fbpx

Nyckeltalsanalys

Vi hjälper dig ta fram nyckeltal

Har du koll på vilka siffror du ska följa i ditt företag för att nå dina uppsatta mål?

Att välja ut några nyckeltal som du följer genom ditt företagande är en av grunderna för smart ekonomistyrning i företaget. Vi kan hjälpa dig ta fram relevanta KPI:er utifrån olika delar för ditt företag – exempelvis med fokus på vilken bransch du är verksam i eller vilken fas företaget befinner sig i just nu. Nyckeltalen skapar sedan en instrumentpanel för dig att jobba utifrån. Samtidigt har vi tillgång till flera användbara verktyg för att jämföra ditt företag med andras, och därmed ge dig koll på svagheter och styrkor.

Nyckeltal är en otroligt viktig del i ett företagets styrning. Det är nyckeltalen som hjälper dig att uppnå det resultat och de mål du har satt upp för din verksamhet.

För att just ditt företag ska kunna nå den lönsamhet och de mål som du önskar är det viktigt att hela tiden se till att hålla rätt fokus. Vissa områden måste förbättras på kort sikt och andra på lång sikt. Genom att implementera och arbeta kontinuerligt med relevanta nyckeltal för ditt företag kan du säkerställa att du håller rätt fokus och därmed har stora chanser att uppnå dina mål och visioner!

Vi på Ludvig & Co hjälper dig att hitta rätt nyckeltal för just ditt företag! Tillsammans med dig ser vi över ert nuläge och ert önskade läge och kartlägger därefter vilka delar ni behöver jobba vidare med för att bygga resultat och lönsamhet framåt. Vi utgår ifrån din bransch, marknad och specifika förutsättningar och önskemål.

Hör av dig till oss redan idag, vi hjälper dig att hålla fokus!

Vad kan ingå i ett företags nyckeltal?

En tumregel när du jobbar med nyckeltal är att det är bättre att välja ut några färre till att börja med, och sedan konsekvent mäta förändringen av just dessa. Att mäta och följa upp nyckeltal är bra att ha som en regelbunden rutin i ditt företag.

Börja gärna med enkla, hårda värden såsom exempelvis försäljning, omsättning och lönsamhet. Komplettera sedan dessa med sådant som är mer specifikt för just din verksamhet. För de företag som vill gå ännu längre är det värdefullt att även lägga till digitala nyckeltal, som trafik på er hemsida, och kanske även börja mäta mjuka värden som trivsel och välbefinnande på arbetet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig att skapa en bra styrning i ditt företag med hjälp av rätt nyckeltal. Utifrån företagets målsättning sätter vi tillsammans med dig ihop en mix av nyckeltal som kommer hjälpa dig att styra företaget i rätt riktning. Vi utgår ifrån företagets redovisning, det som hittills hänt i verksamheten, och kopplar ihop det med företagets mål och vision. Exempel på fokusområden kan vara försäljning, omsättning och lönsamhet eller sådant som är mer specifikt för just din verksamhet.

Kontakta oss!

Kontakta oss!