fbpx
Redovisning

Kompanjonavtal

Underlätta företagandet med hjälp av ett kompanjonavtal

Vad är ett kompanjonavtal?

Kompanjonavtal är ett samlingsnamn för avtal mellan delägare i ett bolag oavsett företagsform. I ett aktiebolag benämns ofta kompanjonavtalet som aktieägaravtal. Ett kompanjonavtal är inte obligatoriskt, utan högst frivilligt att upprätta. Däremot är det kanske det viktigaste dokumentet för att skapa samsyn och hjälpa er att driva företaget åt rätt håll, samtidigt som det ger en trygghet i oförutsedda situationer såsom sjukdom, dödsfall eller konkurs.

Varför behöver vi ett kompanjonavtal?

Syftet med kompanjonavtalet är framför allt att lösa frågor mellan er på ett annorlunda och mer fördelaktigt sätt jämfört med gällande lagstiftning. Syftet med avtalet är att reglera aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollera aktieägarkretsens sammansättning.

Fördelarna med avtalet

I ett kompanjonavtal har man större frihet att reglera olika frågor än i bolagsordningen. Bolagsordningen kan därför hållas ”neutral”, vilket också är önskvärt eftersom bolagsordningen är offentlig. Ett kompanjonavtal däremot blir inte offentligt.

Med hjälp av ett kompanjonavtal kan ni kan avtala om beslutsordning, arbetstider och sekretess. Ni kan även reglera vinster, hur förluster ska delas eller hur ni ska lösa ut en bolagsman som eventuellt vill frånträda bolaget.

Vi hjälper dig med kompanjonavtalet

Kompanjonavtalet bör vara skriftligt och undertecknat av parterna. Du har stor frihet att anpassa utformning och innehåll efter förhållandena, men rättigheter enligt tvingande regler i Aktiebolagslagen kan inte begränsas (t ex minoritetsskydd). Det bör säkerställas att kollision med gällande arbetsrättsliga regler undviks. Man bör vara försiktig med att tillämpa mallar och standardiserade lösningar. Vid utformningen av avtalet är det därför viktigt att anlita juridisk kompetens. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

 

mall affärsplan

Trygghetstestet – En juridisk analys av ditt företag

Hur tryggt är ditt företag? Testa nu!

Svara på frågorna och få en överblick över ditt företags juridiska situation. Testet ger dig en analys av ditt företag med råd och rekommendationer från våra experter inom juridik. Helt kostnadsfritt!

Trygghetstestet innehåller bland annat frågor om:

  • Samarbeten med leverantörer och kunder
  • Ansvarsfördelning inom företaget
  • Avtal, villkor och testamente

Gör Trygghetstestet nu!

Behöver du hjälp med ditt kompanjonavtal?

Kontakta oss!

Våra tjänster inom affärsjuridik