fbpx

Affärsplan

Startpaket affärsplan

För 4 950 kronor exkl. moms får du en personlig rådgivare, dokumentation samt uppföljning av affärsplanen – från start till mål. En smidig och effektiv lösning för att du lättare ska nå framgång med ditt företag!

I startpaketet för affärsplanen får du:

 • En översiktlig affärsplan till ett fast pris
 • Dokumentation av affärsplanen
 • Handfasta tips och råd av en personlig rådgivare

Skriva en affärsplan

En affärsplan kan beskrivas som en ritning eller en karta över hur du ska nå framgång med ditt företag på ett konkret och effektivt sätt. Att inte ha någon affärsplan är som att bygga ett hus utan ritning – det går, men det tar längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt.

Så har du hjälp av en affärsplan i ditt företag

Affärsplanen, och den tillhörande budgeten, blir även en konkret en handlingsplan som underlättar för dig att lyckas med att nå målen. Här samlar du all information om verksamheten på ett och samma ställe och får en bra överblick över allt från ekonomin till konkurrenter och förutsättningarna på marknaden. Information som kommer att vara till nytta genom hela ditt företagande!

En affärsplan har många funktioner:

 • Du får möjlighet att analysera din affärsidé ur ett lönsamhetsperspektiv.
 • Den blir en konkret handlingsplan som underlättar för dig att lyckas med att nå målen.
 • Du samlar all information om verksamheten på ett och samma ställe och får en bra överblick över allt från ekonomi till konkurrenter och förutsättningar på marknaden.
 • Du ökar möjligheterna att få krediter vid investeringar.
 • Du ökar chanserna att alla drar åt samma håll, delägare, medarbetare, familjemedlemmar.
 • Du skapar förutsättningar att arbeta mer effektivt och att göra saker i rätt tid.
 • Du underlättar introduktion av nya medarbetare.
 • Informationen du samlar i affärsplanen är till nytta genom hela ditt företagande!

Situationer då du har nytta av en affärsplan

 • Nystart av företag
 • Utveckling av en ny affärsidé eller gren inom ett befintligt företag
 • Vid större investeringar
 • Ägarförändringar och generationsskiften
 • Vid snabb tillväxt
 • Vid behov av bättre effektivitet och struktur

Affärsplaner med olika omfattning

Affärsplanering sker alltid utifrån kundens behov. Det innebär att både omfattning, hur vi arbetar och vad de olika delarna kommer att innehålla, är individuellt och något vi jobbar fram gemensamt, Ibland är det beräkningar av olika slag som behöver störst utrymme. Investeringskalkyler och beräkningar av lönsamhet till exempel. I ett annat fall behöver mer arbete läggas på en marknadsplan, där det blir tydligt hur och till vem produkterna ska säljas, vilket pris du behöver ta ut och volym som behöver tillverkas. Oavsett dina behov så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig med din affärsplanering

Behöver du hjälp med att skriva din affärsplan? Genom vårt affärsplanspaket för 4950 kronor exklusive moms får du hjälp genom alla steg. Behöver du ytterligare rådgivning, hjälp med exempelvis kalkyler och att formulera en fördjupad affärsplan, kan du enkelt köpa det som en tilläggstjänst till startpaketet.

Kontakta oss om affärsplan

Skriv till oss

Kontakta oss!
Affärsplan

Varför ska jag skriva en affärsplan?

För vissa kanske det kan kännas överflödigt att skriva ner någonting som är helt självklart – många företagare har hela affärsplanen i huvudet. Men att ha en nedskriven affärsplan underlättar för dig att lyckas. Du tvingas noga tänka igenom din affärsidé och din verksamhet och får på så sätt testa om det håller – både ekonomiskt och marknadsmässigt, på kort och lång sikt. Med en affärsplan och tillhörande budget får du också ett tydligt komplett vägledningsdokument som du kan använda för att säkerställa att du håller dig inom ramarna och är på väg åt rätt håll i din vardag.

När har jag nytta av en affärsplan?

Affärsplanen kommer att vara till nytta i många olika sammanhang – när du exempelvis ska ansöka om lån eller bidrag, eller presentera och argumentera för din satsning hos olika instanser. Banken vill se att din budget håller, en eventuell blivande kompanjon vill veta mer om visionen, och den tilltänkta investeraren vill se om din affärsidé och plan för att tjäna pengar är genomtänkt.

Affärsplanen är också bra om ni är flera delägare, det håller ihop era viljor och planer och hjälper till att driva företaget mot ett gemensamt mål. Dessutom kan du återanvända informationen som du skriver i affärsplanen: exempelvis för marknadsföring av företaget, för att utveckla en ny produkt/tjänst, till årsredovisningen eller som underlag för rekrytering.

Bloggtips: Starta företag ihop? Tänk på det här!

mall affärsplan

Mall för din affärsplan

Ta hjälp av vår kostnadsfria affärsplansmall för att komma igång med din affärsplan!

Påbörja din affärsplan genom att svara på några grundläggande frågor. I varje steg finns tydliga rubriker och beskrivningar som guidar dig genom hela mallen och gör det enkelt att bygga upp din affärsplan.

Hämta mallen för översiktlig affärsplan

Det här bör din affärsplan innehålla

Affärsidé

Vad ska du sälja? Till vilka ska du sälja? Hur ska du sälja? Varför ska någon välja att handla av ditt företag? Hur ska du tjäna pengar?

Produkt/tjänst

Hur ser ditt sortiment ut? Hur ska du ta fram och utveckla det? Vad utmärker det du ska sälja? Vilka fördelar har din produkt/tjänst? Varför är det du säljer bättre än andra alternativ?

Marknad/kunder

Hur ser marknaden ut idag? Hur ska du nå kunderna? Hur ser kundens behov ut? Hur ofta och hur mycket köper kunderna?

Konkurrenter

Vilka är dina konkurrenter? Vad finns det för alternativa lösningar för kunden? Vad har du för styrkor och svagheter jämfört med konkurrenternas? Vad kan du förbättra?

Marknadsföring och försäljning

Hur ska du skaffa kunder? Vilka ska du marknadsföra till? Hur ska du kommunicera med dem? Vilka mål har du med din marknadsföring? Vilka aktiviteter planerar du för att sälja? Vad har du för prissättning?

Lokal och utrustning

Var ska du driva din verksamhet? Vilken typ av lokal behöver du? Vilka behov har du av arbetsutrustning och lager? Maskiner? Inventarier? Bil?

Ekonomi

Vilka pengar behöver du för att starta företag och hur ska du finansiera detta? Hur mycket ska du sälja varje år? Vilka intäkter och kostnader har du, och vad kommer företagets resultat bli?

Mål och vision

Vilken är din vision för företaget? Vad har du för konkreta mål, både kortsiktiga och långsiktiga?

Riskanalys

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns för ditt företag? Hur ska du möta dessa?

Ägare och nätverk

Vem eller vilka ska äga företaget, och vad har ni för kompetenser? Hur ser ditt nätverk ut, vilka värdefulla kontakter har du?

Personal

Ska du ha anställda? Vad ska de göra? Hur mycket kommer de kosta?

Fördjupa din affärsplan

Utöver svar på dessa frågor finns ytterligare saker som kan vara värdefulla att definiera, för att säkerställa att du kommer nå framgång med ditt företag. Här är några exempel på fördjupande delar av din affärsplan:

 • Marknadsplan
 • Handlingsplan
 • Ekonomi- och känslighetsanalys
 • Omvärldsanalys och konkurrentanalys
 • Budget
 • Kalkyler och jämförelsetal