fbpx

Kompetensutveckling

Ta dig själv till nästa nivå

Som företagare behöver man kontinuerligt vidareutveckla sina kunskaper, nätverk och färdigheter för att fortsätta vara framgångsrik i sin yrkesroll. Vi har ett antal färdiga utbildningar som alla hjälper dig att utveckla dina affärer. Självklart kan vi utifrån dina behov och våra olika kompetensområden också skräddarsy utbildningar som är viktiga för ditt företag.

Skriv en affärsplan som gör det enklare att nå dina mål

Hur utformar du affärsplanen så du själv har nytta av den på kort och lång sikt i företagsledning och planering? I den här kursen får du hjälp att skapa en fungerande mall för affärsplanen och verktyg för att presentera din affärsidé på bästa sätt.

Kursinnehåll

 • Nyttan av en affärsplan
 • Översikt över de olika delarna i en affärsplan
 • Mall för affärsplanen och viktiga bilagor
 • Eget arbete under ledning av två kursledare – specialister på kund och marknad samt finansiering och ekonomisk planering
 • Gemensamma exempel och genomgång av deltagarnas respektive affärsplaner

Upplägg
Kursen sker under två dagar och passar både dig som precis ska ta fram en affärsplan eller ska söka finansiering. Föreläsningar varvas med gemensamma exempel och ”case” på de olika delarna i affärsplanen. Du utgår från ditt eget företag och får verktyg på individuell nivå, samtidigt som du kan räkna med inspirerande diskussioner med andra företagare. Kursen äger rum i grupp om 6-20 deltagare. Kontakta Caroline Göransson för mer information på 040-664 16 84 eller caroline.goransson@ludvig.se.

Lönsammare företag

Vill du öka lönsamheten och långsiktigt utveckla ditt företag? I den här kursen får du de kunskaper, tips, verktyg och metoder som krävs för att göra det!

Kursinnehåll

 • Företagets nuläge – grunden för framtiden
 • Kunderna och affärerna
 • Omvärldsspaning
 • Förstå företagets ekonomi
 • Att sätta mål och styra mot dem
 • Personal och ledarskap – att leda sig själv, andra och sin verksamhet
 • Affärsplanen – en karta och handlingsplan för framtiden
 • Juridik, skatter och försäkringar

Upplägg

Kursen passar dig som drivit företag en tid och vill fortsätta utveckla verksamheten. Teoretiska pass blandas med gruppdiskussioner, enskilda övningar utifrån det egna företaget och hemuppgifter att reflektera över till nästa träff.  Samtidigt erbjuder vi enskild rådgivning med kursledaren så du kan få utökat stöd i just dina unika frågor. Kursen äger rum i grupp om 8-15 deltagare. Kontakta Leif Södermark för mer information på 070-655 68 80 eller leif.sodermark@ludvig.se.

Prissättning

Vad är rätt pris för mina produkter eller tjänst? Vad är kunderna beredda att betala och vad är konkurrenternas pris? Och vad vill och behöver jag själv ha betalt? I den här kursen får du verktyg för att göra en kvalificerad bedömning och kunskap om prissättning, både utifrån dina kostnader och utifrån marknaden.

Kursinnehåll

 • Prissättningens grunder
 • Kostnadsbaserad prissättning
 • Kalkyler för beräkning
 • Kund- och konkurrensbaserad prissättning
 • Differentierad prissättning
 • Prisförhandling
 • Sortiment

Upplägg
Kursen är en heldagskurs som passar småföretagare i alla branscher, och blandar teoretiska kunskapspass med praktiska övningar. Målet med kursen är att du ska kunna sätta rätt pris och arbeta aktivt med ditt sortiment och dina erbjudanden. Kursen sker i grupp om 6-18 personer. Kontakta Mats Norberg för mer information på 0611-289 33, 070-213 39 74 eller mats.norberg@ludvig.se.

Ledarskapsutbildning för landsbygdsföretagare

För att både dina anställda och företaget ska må bra krävs att du som chef och ledare agerar medvetet och aktivt i denna roll. I den här kursen får du både teoretiska kunskaper och praktiska tips om hur du kan utveckla dig själv som ledare.

Kursinnehåll

 • Företagsledning med tyngdpunkt på strategisk styrning av företaget
 • Företagets visioner och mål
 • Att kommunicera visioner och mål
 • Mötesstruktur
 • Ledarskap – hur coachar man anställda i sitt företag?
 • Gästföreläsning av företagare med framgång som ledare

Upplägg
Kursen väder sig till dig med personal eller som planerar att anställa, och omfattar fyra heldagar med 1-2 veckors mellanrum för hemarbete och reflektion. Kursen sker i grupp om 8-12 personer. Kontakta Erland Hedin för mer information på 0278-63 92 88 eller erland.hedin@ludvig.se.

Olika personligheter och deras nytta i företaget

Människor har olika sätt att agera och resonera utifrån vilken personlighet man har. I den här kursen får du kunskap om din egen personlighet, lära dig analysera andras personligheter, och hur du kan dra nytta av dina och andras styrkor i företaget och i relation med kunder.

Kursinnehåll

 • Skillnader mellan olika personligheter och deras egenskaper utifrån beteendevetaren Carl-Gustav Ljungs teorier.
 • Förstå vilken personlighet jag själv har och varför jag reagerar som jag gör i olika situationer
 • Vilka personligheter som behövs i en effektiv arbetsgrupp och vilka typer av arbetsuppgifter som passar olika personligheter.
 • Förstå hur jag själv kan vara flexibel och till viss del styra mig själv i vissa situationer mot en personlighet som jag inte är i grunden.

Upplägg
Kursen sker under en heldag, och vänder sig till dig som villvill få ytterligare förståelse och redskap till att skapa bra och bättre relationer i interna och externa samarbeten. Det finns även möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom området personligheter. Kursen sker i grupp om 8-20 personer. Kontakta Liza Hogen för mer information på 054-17 74 15 eller liza.hogen@ludvig.se.

Lär dig förstå din ekonomi

Det är lättare och lönsammare att vara företagare när du förstår de olika ekonomiska begreppen som är nödvändiga för att kunna sätta ekonomiska mål för företaget, när du talar med banken eller gör ditt bokslut. I den här kursen lär du dig vad resultat- och balansräkningen visar och vilket samband det har med företagets likviditet och finansiering. Du får även göra enkla beräkningar utifrån ditt eget företag.

Kursinnehåll

 • Resultaträkning, intäkter och kostnader och investeringar
 • Balansräkning och avskrivningar
 • Finansieringsanalys
 • Hur hänger resultaträkning, balansräkning och pengaflödet ihop?
 • Att sätta lönsamhetskrav på företaget
 • Vad måste jag ta betalt per timme?
 • Nyckeltal

Upplägg

Kursen sker vanligtvis under tre förmiddagar och längd och innehåll kan anpassas efter varje företagare. Kursen passar både etablerade företagare och nystartade företag som vill förstå sin ekonomi och vad resultat- och balansräkning är. Här blandar vi teoretiska kunskapspass med praktiska övningar. Kursen sker i grupp om 8-15 personer. Kontakta Anna-Karin Swahn för mer information på 0411-455 41 eller anna-karin.swahn@ludvig.se.

Skogsägarskolan

Vill du bli en framgångsrik skogsägare? Skogsägarskolan är en grundläggande utbildning för dig som är eller vill bli skogsägare.
Utbildningen tar upp olika aspekter på skogsägandet inom områdena ekonomi, juridik och skogsskötsel. Syftet är att hjälpa dig att undvika fallgropar och samtidigt se dina möjligheter.

Kursinnehåll

 • Juridik – Skogsvårdslagen, förvärvslagstiftningen, miljöbalken samt naturvårdsavsättningar – naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal
  Fastighetsbildning och fastighetsrätt
 • Ekonomi och skatt – Fastighetstaxering, bokföring, moms, tjänst, kapital och näringsverksamhet
 • Virkesintäkter – olika sätt att sälja virke
 • Betalningsplan, skogskonto och skogsavdrag
 • Neutral företagsbeskattning, räntefördelning, periodiserings- och expansionsfond
 • Låna pengar med fastigheten som säkerhet
 • Låna pengar för att köpa maskiner
 • Konto i näringsverksamheten
 • Viktigaste tjänsterna för en skogsägare
 • Skogsskötsel och skogsbruksplan
 • Certifiering
 • Vanliga måttslag i skogsbruket
 • Lönsamheten i skogsbruket
 • Hänsyn i skogsbruket

Upplägg

Utbildningen arrangeras ofta i samverkan med den geografiska skogsägareföreningen och en lokal bank. Normalt genomförs utbildningen under tre kvällar och innehåller bland annat grundläggande om juridiska frågor som skogsägare kan komma i kontakt med – exempelvis skogsekonomi, skatteregler, bokföring samt tips och idéer om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet. Skogsägarskolan genomförs regelbundet på flera olika orter i landet. Kontakta ditt närmaste kontor för att få mer information om när kursen äger rum nära dig nästa gång.

Kontakta oss!

Kontakta oss!