fbpx

Miljörätt

Behöver du vägledning inom miljörätt? Vår expertis hjälper dig!

  • Miljöjuridisk rådgivning
  • Tillståndsprövningar
  • Dispens skyddade områden
  • Överklagande av beslut
  • Rättsutredningar på miljöområdet

Vår miljölagstiftning blir mer och mer omfattande. Som verksamhetsutövare eller privatperson kan det kännas övermäktigt att förstå vilka krav som ställs på miljöområdet. Vi hjälper till att reda ut vad som gäller för just din verksamhet eller för dig som privatperson. Våra miljöjurister har bred kompetens på miljöområdet och kan ge vägledning i allt från de små juridiska vardagsfrågorna till mer komplicerade ställningstagande som verksamheter kan stå inför.

 

Rådgivning för att navigera i den omfattande miljölagstiftningen

Miljöjuridisk rådgivning

Vår miljölagstiftning blir mer och mer omfattande. Som verksamhetsutövare eller privatperson kan det kännas övermäktigt att förstå vilka krav som ställs på miljöområdet. Vi hjälper till att reda ut vad som gäller för just din verksamhet eller för dig som privatperson. Våra miljöjurister har bred kompetens på miljöområdet och kan ge vägledning i allt från de små juridiska vardagsfrågorna till mer komplicerade ställningstagande som verksamheter kan stå inför.

Tillståndsprövningar

Vi upprättar ansökningar avseende både miljöfarligverksamhet, vattenverksamhet samt övriga miljöbalksprövningar. Vi kan hjälpa dig med att upprätta huvudansökan och även driva hela tillståndsprocessen. Det innebär att vi kan leda dig från första tidiga myndighetskontakt genom samrådsprocessen till det slutliga tillståndsbeslutet.  Miljöjuristerna på Ludvig har ett stort kontaktnät inom miljöområdet och samarbetar med flera duktiga miljökonsulter.

Dispens från artskydd och skyddade områden

När man ska vidta en åtgärd som påverkar ett skyddat område så behöver man ansöka om dispens. Det gäller till exempel områden med strandskydd, biotopskydd och vattenskydd. En verksamhet eller en åtgärd kan även komma att påverka en art och då kan man behöva söka dispens även från artskyddet. Vi hjälper till i processen att söka dispens. Det är dock viktigt att man i ett första skede utreder om det verkligen behövs söka dispens.

Överklagande av beslut

Vi hjälper dig att överklaga beslut som du är missnöjd med. Vi gör först en enklare bedömning över vilka skäl det finns för att överklaga. Därefter upprättar vi en handling för överklagan med skäl och argument som du ska känna dig bekväm med. Vi håller reda på vilken domstol handlingen ska skickas till och när överklagandetiden löper ut. Vi agerar även gärna som ombud i processen.

Rättsutredningar på miljöområdet

Vi hjälper dig reda ut vad som gäller för ett specifikt område inom miljörätten. Det finns en rad olika områden som kan behöva utredas innan man startar upp en verksamhet eller utökar sin verksamhet.  Det kan till exempel vara att man vill satsa på nya produkter. Vad gäller då för dessa produkter i förhållande till gällande lagstiftning. Vad är att anse som avfall och vad ska ses som biprodukt etc.

Fördelar med att välja Ludvig & Co

Ludvigs miljöjurister finns och arbetar över hela Sverige

Det är lätt att nå oss oavsett var du eller din verksamhet befinner sig. Ludvig har ett flertal lokala kontor runt om i landet och om det passar och önskemål finns ses vi gärna på digitala möten.

Bedriver du en verksamhet eller funderar du på att starta upp en verksamhet är det viktigt att känna till vår miljölagstiftning och vilka regler som gäller för just dig.

Det ställs idag stora krav på verksamheter som påverkar miljön. Vi hjälper dig att se vilka miljöregler som gäller för just din verksamhet så att det blir rätt och riktigt redan från början. Att göra rätt från början är både kostnadseffektivt och leder till bra slutresultat.

Genom att vägleda, tolka och se konsekvenser av gällande miljölagstiftning hjälper miljöjuristerna dig till bra beslut för din verksamhet.

Miljölagstiftningen är redan idag omfattande och det kommer ständigt nya regler som man ska förhålla sig till. Det gäller framförallt dig som är verksamhetsutövare men även dig som privatperson. Vi har en överblick både på gällande lagstiftning men även på vad som är på gång inom miljörätten.

Är du missnöjd med ett beslut hjälper våra miljöjurister till med överklaganden inom både miljö-, plan-, och bygglagstiftning.

Det är ofta man är missnöjd med ett beslut och vill överklaga. Det måste dock finnas skäl eller grunder för att nå framgång i överklagandet. Vi hjälper dig att se vilka möjligheter det finns att överklaga och tillsammans gör vi en avvägning om överklagande ska ske.

Har du behov av ombud hjälper vi dig genom hela det juridiska ärendet och kontakten med myndigheter.

I många fall är det tryggt att ha ett ombud som kan det juridiska språket och vet hur juridiska processer går till. Vi förklarar och tar fram vilka rättigheter du har i ärendet och leder dig på ett tryggt sätt framåt.  Vi hjälper dig även att  ta reda på om du har rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag.

Vi samarbetar med ett flertal miljö- och tekniska konsulter.

Våra miljöjurister har ett brett kontaktnät på miljöområdet. I olika miljöjuridiska ärenden finns det ofta behov av både miljö- och teknisk kunskap. Tillsammans med oss blir det en helhet och ett bra slutresultat.

Behöver du miljörättslig rådgivning?

Med våra 130 kontor över hela Sverige så är våra jurister nära dig oavsett om du vill träffas fysiskt eller få hjälp på distans. Vid ett första möte tar vi tillsammans reda på vad ditt behov är. Sedan tar vi fram en plan för hur vi ska åstadkomma så du får den hjälp du behöver.

Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar om miljörätt

Vi behöver utöka vår produktion i vår verksamhet, behöver vi söka nytt miljötillstånd eller räcker det med en anmälan?

För att kunna ge ett ordentligt svar måste vi titta på vad det är för verksamhet och vad som ska göras. Ett generellt svar är att det oftast behövs sökas nytt tillstånd för produktionsökningar. Det beror på att en utökning av verksamheten påverkar det ursprungliga tillståndet för mycket. Ibland kan man söka ändringstillstånd vilket är en något mindre process.

Vi har fått ett föreläggande från tillsynsmyndigheten om att undersöka vår fastighet där det misstänks finnas föroreningar. Vad är vi skyldiga att göra?

Våra miljöjurister behöver veta lite mer för att kunna ge råd om vad som behöver göras. Det är inte ovanligt med föreläggande om att vidta undersökande åtgärder för att konstatera om fastigheter är förorenade. Troligtvis har det tidigare funnits verksamheter på fastigheten vilket gör att tillsynsmyndigheten misstänker föroreningar. Bedriver man en verksamhet eller äger en fastighet kan man bli skyldig att göra undersökningar. Det är därmed inte säkert att man måste sanera eventuella föroreningar. Miljöjuristerna kan hjälpa till i kontakten med myndighet och ge råd angående förorenade områden.

Kan Ludvig & Co hjälpa till med att söka tillstånd för bevattning på golfbana?

Ja, absolut, våra miljöjurister hjälper till med att söka tillstånd för vattenverksamhet vilket det handlar om när det gäller bevattning av golfbana.

Jag vill överklaga ett beslut från länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen kan ni hjälpa till med det?

Miljöjuristerna hjälper ofta till med att överklaga beslut så det hjälper vi gärna till med. I beslutet finns information om överklagandetid och den är viktig att förhålla sig till.

Vi behöver hjälp med att göra en ansvarsutredning angående ett förorenat område. Är det något ni kan hjälpa till med.

Ja, våra miljöjurister upprättar ansvarsutredningar. Vem eller vilka som kan anses ansvariga att stå för efterbehandling av ett förorenat område är viktigt att utreda. Flera verksamheter kan ha funnits på platsen och ska sanering utföras handlar det ofta om en hel del kostnader.

Kan ni hjälpa till med att söka dispens från artskyddet?

Vi har stor erfarenhet att söka dispens från artskyddet. Vi gör även utredningar i samarbete med miljökonsulter för att utreda om man överhuvudtaget behöver söka dispens från artskyddet.

Ligger min fastighet inom strandskyddat område och behöver jag söka strandskyddsdispens för att bygga till mitt fritidshus?

Dispens från strandskyddet är ett av de vanligaste skyddade områdena vi hjälper till med att söka dispens för. Det finns flera skyddade områden i miljöbalken att ta hänsyn till. Andra områden kan vara dispens från biotopskyddsområde och vattenskyddsområde.

Funderar på att sätta upp vindkraftverk på mina marker, kan ni hjälpa till att söka tillstånd?

Vi hjälper gärna till att söka tillstånd för vindkraftverk. Beroende på hur många, hur stora de är och var de ligger behövs det ibland bara göras en anmälan för vindkraftsverk.

Vår verksamhet har ett gammalt miljötillstånd sen innan miljöbalken kom, ska vi söka nytt tillstånd?

Gamla miljötillstånd ska i allmänhet uppdateras till ny gällande lagstiftning och därför är rådet att söka nytt.

Jag känner att jag blivit orättvist behandlad av tillsynsmyndigheten och har fått ett vitesföreläggande, kan ni hjälpa mig?

Det är synd att du känner dig orättvist behandlad. Ofta beror detta på att kommunikationen inte fungerar mellan parterna. Vi kan hjälpa till med myndighetskontakter, reda ut om du är orättvist behandlad och om det är rätt av myndigheten att utfärda föreläggande och i så fall om det även är lämpligt med vitesföreläggande. Det finns även möjlighet att överklaga beslut som man är missnöjd med