fbpx

Gåvobrev

Gåvor inom familjen

Juridisk hjälp vid överlåtelser av gåvor

Även om gåvoskatten har avskaffats sedan en tid tillbaka, finns det anledning att tänka efter extra noga innan man upprättar ett gåvobrev. Om du söker skatterättslig rådgivning eller behöver hjälp med upprättande av gåvohandlingar kan vi på Ludvig & Co hjälpa dig.

Att tänka på

Gåvor till barn

När det gäller gåvor till barn måste dessa i många fall ställas mot en arvsrättslig bakgrund för att inte skapa problem för gåvomottagaren vid givarens dödsfall. En gåva till bröstarvinge betraktas som förskott på arv, om man inte skriver in att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Dessutom har givaren möjlighet att ställa vissa villkor för överlåtelsen i gåvohandlingen – till exempel kan det vara viktigt att ange att den överlåtna egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

Gåvor mellan makar

När det gäller gåvor till en make, är detta särskilt reglerat för att skydda givarens långivare. En gåva mellan makar måste av denna anledning registreras hos Äktenskapsregistret för att bli gällande mot en utomstående person. Sambor, däremot, kan ge varandra gåvor utan att dessa registreras.

Dokumentera gåvorna

När det gäller gåvor till barn finns det inte några direkta formkrav på hur gåvohandlingen ska vara upprättad. Vi rekommenderar alltid att gåvorna dokumenteras skriftligen för att undvika tvister i framtiden. Vid överlåtelse av fastigheter ska gåvohandlingen alltid vara skriftlig och bevittnad i enlighet med Jordabalkens regler.

Så hjälper vi dig

Råd och stöd

Familjerättslig och skatterättslig rådgivning kring hur ni på bästa sätt överlåter egendom inom familjen.

Gåvohandlingar

Upprättande av överlåtelsehandlingar samt kompletterande familjerättsliga dokument

Vi kan gåvoskatt

För alla överlåtelser där det lämnas en ersättning är det viktigt att se över de skattemässiga konsekvenserna av överlåtelsen. På så vis undviker du obehagliga överraskningar i framtiden.

Trygghet för framtiden

Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utreda de frågor som uppstår i samband med överlåtelser. Vi ser till att du som kund kan känna dig trygg med att överlåtelsen inte får några oönskade konsekvenser i framtiden.

Kontakta våra familjerättsjurister

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Tjänster inom familjerätt