fbpx

Äktenskapsförord

Råd och hjälp med äktenskapsförord

Detta innebär äktenskapsförordet

Livet som äkta makar skiljer sig kanske inte så mycket från livet som sambor – men det gör däremot regelverken som styr hur makar respektive sambor skall upplösa sina ekonomiska band till varandra i händelse av skilsmässa eller separation. Makar ska som huvudregel vid en skilsmässa fördela all egendom enligt likadelningsprincip, vilket för den rikare maken kan innebära att denne ska dela med sig av sin egendom.

Enskild egendom

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket man bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennes enskilda egendom.

Avsteg från likadelning

Både makar och sambor kan avtala om avsteg från likadelningen. För makar är det äktenskapsförord som i så fall måste upprättas. I ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att undanta viss egendom från en framtida bodelning, dvs. göra egendomen till enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan giftermålet och under äktenskapet, oavsett hur länge ni varit gifta.

 

Äktenskapsförordets form

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs också att förordet registreras vid skatteverket. Ett äktenskapsförord är en oerhört viktig handling för båda makar – vi är därför angelägna om att båda makar är införstådda med hur äktenskapsförordet påverkar var och en vid en eventuell skilsmässa.

Bloggtips! Äktenskapsförord och samboavtal – så skyddar du som företagare dina närmaste

Det här hjälper vi dig med

  • Professionell rådgivning kring hur äktenskapsförordet bör utformas för att på bästa sätt se till att era önskemål fullföljs vid en framtida separation.
  • Ett äktenskapsförord som uppfyller de formella krav som ställs.
  • Hjälp att registrera äktenskapsförordet så att det blir giltigt.
  • Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende.
  • Vi tar hänsyn till anknytande frågor rörande skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån samt testamente och arv.

Kontakta våra familjerättsjurister

Tjänster inom familjerätt