fbpx

Arbetsrätt

Arbetsrättslig rådgivning för dig som företagare

Vi erbjuder

  • Arbetsrättslig rådgivning
  • Förhandlingshjälp
  • Ombud vid domstol
  • Juridisk rådgivning

Ofta är just arbetsrätten det område som en företagare behöver anlita sin första jurist. Många arbetsgivare känner att det är lätt att trampa snett inom detta område.

Ibland händer det att arbetsgivaren väljer fel anställningsform, eller kombinerar anställningsformer felaktigt. I andra fall låter man ett beteende gå för långt och kräver att anställningen måste avslutas. I andra fall behöver du som arbetsgivare arbeta med incitamentsprogram för att locka till dig kvalificerad arbetskraft.

Arbetsrättslig rådgivning inom flertalet områden

Arbetsrättslig rådgivning

Rådgivning kring arbetsrätten mellan arbetstagare och arbetsgivare såsom anställningsskydd, arbetstidslagstiftning, arbetsmiljö med mera.

Förhandlingshjälp

Du kan anlita oss i samband med förhandlingar med fackförbund exempelvis rörande uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl men även lönekrav och andra frågor.

Ombud vid domstol

Vi agerar ombud vid domstolsförhandlingar för våra klienter, både när du blivit stämd såsom behöver gå vidare till domstol själv för att kräva någon annan på fullgörelse eller fastställelse.

Övergång av verksamhet

I samband med att våra klienter ska ta över hel eller del av en verksamhet kan vi stå till tjänst med den rådgivning som krävs i samband med detta. Det råder förstärkt anställningsskydd för arbetstagare som berörs av övergång av verksamhet.

Uppsägningar av anställningsavtal

En mycket vanlig fråga är att vi hjälper våra klienter i samband med att anställningsavtal ska sägas upp. Både enskilda såsom kollektiva.

Framtagande av anställningsavtal

Det råder tvingande regler vilken information som arbetsgivare måste lämna i skriftlig form till sina anställda. Vi ser till att dina anställningsavtal är uppdaterade och uppfyller lagens krav.

Diskrimineringsfrågor

Samtliga företag behöver ha rutiner för att motverka diskriminering. Diskrimineringsreglerna är komplicerade. Vi bistår dig både proaktivt för att förhindra diskriminering men även reaktivt i samband med enskilda påståenden eller yttranden till diskrimineringsombudsmannen.

Införande av bonussystem, lönemodeller och incitamentsprogam

Kompensationen till anställda kan se väldigt olika ut. Vi kan ta fram lämpliga lönemodeller utifrån arbetsgivarens önskemål med sin verksamhet och den ekonomiska verklighet man befinner sig i.

Compliance av GDPR

Viljan att efterleva dataskyddsförordningens regler har blivit ett starkt incitament i Europa då vitena kan vara höga. Vi bistår våra klienter med att ta fram personuppgiftspolicy och andra dokument och rådgivning för att arbetsgivare ska känna sig trygga.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöreglerna är omfattande i Sverige och berör i princip allt då dina anställda utför arbete oavsett var de befinner sig och vilket arbete det berör. Vi kan hjälpa till och rådgöra dig kring systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra att ohälsa och olycksfall uppstår. Vi biträder även våra klienter då plötsliga olycksfall inträffar såsom kontakter med arbetsmiljöverket.

Omorganisationer, såsom outsourcing

Alla företag behöver förändra sin organisation till slut. Vi hjälper våra klienter från idé till ny organisation.

Upprättande av policydokument

Det finns skriftliga riktlinjer alla arbetsgivare bör ha. Vi bistår när dessa behöver upprättas såsom förändras, såsom framtagande av personalhandböcker och upprättande av personuppgiftspolicy.

Arbetsrättsliga utredningar kring ansvar

Ibland behöver en styrelse eller VD utreda om enskilda individer i ett företag har brutit mot interna och externa regler och lagar. Vi har erfarenheten att agera utredare i samband med dessa frågor.

3 steg till snabb juridisk rådgivning

Jag behöver juridisk rådgivning

Kontakta oss

Hör av dig till oss med en kort beskrivning om situationen du behöver hjälp med. Vi sammanför dig med en kompetent arbetsrättsjurist som kan tidsestimera uppdraget.

Förslag på upplägg

Vill du gå vidare med uppdraget låter du oss ta del av de handlingar som juristen behöver. Vi gör en djupgående granskning av ärendet och lämnar förslag om hur du bäst går vidare.

Arbetet startar

Om du är nöjd med förslaget och ger oss ditt godkännande kan vår jurist påbörja arbetet. Under arbetets gång hålls du uppdaterad om utvecklingen.

Behöver du arbetsrättslig rådgivning?

Med våra 100 kontor över hela Sverige så är våra jurister nära dig oavsett om du vill träffas fysiskt eller få hjälp på distans. Vid ett första möte tar vi tillsammans reda på vad ditt behov är. Sedan tar vi fram en plan för hur vi ska åstadkomma så du får den hjälp du behöver.

Kontakta oss!

Våra tjänster inom affärsjuridik