fbpx

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning när ditt äktenskap tar slut

Juridisk hjälp när du behöver den som mest

När ett äktenskap går i kras kan de starka känslor som uppstår fördunkla omdömet för vilken rationell person som helst. Vi hjälper er med bodelningsavtal och att genomföra bodelningen med utgångspunkt i objektiv rättvisa. Om du behöver ett eget ombud för att bevaka din rätt, ser vi till att tillvarata dina intressen på bästa möjliga vis.

Vid en skilsmässa (äktenskapsskillnad) ska en bodelning ske där det framgår vem som ska erhålla vad. Det är inte så ovanligt att detta glöms bort, vilket kan ställa till med oerhörda problem i framtiden. Vid skilsmässan måste ni bland annat fatta beslut kring underhåll och fördelning av egendomen och om någon av er ska bo kvar i er gemensamma bostad.

Det är många frågor att ta ställning till vid skilsmässa. Kan man t.ex. hävda gemensamt villaägande trots äktenskapsförord? Ingår pensionsrätten i bodelningen? Våra erfarna familjejurister kan bistå dig med alla juridiska frågor kring en eventuell skilsmässa, hjälpa dig att bevaka din rätt och guida dig igenom all formalia som gäller processen.

Upprätta ett bodelningsavtal

Som huvudregel ska makar vid en bodelning efter skilsmässa dela det samlade giftorättsgodset lika. Även om de före detta makarna vid en äktenskapsskillnad är helt överens om fördelningen av tillgångar och skulder är det viktigt att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över era samlade tillgångar och skulder, och fördelningen av tillgångarna och skulderna er emellan. Bodelningsavtalet är en helt nödvändig handling för att de före detta makarna ska kunna reglera ägandet av gemensam bostad, skriva om lån, söka lagfart m.m.

För makar som äger företag blir rådgivningen vid en bodelning förstås av särskilt stor vikt. Våra ekonomirådgivare kan bistå med företagsvärderingar, som sedan får tjäna som underlag i bodelningen.

Bodelningsavtalet är det slutliga dokumentet över upplösningen av makarnas ekonomiska relation och är alltså av stor betydelse för den enskilde maken.

Så hjälper vi dig

Bevakning av dina rättigheter

En erfaren familjerättsjurist som säkerställer att dina rättigheter bevakas i fördelning av egendomen.

Bodelningsavtal

Vi hjälper er att upprätta ett bodelningsavtal.

Medling

Vi medlar i vissa fall mellan parterna för att kunna komma till en lösning om en rättvis bodelning.

Värdering

Vi har erfarna värderare som kan värdera te.x en fastighet eller ett företag som ska ingå i bodelningen. För dig som är företagare kan det dessutom kännas extra tryggt med en jurist som inte bara är duktig på familjerätt utan även ger dig rådgivning kring företaget i en bodelningssituation.

Kontakta våra familjerättsjurister

Tjänster inom familjerätt