fbpx

Samboavtal

Få hjälp att skriva samboavtal

Upprätta ett samboavtal med vår hjälp

Nya familjeformer – som samboskap och icke gemensamma barn – innebär att arvsfrågor blir svåra att lösa. För att garantera att det blir som du vill bör du anlita en familjerättsjurist som kan sambolagen ut vad du behöver avtala om för att känna dig trygg inför framtiden.

Bloggtips: Äktenskapsförord och samboavtal – så skyddar du som företagare dina närmaste

Det här ingår när vi hjälper dig med ett samboavtal

Rådgivning kring hur ni med avtal kan reglera de frågor som rör era ekonomiska mellanhavanden.

Ett samboavtal som uppfyller de formella krav som ställs.

Rådgivning kring övriga familjerättsliga frågor som normalt är av intresse för sambor.

Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende.

Övriga tjänster

Olika stor kontantinsats

Det finns situationer när den ena sambon gjort en större kontantinsats i den gemensamma bostaden. I detta fall bör ni förutom samboavtalet kanske ordna det så att ni även formellt äger olika andelar i bostaden. Det är inte särskilt romantiskt men är ett enkelt sätt att på förhand säkerställa att det blir som ni från början tänkt er.

Testamente mellan sambopar

Alla juridiska frågor som uppstår i en samborelation kan dock inte regleras genom ett samboavtal. Vi hjälper er med den typen av lösningar genom till exempel att upprätta ett testamente. Sambor ärver ni inte varandra, men genom att skriva ett testamente kan arv fördelas så att det blir bra för alla.

Mer om samboavtal

Hur upphör ett samboskap?

Sambor är två ogifta personer som lever tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör antingen genom separation, giftemål eller när någon av samborna dör. I samband med att samboförhållandet upphör kan bodelning ske om någon av parterna begär det.

Vad säger sambolagen?

Livet som äkta makar skiljer sig kanske inte så mycket från livet som sambor. Men det är viktigt att få upp ögonen för vad som kan hända i olika situationer. Enligt sambolagen ska sambor som huvudregel vid en separation dela lika på värdet av gemensamt anskaffad villa, bostadsrätt eller radhus samt gemensamt anskaffat bohag.

Om ni inte vill att bostaden eller bohaget ska delas lika vid en separation ska detta regleras med ett samboavtal. Sambor som ingår i ett samboavtal frångår sambolagens regler om bodelning vid en separation. Det betyder att samborna kan bestämma att det gemensamt anskaffade bohaget och/eller bostaden inte ska ingå i en bodelning.

Stor skillnad på gift och sambo

Reglerna vid samboskap skiljer sig avsevärt för vad som gäller för den som är gift. Genom att upprätta ett samboavtal går det att frångå sambolagens regler om bodelning.

Kontakta våra familjerättsjurister

Nya familjeformer – som samboskap och icke gemensamma barn – innebär att arvsfrågor blir svåra att lösa. För att garantera att det blir som du vill bör du anlita en familjerättsjurist som kan sambolagen ut vad du behöver avtala om för att känna dig trygg inför framtiden.

Tjänster inom familjerätt