fbpx

Investeringsrådgivning

Investera för att komma igång – eller för att växa

Bakom alla företag ligger en investering

Rent statistiskt är det få företag som faktiskt klarar sig förbi sina första verksamhetsår. Det krävs mycket för att bygga upp ett namn, samla på sig erfarenhet och – framför allt – lära sig exakt vad det är kunden vill ha och är beredd att betala för. En nyckel för att klara sig igenom just detta är rätt investeringar i början. Det kanske allra viktigaste är sannolikt din tid, vilja och ditt engagemang – men utöver det finns det säkerligen någon annan investering som kan vara värdefull för att driva företaget framåt.

Investeringar som tar ditt företag ännu längre

Vill du utöka din verksamhet – kanske genom att köpa in större lager, utveckla fler produkter eller anställa fler medarbetare? Ofta kan det då behövas en finansiering för att kunna genomföra detta, i form av exempelvis ett bidrag eller ett lån och andra former av investeringsstöd. Så här kan du tänka inför kommande investeringar i ditt företag.

Investeringsrådgivning Gröna näringarna

Är du lantbrukare och går du i investeringstankar? För dig som funderar på att investera i ny- till eller ombyggnad inom lantbruket eller trädgård och vill utveckla ditt företag finns flera olika stöd att söka.

Investeringsstöd för jordbruks- och trädgårdsföretag är till för dig som exempelvis vill investera i djurstall, odlingstunnlar, växthus eller anläggning för torkning och lagring av skörd. Du kan även söka stöd för vidareförädling av livsmedel. Exempelvis för inköp av utrustning till charktillverkning, ombyggnation av lokaler för musteritillverkning och mejeri.

Om du vill skapa nya arbetstillfällen på landsbygden finns stödet diversifiering till annat än jordbruk. Investeringen kan exempelvis röra sig om att anlägga eller bygga om en lokal eller inköp av produktionsutrustning.

Startstöd finns för dig som precis startat eller tagit över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Våra investeringsrådgivare hjälper dig igenom processen och tar reda på vad som gäller för just ditt företag och i ditt län. Utöver ansökningen av stödet hjälper vi dig gärna med att upprätta en affärsplan som beskriver företagets nuläge och framtida utveckling, samt gör kalkyler och riskanalyser. Vi ser även över din finansieringsplan. Detta för att du skall känna dig trygg med din investering och få det bollplank du behöver för att ta ditt företag vidare

Läs om hur du säkerställer och maximerar du det nya investeringsstödet i vår blogg

Tre olika typer av investeringar

Dina egna ekonomiska investeringar

Att inte ta ut lön, eller ta en lägre lön än den marknadsmässiga, är en investering. Sannolikt är detta också den vanligaste formen av investering i alla nystartade eller små företag. Därför är det alltid bra om du som driver företag har en privat buffert att falla tillbaka på, då detta ofta är din första, indirekta investeringskälla vid behov.

Utomstående investering i form av pengar eller arbete

Utomstående investeringar kan komma från familj och vänner. Samtidigt finns det många riskkaptialbolag, affärsänglar och investmentbolag som gärna investerar i företag som verkar lovande. När det kommer till denna typ av investering blir värderingen på ditt bolag viktig, eftersom investeringen oftast matchas med ägarskap i ditt bolag, motsvarande det investerade värdet i relation till hela företagets värde.

Investering via bidrag eller lån

En investering via bidrag är fördelaktigt, då detta oftast brukar innebära lägre risk. Dessutom är de som ger ut bidragen vana vid att pröva ett företags chanser att lyckas. Om du får ett bidrag innebär det vanligen att sakkunniga bedömt dina chanser att lyckas som goda. Lån kräver ofta ett liknande förarbete som vid bidrag, men här tar du mer av risken. Almi är en vanlig långivare för nystartade företag.

Investering för dig som ska starta företag

Har du planer på att starta företag? Då behövs sannolikt någon första investering. Generellt kan man säga att ju större behov du har av mark, fastighet, lokal, maskinpark eller lager, desto större blir också den initiala investeringen. Fördelen med detta är att just dessa investeringar har ett värde i sig, vilket gör att de höjer helhetsvärdet av en redan god verksamhet.

Ska du istället starta en konsultverksamhet kanske din investering är minimal, och räcker med din personliga arbetsutrustning. Oavsett typ av investering så är det viktigt att du tidigt tar reda på hela ditt behov från början. Du vill ogärna stå med en klar investering som visar sig för låg för att få igång din verksamhet. Det är alltid bättre att söka ytterligare investeringar när du bevisat att den befintliga verksamheten rullar. I vårt arbete med affärsplan och affärsutveckling hjälper vi dig med just detta.

Investering för dig som har en verksamhet

Har du en fungerande verksamhet med ekonomiska behov så kanske inte du behöver ge bort andelar i ditt företag för att få in kapital, utan det finns andra sätt att göra det på. Vi kan hjälpa till med flera delar av ditt investeringsbehov. Börja med att kontakta ditt lokala kontor så kan vi tillsammans diskutera ett upplägg som passar just dig och ditt företag.

Våra erfarna ekonomer och affärsrådgivare kan hjälpa dig definiera ditt behov, skapa en ny budget som visar vad som krävs, och göra en preliminär bedömning kring när du når ROI (Return On Investment = får tillbaka pengarna) för din investering. Självklart kan vi också hjälpa till med exempelvis kassaflödesanalyser om du behöver pengar till större kassa för att bibehålla tillväxt. Kontakta ditt lokala kontor så ser vi vad vi kan göra för just dig!

Vänta in i det sista med utomstående investeringar

Jobba strategiskt

Att ta in kapital utifrån kan låta imponerande och vara ett bevis på att någon mer tror på din verksamhet. Men vänta in i det sista med att ta in externt kapital, för så länge du driver din verksamhet med dina egna pengar kommer du vara både försiktigare och mer strategisk med företagets ekonomi.

Utveckla och öka värdet

Ju längre du väntar med att ta in en extern investering (någon annans pengar) desto bättre. För ju mer du hinner bygga och utveckla din verksamhet, desto mer ökar dess värde. Det i sin tur gör att du inte behöver ge bort lika stora andelar av ditt företag om du tar in kapital mot ägande i företaget.

Fokusera på intäkterna

De företag som klarar sig länge utan att ta in onödiga investeringar tenderar att fokusera mer på vad som ger intäkt. Det i sin tur kan vara fundamentet till ett framgångsrikt företag. Det kan kännas frestande att investera mycket från första dagen, men var försiktig med just det, särskilt om det är första gången du driver företag.

Vill du veta mer?

Prata med oss!

Kontakta oss!