fbpx

Fastighetsrätt

Så får du juridisk kontroll över din fastighet

Vi erbjuder

  • En av Sveriges största juristbyrå
  • Jurister på 130 orter
  • Hjälp vid tvister
  • Expertis inom allmän och speciell fastighetsrätt

Vi är experter på allmän och speciell fastighetsrätt

Vi hjälper dig som företag och privatperson med frågor kring överlåtelse av fastigheter och mark, genom t.ex. köp, gåva eller arv. Vi ser till att du vet vilka lagar och regler som du är berörd av, vid exempelvis klyvning eller avstyckning av fastighet, eller om myndigheter vill göra anspråk på din mark. I exploateringsfrågor har vi även kunniga lantmätare och fastighetsmäklare till hands.

Våra erfarna fastighetsjurister kan bistå dig i alla faser av fastighetsöverlåtelsen. Vi hjälper till i frågor om t.ex. plan- och byggärenden, fastighetsreglering, tvister vid fel i fastigheten, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, nyttjanderätt samt servitut och arrendeavtal.  Genom korrekt utnyttjande av fastighetsrätten kan vi hjälpa dig som enskild markägare att få större kontroll över användningen av din mark.

Vi vet vilken hjälp mark- och fastighetsägare behöver

Genom vår juridiska rådgivning inom fastighetsrätt kan vi hjälpa dig att på bästa sätt hantera de situationer som du som fastighetsägare drabbas av. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av att agera ombud och hjälpa dig som markägare om du hamnar i en tvist. Fastighetsrätt är ett område som är präglat av en omfattande lagstiftning – därför vi finns med genom hela processen för att ge dig råd och stöd i alla svåra frågor.

Hjälp från erfarna fastighetsjurister och specialister

Våra fastighetsjurister hjälper till att driva din sakfråga gentemot myndigheter, och erbjuder professionell rådgivning i frågor som rör bygglov, markintrång, servitut, ledningsrätt och liknande. Vi hjälper dig att formulera synpunkter och yttranden i ärenden som rör din fastighet, och ser till att du får de resurser och stöd som krävs för att kunna överklaga eventuella beslut du är missnöjd med. I dialog med myndigheter eller tvister i t.ex. allmän domstol, lantmäteriet eller länsstyrelsen är vi en värdefull resurs för dig som fastighetsägare.

Ekskog

Vi har koll på fastighetsrätt vid bildning av ny fastighet

Vi har specialister inom fastighetsjuridik som hjälper dig med alla viktiga frågor och handlingar som måste hanteras vid fastighetsbildning. Oavsett om du köpt eller ärvt marken eller fått den i gåva är det viktigt att upprätta korrekta överlåtelseavtal, samt göra en skriftlig ansökan till lantmäteriet.

Våra jurister och lantmätare kan ge dig rådgivning om lämpliga åtgärder, och se till att fastigheten bildas på rätt sätt. En nybildning av en fastighet sker antingen genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, och en ombildning kräver fastighetsreglering. Vi hjälper dig att se till att din nybildade fastighet uppfyller alla krav och är lämpliga för sitt ändamål.

Detta kan våra jurister bland annat hjälpa till med

Fastighetsförvärv

Om du vill förvärva en fastighet kan våra kunniga fastighetsjurister hjälpa till med både planering och förhandlingar, så du kan försäkra dig om att processen går till på rätt sätt.

Fastighetsförsäljning

Vi kan hjälpa dig värdera din fastighet och att förhandla med köpare vid en fastighetsförsäljning, samt upprätta alla de avtal och handlingar som krävs för att genomföra försäljningen.

Due Diligence

Inför ett köp kan vi också hjälpa till med due diligence, det vill säga besiktning av en fastighet som ligger ute till försäljning. På så sätt kan du enklare avgöra vilka risker och vinster som finns med en affär, och förhandla om priset.

Överlåtelseavtal

När en fastighet byter ägare genom försäljning eller gåva kan vi hjälpa till att upprätta ett korrekt överlåtelseavtal, exempelvis ett köpekontrakt eller ett gåvobrev.

Hyresavtal

Vi hjälper dig beräkna rätt hyra och att skriva korrekta hyresavtal, som täcker in alla villkor, rättigheter och skyldigheter som finns mellan två parter när en bostad eller lokal ska hyras ut.

Tvist vid myndighet eller i mark- och miljödomstol

Vi hjälper till som ombud i tvist vid myndighet eller i mark- och miljödomstol, och kan företräda både dig som enskild markägare samt flera markägare av samma intresse.

Sök bland våra jurister

Behöver du juridisk rådgivning? Här kan du söka bland alla våra jurister och se vilken kompetens som finns på din ort.

Hitta jurist

Senaste från bloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring ekonomi och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Loading...

Prata fastighetsrätt med oss