fbpx

Skatteplanering

Så hjälper vi dig att skatteplanera på bästa sätt

Vi ger ditt företag de bästa metoderna för skatteplanering

Genom att utnyttja olika typer av skattemässiga fonder och jobba aktivt med andra metoder kan du se till att behålla dina vinstmedel i företaget till låg eller ingen beskattning. För att kunna skatteplanera effektivt är det viktigt att känna till vilka regler som finns och hur olika instrument kan användas på ett ansvarsfullt sätt. Vi hjälper dig välja alternativ som sänker din beskattning, omfördelar din inkomst eller skjuter skatten framåt i tiden. Syftet med skatteplanering är att hitta de bästa förutsättningarna för ditt företag, så du inte ska behöva betala mer i skatt än vad lagen kräver.

Det svenska skattesystemet delar in inkomster i arbetsinkomster och kapitalinkomster. Genom reglerna om räntefördelning och de så kallade 3:12-reglerna bestäms hur stor del du kan beskatta lägre som kapitalinkomst – men det kan vara klokt att ta fram så stora arbetsinkomster att du säkerställer dina sociala förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension från samhället.

Vi hjälper dig skatteplanera i form av bland annat:

  • Expansionsfond
  • Periodiseringsfond
  • Skogskonto och skogsavdrag
  • Överavskrivning
  • Räntefördelning

Bloggtips: Så får du stenkoll på skatterna i ditt företag

Använd vinsten smart och gör rätt avdrag

Skatteplanering handlar om att se till hur du på bästa sätt kan använda vinsten i ditt företag, på vilket sätt du kan ta ut pengarna för privat bruk och hur du kan behålla andra delar i företaget. Vi hjälper dig reda ut vilka verktyg som är bäst lämpade för din verksamhet och kan även identifiera vilka tillgångar och löpande kostnader du har som du kan göra avdrag för. Våra rådgivare kan också ge dig stöd kring beslut kring inköp och vilka konsekvenser eller fördelar det kan ha för företaget.

Vi har koll på verktygen för skatteplanering

Räntefördelning

Vi hjälper dig se till att din vinst kan beskattas som räntefördelning, och därmed inkomst av kapital med skatt på ca 30%, istället för inkomst av näringsverksamhet där skatten ofta ligger på 48-68%.

Periodiseringsfond

Med en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten till ett senare år, eller för att jämna ut företagets resultat över åren. Vi hjälper dig sätta av pengar efter eventuell räntefördelning, och få avdrag på 30 procent på överskottet.

Expansionsfond

Vid överskott efter räntefördelning och periodiseringsfond kan du även utnyttja expansionsfond. Här hjälper vi dig sätta av pengar som ger möjlighet att utöka verksamheten med medel som beskattats med bolagsskatt, dvs. drygt 20 procent.

Skogsavdrag och skogskonto

Om du driver skogsbruk kan vi hjälpa dig att göra korrekta skogsavdrag, samt avsätta en viss del av vinsten i ett särskilt bankkonto (skogskonto) i max 10 år, vilket gör att du kan skjuta beskattningen framåt.

Överavskrivning

Vi hjälper dig göra skattemässiga avskrivningar på inventarier som överstiger den ekonomiska livslängden, vilket gör att du kan minska vinstskatten för året.

Skatterådgivning för olika företagsformer

Skatteplanering för enskild firma

För många småföretagare är de sociala förmånerna mycket viktiga och något som våra rådgivare ofta lägger stort fokus på i planering av skatterna. Vi hjälper dig att säkerställa en rimlig sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning och pension för att du ska kunna känna dig trygg både idag och i framtiden.

Skatteplanering för aktiebolag

En viktig frågeställning för dig som driver ett litet aktiebolag är hur du kan optimera effekten av uttag av vinstmedel för privat bruk. Din rådgivare kan skräddarsy ett paket som passar just ditt företag, med låg beskattning där du kan ta ut rätt lön och göra rätt avdrag i ditt bolag. Till exempel är det mycket vanligt med olika former av avdragsgilla förmånspaket. Den optimala planeringen leder till att du kan ta ut större vinst – och här får du självklart även hjälp att göra rätt aktieutdelningar.

Bloggtips! Smarta avdrag som sparar pengar i ditt företag

Skatteplanering för skogsägare

Skogsbruket har en livscykel som skiljer sig från övriga branscher, med en lång produktionscykel om 70-100 år från plantering till avverkning. Den samlade inkomsten från verksamheten kommer alltså inte årligen, utan istället kanske en gång per generation. Likväl som oförutsedda händelser som storm, brand och insektsangrepp kan uppstå.

Läs mer

Skatterådgivare med stor insikt i ditt företag

Genom din personliga rådgivare får du en person med god inblick i ditt företag och stor kunskap om dina behov och företagets förutsättningar. Hos oss har du alltid en dedikerad konsult som lotsar dig genom allt från vinstfördelning till avdrag och som blir en partner du kan lita på i vått och torrt.

Behöver du stöd i mer specifika och komplicerade frågor finns även våra specialiserade skatterådgivare redo att hjälpa till. Samtidigt har vi en omfattande kompetens utbredd över hela företaget, med specialister inom allt från juridik, ekonomi, affärsutveckling och fastighetsförmedling – vilket gör att du alltid har tillgång till det specifika stöd du behöver.

Kontakta oss!

Tjänster inom skatterådgivning