fbpx
skogsbild

Arrende- och nyttjanderätt

Heltäckande rådgivning inom arrende och servitut

Avtal som garanterar trygghet under hela arrendet

Som markägare kan det vara en utmaning att veta vilka frågor och delar som behöver regleras i ett arrendeavtal. Dessa frågor kan handla om vem av parterna som ska ansvara för vad, vilka rättigheter och skyldigheter ni har, och vad som kan hända om någon inte uppfyller sin del av avtalet.

Det finns stora skillnader mellan olika typer av arrenden, och reglerna är komplicerade och svåra att förstå för någon utan gedigna kunskaper inom arrenderätt och nyttjanderätt. Här är våra arrendespecialister och juridiska rådgivare en värdefull och nödvändig resurs.

Bloggtips: 5 saker om avtal du som småföretagare bör ha koll på

Omfattande lagar kräver expertis inom arrende och nyttjanderätt

Att arrendera sin mark är ofta en snårig process som är präglad av en omfattande lagstiftning. Det krävs kraftigt skydd för både den som arrenderar marken, och för dig som markägare för att våga satsa. Vi har en lång erfarenhet och expertis kring arrende, hyra och nyttjanderätter, och med jurister över hela landet har vi även ett värdefullt geografiskt perspektiv på frågor kring arrendering i just ditt område.

Kvalitetssäkrade och hållbara arrendeavtal

Vi hjälper dig skriva ett komplett arrendeavtal som motsvarar båda parters förväntningar och behov, och som håller vid oförutsedda händelser eller en eventuell tvist. Våra jurister skräddarsyr arrendeavtalet utifrån din aktuella situation och förutsättningar och kvalitetssäkrar hela förfarandet.

Arrendespecialister med praktisk erfarenhet

Våra arrendespecialister är bland annat utbildade agronomer, jurister och lantmästare, med stor kunskap inom såväl juridik som ekonomi och med praktisk erfarenhet av branschen. Vi hjälper dig att reda ut de frågeställningar som kan uppkomma vid ett arrende, och ser till att upprätta klara och tydliga avtal där båda parterna är överens om de olika villkoren. Vi hjälper även till att lösa eventuella konflikter eller tvister genom medling eller som ombud, och när avtalet upphör ser vi till att upprätta hållbara uppsägningar.

Experter inom nyttjanderätt och servitut

Genom olika nyttjanderättsavtal kan du få tillgång till nödvändiga resurser som inte tillgodoses av den egna marken. I frågor kring nyttjanderätt har vi stor kunskap inom exempelvis servitut, jakträtt och avverkningsavtal. Samtidigt har vi även auktoriserade generationsskiftare som kan hjälpa dig i frågor kring arrende av jordbruksfastighet, där det är vanligt att den nya generationen först tar över driften på detta sätt.

Kvalificerad arrenderådgivning

Personlig rådgivare inom arrende- och nyttjanderätt

Med en personlig rådgivare kan du enkelt undvika både vanliga och mindre vanliga fallgropar i samband med arrende- och nyttjanderättsfrågor. Samtidigt erbjuder vi en mer heltäckande rådgivning inom andra områden som kan inverka på din vardag och arrendesituationer – såsom skattekonsekvenser, EU-stöd och fastighetsvärdering.

Detta kan vi bland annat hjälpa till med

Hyra ut bostad

Vi hjälper dig beräkna hyra och upprätta ett genomtänkt hyresavtal som täcker in alla villkor, rättigheter och skyldigheter. Våra rådgivare och jurister inom fastighetsrätt hjälper dig undvika problem.

Samfällighetsförening

Vi kan hjälpa dig och dina grannar att bilda en samfällighetsförening för att hantera gemensamma frågor kring exempelvis vägar, bredband, avlopp så att allas intressen tillvaratas.

Jakträttsavtal

Vi hjälper dig välja rätt form av jakträtt för din mark både på kort och lång sikt, samt sätta upp kontrakt som uppfyller alla juridiska formalia.

Servitut

Våra jurister hjälper till att välja en servitutsform som passar din aktuella situation och ser till att upprätta juridiskt heltäckande avtal så handlingen blir giltig som servitut.

Arrendeberäkningar

Vi gör ekonomiska beräkningar kring t.ex. årliga avgifter, ersättningar av olika slag, inlösenavtal samt syn- och avräkningsfrågor. Vi hjälper också till att diskutera fram en rimlig arrendenivå som kan fungera som beslutsunderlag vid t.ex. anbud.

Sök bland våra jurister och arrendespecialister

Behöver du juridisk rådgivning? Här kan du söka bland alla våra jurister och arrendespecialister.

Hitta jurister och arrendespecialister

Kom i kontakt med oss

Skriv direkt till oss