera och godkänna din årsredovisning, istället för en revisor. Kan du välja bort revisorn har du därför möjlighet att spara många tusenlappar! De företag som innefattas är aktiebolag som inte överskrider fler än två av följande faktorer:

 • 3 anställda
 • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

I över 100 år har vi hjälpt företag med sin ekonomi, vilket gör oss till en av Sveriges mest erfarna redovisningsbyråer. Våra auktoriserade redovisningskonsulter sköter bokföring, bokslut och deklarationer för tusentals småföretagare på drygt 130 orter runt om i Sverige, vilket gör att vi har bra koll på den lokala marknaden.

Auktoriserad redovisningskonsult

Senaste ur företagarbloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring ekonomi och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Se fler blogginlägg
Loading...

Prata bokslut med oss