fbpx

Skogsavdrag

Vi hjälper dig göra avdrag på skogen

När du köper en skogsfastighet får du rätt till skogsavdrag. Det innebär att ett visst belopp kan tas ut utan att beskattas.

Hur stort är utrymmet för skogsavdraget?

Skogsavdragsutrymmet uppgår till 50 % av köpeskillingen som belöper på skog. Oftast finns det ju annat än skog på den fastighet man köper. Då får du proportionera köpeskillingen efter hur taxeringsvärdet fördelas.

Skogsavdraget kräver intäkter från skogen

Under ett beskattningsår medges skogsavdrag med högst 50 % av beskattningsårets intäkt från skogen. I exemplet krävs avverkningsintäkter om 750 000 kr för att nyttja hela avdragsutrymmet. Vid försäljning av leveransvirke medges skogsavdrag med 30 % av intäkten. För att utnyttja avdragsutrymmet behövs alltså intäkter från leveransvirke om:
375 000/30 % = 1 250 000 kr.

Bloggtips! 3 anledningar till varför du som skogsägare ska anlita hjälp med ekonomin

Exempel på skogsavdrag

Betalar du en miljon kr för en fastighet med 800 000 kr i taxeringsvärde varav 600 000 kr är skogsbruksvärde så erhåller du ett avdragsutrymme om:
1 000 000 * (600/800) * 50 % = 375 000 kr

Rationaliseringsförvärv

Utgör förvärvet av fastigheten ett led i jord- och skogsbrukets rationalisering, ett så kallat rationaliseringsförvärv, kan du nyttja skogsavdraget i en snabbare takt än vid ordinärt förvärv. Då är det möjligt att göra avdrag för hela intäkten från en avverkningsrätt samt 60 % av intäkten från leveransvirke under ett beskattningsår. Det är dock viktigt att påpeka att det totala avdragsutrymmet inte blir större än vid vanligt förvärv, men det krävs mindre skogsavverkning för att utnyttja hela avdragsutrymmet.

Kontakta oss om skogsavdrag