fbpx

Äktenskapsförord

Råd och hjälp med äktenskapsförord

Detta innebär äktenskapsförordet

Livet som äkta makar skiljer sig kanske inte så mycket från livet som sambor – men det gör däremot regelverken som styr hur makar respektive sambor skall upplösa sina ekonomiska band till varandra i händelse av skilsmässa eller separation. Makar ska som huvudregel vid en skilsmässa fördela all egendom enligt likadelningsprincip, vilket för den rikare maken kan innebära att denne ska dela med sig av sin egendom.

Enskild egendom

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket man bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennes enskilda egendom.

Avsteg från likadelning

Både makar och sambor kan avtala om avsteg från likadelningen. För makar är det äktenskapsförord som i så fall måste upprättas. I ett äktenskapsförord kan makarna komma överens om att undanta viss egendom från en framtida bodelning, dvs. göra egendomen till enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan giftermålet och under äktenskapet, oavsett hur länge ni varit gifta.

 

Behöver du ett äktenskapsförord?

Pris inklusive moms.

Skriva avtal online

I samarbete med Lexly erbjuder vi dig att göra avtalet direkt online. Betala med kort eller med faktura.

1195 kr Skriv online

Video- eller telefonmöte med jurist

Få hjälp med ditt avtal av en jurist (video- eller telefonmöte)

4490 kr Bli uppringd

Möte med jurist på kontor

Skriv ditt avtal på ett av våra drygt 130 kontor, fysiskt möte eller videomöte.

Från 4490 kr Boka ett möte

Pris äktenskapsförord

För att ge dig som kund ökad tillgänglighet till våra juridiska tjänster har vi tagit fram ett alternativ för privatpersoner som på ett enkelt sätt vill skaffa sig fulltäckande, kvalitativa juridiska avtal inom familjerätt och privatjuridik. Vi erbjuder på ett lättillgängligt sätt äktenskapsförord online som är anpassat och skräddarsytt efter just din situation. Du kan även få hjälp av en jurist via video- eller telefonmöte eller på ett av våra drygt 130 kontor.

I samarbete med Lexly AB erbjuder vi möjligheten att göra ditt äktenskapsförord själv online. När du skriver ett avtal online svarar du på ett antal frågor där du beskriver din situation och dina önskemål om vad ditt avtal ska innehålla. Avtalet finns sedan tillgängligt på Lexly’s webbplats under Mina sidor. Avtalet skickas även ut direkt till den e-post du anger. Observera att hjälp av våra jurister inte ingår när du skriver ditt avtal online.

Äktenskapsförordets form

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs också att förordet registreras vid skatteverket. Ett äktenskapsförord är en oerhört viktig handling för båda makar – vi är därför angelägna om att båda makar är införstådda med hur äktenskapsförordet påverkar var och en vid en eventuell skilsmässa.

Bloggtips! Äktenskapsförord och samboavtal – så skyddar du som företagare dina närmaste

Det här hjälper vi dig med

  • Professionell rådgivning kring hur äktenskapsförordet bör utformas för att på bästa sätt se till att era önskemål fullföljs vid en framtida separation.
  • Ett äktenskapsförord som uppfyller de formella krav som ställs.
  • Hjälp att registrera äktenskapsförordet så att det blir giltigt.
  • Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende.
  • Vi tar hänsyn till anknytande frågor rörande skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån samt testamente och arv.

Kontakta våra familjerättsjurister

Tjänster inom familjerätt