fbpx

FokusFramtid

FokusFramtid – en metod som hjälper dig att prioritera

Det kan vara svårt att blicka framåt, sätta nya mål och jobba med sina långsiktiga visioner och tankar. Just på grund av detta har vi utformat en tjänst där vi helt fokuserar på framtiden. Vi använder oss av en enkel metodik där företaget står i fokus, och där vi tillsammans hittar in i både nuläge och önskat läge. Vårt grafiska verktyg hjälper dig att hålla fokus hela vägen fram tills du nått dina mål!

FokusTestet

Genom vårt rådgivningsverktyg hjälper vi dig att styra utvecklingen i ditt företag i rätt riktning, med handfasta lösningar i fyra steg. I det första steget, FokusTestet, får du tillsammans med din rådgivare en snabb analys över företagets styrkor och svagheter, överblick över företagets alla delar, och tydlighet i vilka områden som är mest aktuella att prioritera på kort sikt.

FokusKartan

I FokusKartan visualiserar du din företagsstruktur och strategi med fokusområden och mål. FokusKartan är en bild som blir lätt att arbeta utifrån och att kommunicera med andra. Till exempel kan den användas för att strukturera upp hela företaget, en verksamhetsgren eller ett större utvecklingsprojekt.

Handlingsplaner

Tillsammans med din rådgivare upprättar ni handlingsplaner för dina definierade mål som är prioriterade för kommande period. Hur ska målet uppnås? Vad är nästa steg? Vem gör vad? När ska det vara klart och följas upp? Här ligger fokus på konkreta tillvägagångssätt.

Uppföljningsmötet

Uppföljningsmötet är den sista, viktiga delen av hela arbetet för att säkerställa att planen följts. I denna del uppdaterar du även FokusKartan och handlingsplanen för fortsatt arbete.

Kontakta oss!