fbpx

Bokslut i aktiebolag

Professionell hjälp med bokslut och årsredovisning i ditt aktiebolag

Vi erbjuder:

 • Breda branschkunskaper
 • Specialistkompetens
 • Komplett lösning

Den enkla vägen till bokslut – där du kan vara säker på att siffrorna stämmer

Gör det enklare inför sammanställningen av årsredovisningen för ditt aktiebolag. Ta hjälp av en rådgivare som håller koll på alla viktiga datum, sammanställer den relevanta informationen och ser till att inget faller mellan stolarna.

När du tar hjälp av oss får du en personlig rådgivare som driver framtagandet av ditt aktiebolags bokslut. Utöver sammanställningen av din löpande bokföring kan du även få råd kring exempelvis bokslutstransaktioner, utdelning till ägare eller justering och placering av vinst. Du och rådgivaren har en löpande dialog – dina önskemål och frågor är välkomna.

Vi hjälper både stora och små aktiebolag

Med våra rådgivares hjälp kan du känna dig trygg i att bokslutet innehåller rätt information, som framställs på korrekt sätt.

Vilka uppgifter som ska finnas i din årsredovisning beror på om ditt aktiebolag räknas som stort eller litet. Det avgörs av antalet anställda under de senaste åren, nettoomsättningen och balansomslutningen.

Vi är vana att hjälpa företag/bolag i alla storlekar.

Så jobbar vi med bokslut och redovisning

Marknadens bästa bokslutsmöte

Du får en personlig rådgivare, som ser till att inget faller mellan stolarna. All relevant information ska tas fram till ditt bokslut – och på marknadens bästa bokslutsmöte reder rådgivaren ut det i dialog med dig.

Digitala och tidseffektiva lösningar

När du väljer oss får du inte bara en personlig rådgivare som har koll på alla delar av bokföringen. Du får också smarta digitala lösningar för att det ska vara enkelt för dig att vara att vara kund.

Det som annars kan bli krångligt pappersarbete förmedlar vi genom smidiga digitala tjänster, som vi har tagit fram med utgångspunkt i de behov ni som kunder har. Skicka enkelt in ditt material via vår app, ”Ludvig Skicka”, eller din mejl så sköter vi resten.

Ladda ned appen via App store eller Google Play. Sök på ”Ludvig Skicka”.

Provbokslut: Få beslutsunderlag före räkenskapsårets slut

Vill du ligga steget före istället för att vänta med att få koll på företagets siffor till räkenskapsårets slut? Då ska du göra ett provbokslut. Då får du en vinstprognos och en analys av företagets skattesituation. Det blir ett värdefullt beslutsunderlag för att planera din utefter din skattesituation. Inte minst om du funderar på en ny investering.

Få en egen personlig rådgivare i aktiebolaget

När du får en personlig rådgivare hos oss kommer du inte behöva lösa bokföringsproblem på egen hand längre. Du har en expert som du kan vända dig till, som vet hur reglerna ser ut och kan förklara dem på ett enkelt sätt. Det blir en avlastning både vad gäller kunskap och utförande. Du sparar tid som du kan lägga på din verksamhet.

Deklarationsombud

Du kan även ta hjälp av oss inför inkomstdeklarationen. Då rekommenderar vi att du låter din rådgivare agera deklarationsombud. På så sätt kan vi sköta ditt aktiebolags deklaration på bästa sätt.

Vi håller koll på alla viktiga datum

När du tar hjälp av oss kan du släppa oron över att missa viktiga datum för aktiebolagets bokslut och deklaration. Din personliga rådgivare håller koll på det åt dig och påminner när det är något som du behöver göra.

Kvalitetssäkrad bokslutsrapport

Du får en rapport på bokslutet, som skapas av våra auktoriserade redovisningskonsulter och fungerar som en kvalitetssäkring av årsredovisningen. Eftersom vi upprättar den på uppdrag åt dig tar vi ansvar för att ditt bolag agerar enligt rådande lagar och regler.

Ta hjälp av oss, gör en offertförfrågan.

Vi återkommer till dig inom kort, vanligtvis inom en arbetsdag. En bekräftelse med ditt meddelande skickas även till din e-postadress.

Frågor och svar

Vad är egentligen ett bokslut?

Vid varje räkenskapsårs slut ska alla företag göra en sammanställning av sin bokföring. Det kallas ett bokslut. Beroende på företagsform kan det vara ett förenklat årsbokslut eller en större årsredovisning (aktiebolag ska göra bokslut i form av årsredovisningar).

Vad är skillnaden mellan årsbokslut och årsredovisning?

Man kan säga att årsbokslut och årsredovisningar är två sorters bokslut. Alla företag gör ett bokslut för varje räkenskapsår, men om du ska göra ett enklare årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning beror bland annat på omsättning och om du har aktiebolag eller en annan bolagsform.

K2 eller K3 – vad är rätt regelverk för mitt aktiebolag?

Det finns olika redovisningsregler kring hur du som driver aktiebolag ska forma din årsredovisning. Stora aktiebolag måste alltid använda K3. Mindre aktiebolag kan välja att använda regelverket K2 eller K3 i sin årsredovisning.

K2 är utformat för att göra livet enklare för småföretagare. Förenklingen innebär att årsredovisningen kan ge en mindre rättvis bild av företagsekonomin, eftersom det finns färre möjligheter till justeringar.

K3 kräver större redovisningskompetens och kan bli dyrare att genomföra i och med ökad komplexitet.

De flesta som kan välja använder K2, men till exempel små tillväxtbolag kan gynnas av att använda K3.

Aktiebolag som måste använda K3 har de senaste två åren nått minst två av dessa villkor:

 • Medelantalet anställda har varit minst 50
 • Nettoomsättningen når eller överstiger 80 miljoner kronor per år
 • Balansomslutning når eller överstiger 40 miljoner kronor per år

Måste ett aktiebolag ha en revisor för att göra bokslut?

Nej, mindre aktiebolag som inte omfattas av revisorskrav kan göra sitt bokslut/årsredovisning utan en revisor. Om du känner dig trygg i bokföring och regelverket kan du till och med göra ett bokslut för ditt aktiebolag helt själv.

Risken är att det blir fel någonstans. Och felaktigheter i årsredovisningen kan till exempel göra det svårare för ditt företag att få lån beviljade.

Att anlita en av våra auktoriserade redovisningskonsulter för att kontrollera och godkänna ditt bokslut blir därför en trygghet – till ett mycket lägre pris än en revisor.

Ta reda på om ditt aktiebolag behöver en revisor här!

Vilka är fördelarna med att ta hjälp med bokslut?

Årsredovisningarna som ägare till aktiebolag ska göra är betydligt mer omfattande än ett förenklat årsbokslut.

När du tar hjälp av oss kan du lita på att inget faller mellan stolarna i ditt aktiebolags bokslut.

Med en personlig rådgivare får du svar på alla dina frågor och säkrar att allt är i sin ordning. Det kvalitetssäkrade bokslutet blir dessutom ett ordentligt beslutsunderlag i form av en rättvisande överblick på företagsekonomin.

Ingår rådgivning om jag anlitar er för hjälp med bokslut?

Ja. Med oss på Ludvig & Co får du en personlig redovisningskonsult – inte en namnlös kundtjänst. Den här personen har rätt expertis för att utföra ditt bokslut på bästa sätt och kan besvara alla dina frågor.

Vilka material behövs inför bokslutet?

Här har vi samlat en checklista på material som behövs inför ett bokslut för aktiebolag.

 • Beslut om debiterad preliminärskatt för det aktuella beskattningsåret.
 • Slutlig skattsedel.
 • Samtliga verifikationer och bokföringen du har gjort själv (om den finns i form av SIE 4-fil. eller kassabok). Även företagskontots kontoutdrag och skattekontot.
 • En förteckning på dina kundfordringar och leverantörsskulder per 31 december i fjol.
 • Signerade inventeringslistor per 31 december i fjol.
 • Annat material och information som är intressant för bokslutet.

Vad händer om man inte skickar in årsredovisningen i tid?

Du får förseningsavgifter om ditt aktiebolag inte lämnar in årsredovisningen i tid. Redan vid en dags försening.

Om du inte skickar in årsredovisningen efter ett par månader får du nya och ännu större förseningsavgifter. Om årsredovisningen inte har lämnats in inom 11 månader från räkenskapsårets utgång kan Bolagsverket besluta om en tvångslikvidation.

Med vår hjälp håller din personliga rådgivare koll på alla viktiga datum, påminner om du behöver göra något samt ser till att bokslutsunderlag är inlämnat i tid.