fbpx

Avveckla företag

Tips och råd för dig som vill sälja eller avsluta ditt företag

Allt du behöver veta när du avvecklar ett företag

Så hjälper vi dig att avveckla företag

Det kommer ett tillfälle för varje företagare då det är läge att börja fundera på hur man ska avsluta sitt engagemang i företag. Att avveckla företag kan ske på många olika sätt – antingen kan du sälja företaget, överlåta det till någon annan, avsluta det helt och hållet, eller, om det krävs, ansöka om konkurs. Anledningen till att avsluta företag kan ha många orsaker – exempelvis dålig lönsamhet, pensionering eller att du helt enkelt tappat intresset och vill göra någonting annat. Oavsett anledning är det lättare att avveckla företag om du vet vilka alternativ som finns, och har en plan i beredskap.

Sälja eller överlåta? Att avsluta företag kan ske på flera sätt

Att avsluta företag är inte så komplicerat, men kräver ganska mycket förberedelser och kan ta lång tid. Samtidigt skiljer avvecklingen sig åt beroende på vilken företagsform du har – att avveckla aktiebolag fungerar på ett helt annorlunda sätt än att avregistrera en enskild firma, exempelvis.

Här hjälper vi dig som driver enskild näringsverksamhet eller aktiebolag att avsluta ditt företag, sälja det eller göra ett generationsskifte genom exempelvis arv eller gåva. Vi erbjuder också rådgivning till dig som behöver ansöka om konkurs.

Hur vill du forma din framtid?

Kom i kontakt med oss, vart du än är.

Kontakta oss