fbpx

Mark- och miljörätt

Markägarens juridiska partner i tvister om mark- och miljörätt

Vi erbjuder

 • En av Sveriges största juristbyrå
 • Jurister på 130 orter
 • Hjälp vid tvister
 • Expertis inom mark- och miljörätt

Tjänster inom mark- och miljörätt

Vi har markägarens intressen i fokus när äganderätten hotas

Samtidigt som samhället behöver mark för nya bostäder, infrastruktur och för att skydda natur- och kulturmiljö är marken ofta en privatpersons egendom – och i många fall även huvudsaklig inkomstkälla. Samhället har stora resurser för att driva sina frågor, och för dig som markägare är det lätt att hamna i underläge redan från början. Vi har alltid dina intressen i fokus och kan hjälpa dig med rådgivning och stöd samt vara ditt ombud i tvister – så att du som markägare kan känna dig trygg i alla situationer gällande mark- och miljöintrång.

Exempel på situationer där markintrång kan uppstå

 • Vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar
 • Ny tomt- och industrimark
 • Kraftledningar och mobilmaster
 • Vatten- och avloppsledningar
 • Fiber för bredbandsutbyggnad
 • Naturreservat, kulturreservat och biotopskydd
 • Vindkraft
 • Vattenskyddsområden

Vi är experter på mark- och miljörätt

Inom fastighetsrätt, mark- och miljörätt finns omfattande lagar och regler, avtal, värderingsprotokoll och andra handlingar som måste tolkas och hanteras på rätt sätt. Vi är experter på mark- och miljörätt och har unik kunskap av att hjälpa markägare och företagare med miljömål, processrätt, tvister och förhandlingar med myndigheter i frågor som rör allt från fastighet och bygglov till strandskydd och biotopskydd.

Våra miljöjurister hjälper dig förhandla

Vi har stor erfarenhet av mark- och miljörätt och är ditt stöd i dialog och förhandling med olika myndigheter – såsom länsstyrelsen, lantmäteriet eller mark- och miljödomstolen. Vi hjälper dig i allt från oenigheter med grannar till större tvister med staten. Med en miljöjurist eller annan rådgivare som stöd i processen får du hjälp med att skriva alla inlagor och aktuella handlingar – oavsett om det rör sig om en stämning eller ett yttrande.

Vi är ditt juridiska ombud genom hela processen

Vid förhandling eller rättegång är vi med och för din talan inför domstol, och som ditt juridiska ombud sköter vi alla förhandlingar med motparten. Vi kan företräda både dig som enskild markägare samt flera markägare av samma intresse. När utslaget kommer hjälper vi till att tolka domen och ta ärendet vidare om det behövs. Vi finns med genom hela processen – allt för att du ska kunna luta dig tillbaka och känna dig trygg med att dina frågor drivs på rätt sätt.

Stöd vid markintrång

Om du som markägare blir kontaktad av kommunen eller annan instans som vill ta din mark i anspråk – hör av dig till oss direkt. Vi arbetar ofta med stora projekt som rör flera markägare, och ser till att föra dialog med din motpart så att ni snabbare kan komma fram till en lösning.

Hos oss får du hjälp av en dedikerad specialist och inom just mark- och miljörätt, samtidigt som vi har ett brett nätverk av lantmätare, skogsmästare och jägmästare som gör att vi kan tackla dina frågor med djupare sakkunskap. Drabbas du av exempelvis förelägganden eller viten kan våra erfarna miljöjurister ge professionell rådgivning. 

Sök bland våra experter inom mark- och miljörätt

Behöver du juridisk rådgivning? Här kan du söka bland alla våra jurister och se vilken kompetens som finns på din ort.

Hitta rådgivare

Prata mark- och miljörätt med oss

Skriv direkt till oss