fbpx

Löneadministration

Din personliga lönebyrå

 • Egen lönekonsult (men vi jobbar i team!)
 • Löneadministration med auktoriserade lönekonsulter
 • Rätt lön i rätt tid
 • Digitala lönetjänster och lönespecifikationer
 • Valbart försystem för tidrapportering, reseräkningar och schemaläggning
 • Ekonomi, skatt, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Enkel och anpassad löneadministration för både stora och små företag

Vi på Ludvig & Co kan hjälpa dig med hanteringen av allting som rör lön. Vi har koll på skatteregler, kollektivavtal, försäkringar och annat. Vår smidiga lösning för löneadministration kan anpassas efter just dina unika behov och förutsättningar. Det spelar ingen roll om du har ett mindre bolag med ett fåtal löner eller en koncern med upp till 300 anställda.

Flexibla lönetjänster för alla typer av behov

Heltäckande löneadministration

 • Auktoriserad lönehantering
 • Löpande löneutbetalningar
 • Enkel löneattestering
 • Rapportering till myndigheter
 • Tydlig överblick och rapportering
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Annat inom löneadministration efter dina önskemål

Digitala lönetjänster online och i mobilen

 • Tidrapportering
 • Reseräkningar och utlägg
 • Övertid, flex- och komptid
 • Sjukrapportering
 • Semesterhantering

Vi är mer än bara en lönebyrå

 • Kontakta din lönekonsult för svar på lönefrågor
 • Lägg till ytterligare hjälp med redovisning och bokföring när du behöver den.
 • Ta hjälp med juridik, skatte- och affärsrådgivning.
Redovisning

Våra lönekonsulter ser till att lönerna blir rätt – utan krångel

När du betalar ut lön vill du känna dig trygg i att allting går rätt till. Korrekt löneadministration regleras av regler och lagar som ska följas. Våra lönekonsulter arbetar enligt SALK – svensk standard för auktoriserade lönekonsulter och håller sig alltid uppdaterade mot det senaste regelverket. Våra standardiserade processer garanterar en hantering av hög kvalitet och du kan vara lugn i att lönerna alltid betalas ut i rätt tid, på rätt sätt.

Ta reda på ditt pris för löneadministration

Anlita en lönebyrå som lönar sig för dig

Enkel löneadministration som sparar tid

Våra digitala system är både användarvänliga och flexibla för att passa just din verksamhet. De erbjuder möjlighet till verkligt effektiv lönehantering. Du kan tidrapportera via app, dator, surfplatta eller terminal. På så sätt får du stor frihet och kan tidrapportera, attestera och lägga upp reseräkningar var du vill, när du vill.

Vi anpassar våra lönetjänster efter ditt unika behov

Varje verksamhet är unik och olika branscher har olika avtal och regelverk att ta hänsyn till. Våra lönetjänster är flexibla och kan anpassas efter just dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder ett försystem (Flex HRM) som du kan använda men det går alldeles utmärkt att du behåller ditt egna.

Erfarna lönekonsulter som bollplank

Vi på Ludvig & Co är mer än bara en lönetjänst. Vi vill vara en partner och kollega till dig. Våra lönekonsulter fungerar som ett bollplank för dig att bolla idéer med. Ofta hör vi av oss flera gånger i månaden för att hjälpa dig med frågor från anställda, myndigheter eller andra intressenter.

Vi är en auktoriserad lönebyrå

Som auktoriserad lönebyrå garanterar vi att dina löner hanteras korrekt och att lagar och regler följs. Våra lönekonsulter arbetar enligt SALK – svensk standard för auktoriserade lönekonsulter. Denna standardprocess säkerställer att lönerna hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Vi håller koll på lagar och regler

Det finns flera anledningar för dig att välja löneoutsourcing. Förutom att du får hjälp med det administrativa arbetet får du även en partner som håller koll på lagar och regler. Vi är uppdaterade på kollektivavtal, semesterregler och annat lönerelaterat för att kunna hjälpa dig hantera löner på ett korrekt sätt.

Mer än bara löneadministration

Som arbetsgivare behöver du hantera mer än bara löneadministration. Vi på Ludvig & Co kan även stötta dig med bland annat arbetsgivardeklarationer, pension och skattefrågor. Oavsett om du har en enkel fråga eller är behov av ingående rådgivning finns kompetensen hos vår byrå.

Flex HRM: Lägg till utökade lönetjänster med vårt försystem

Läs mer

Tidrapporteringssystem

Vårt försystem ger dig flexibiliteten att själv välja hur dina anställda rapporterar tid. Du kan be om klockslag, enbart timmar eller avvikelse. Rapportera via app, surfplatta, terminal eller dator.

Övertid, OB, flex- och komptid

Med Flex HRM är det enkelt att hantera komptid, övertid och flex. Vi kan sätta upp regelverk utifrån dina avtal så övertid, ob, och flex regleras automatiskt när den anställde anger sina tider. Det går också att ange avvikelser själv. Här kan man även se aktuellt saldo. Vi anpassar systemet efter dina behov.

Reseräkningssystem

Våra digitala lösningar gör det möjligt för dina anställda att själva registrera resor. Programmet är lätt att använda. Traktamente och ersättning beräknas automatiskt, det enda chefen behöver göra är att attestera.

Utlägg och kvittohantering

Systemet inkluderar även en smidig lösning för utlägg och kvitton. Fotografera kvittot och skicka in det direkt i programmet. Belopp, moms, datum och annan information hanteras automatiskt och bokförs korrekt. På det viset får du enkelt en bra överblick över företagets utlägg.

Sjukrapportering

Vid längre sjukskrivningar kan du lägga in hela sjukperioden i vårt försystem. Du får en tydlig överblick över företagets sjukfrånvaro tillsammans med användbar statistik.

Semester och frånvaro

Dina anställda kan själva lägga in ansökan om semester och ledighet. Därefter får ansvarig chef en notifiering om nya förfrågningar att hantera. Godkända semesteransökningar överförs sedan automatiskt till tidrapporteringen. Enkelt och effektivt.

Lönetjänster för alla företagsformer

En liten verksamhet har andra behov och utmaningar än ett storbolag. Därför erbjuder vi en flexibel lösning för att kunna anpassa löneadministration för just ditt företag. Vi stöttar alla bolagsformer och branscher med hantering av löner. Oavsett om ditt företag endast har en ägare som behöver lön eller om du behöver hantera löner för hundratals anställda är vi din partner.

När du samarbetar med oss har du alltid tillgång till en kompetent och kunnig expert. Våra konsulter är specialiserade på lönetjänster och ständigt uppdaterade på nyheter och förändringar inom området. Du behöver inte tänka på att vidareutbilda personalen eller själv lösa semestrar och administration om dina medarbetare är sjuka. Vi löser allting åt dig så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Så ser en vanlig månad ut med vår lönebyrå – steg för steg

Steg 1 - Lämna in underlag

Du skickar in underlaget för lönerna via vår digitala portal. Om du använder våra system sker detta automatiskt så snart tidrapporterna är attesterade. Saknar du rapporter och system idag hjälper vi dig gärna med att komma igång med detta.

Steg 2 - Vi startar löneregistreringen

Vi påbörjar löneberedningen med hjälp av de underlag som du som kund har skickat in till oss. Om vi behöver ytterligare information eller något är oklart kommer vi att kontakta dig. När vi har fått in lönefilen gör vi också en kontroll för att säkerställa att allt är korrekt och kommer in som det ska.

Steg 3 - Du får en preliminär rapport

När löneberedningen är klar skickar vi en preliminär rapport till dig för kontroll och godkännande. Detta är en viktig del av processen för att säkerställa att allt underlag har lämnats in och att lönerna är korrekt beräknade. Om du upptäcker något som behöver justeras kontaktar du oss.

Steg 4 - Du får rapportpaket

När allt är klart tar vi fram ett rapportpaket som du kan använda för bokföring av lönerna, rapportering till Skatteverket och utbetalning av lönerna. Rapportpaketet innehåller all nödvändig information för att du ska kunna hantera löneutbetalningarna på ett korrekt sätt. Om du önskar kan vi hjälpa dig även med rapporteringen.

Steg 5 - Efterarbete

Vi kan hjälpa dig med andra uppgifter som är relaterade till lönehantering, så som pensionsrapportering, statistikrapportering och arbetsgivarintyg. Vi anpassar dessa tjänster efter dina behov, bransch och avtal.

Steg 6 - Löpande stöd

Under hela månaden är du välkommen att kontakta oss med frågor om löner eller vårt system. Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor som rör exempelvis semester, föräldraledighet eller sjukdom. Vi hjälper gärna till med rådgivning och stöd.

Hitta din lokala lönebyrå

Som en modern lönebyrå kan våra konsulter hjälpa till med löneadministration oavsett var du befinner dig. Vi arbetar digitalt och kommunicerar via vår portal och över telefon. Samtidigt tror vi på värdet i det personliga mötet och med över 130 kontor har vi lokal närvaro över hela Sverige. Du är alltid välkommen att besöka oss för ett personligt möte. Det viktiga för oss är att vi har ett samarbete som passar dig.

Hitta kontor

Kontakta oss för hjälp med löneadministration

Vanliga frågor och svar om löneadministration

Vad är de största fördelarna med att anlita en lönebyrå?

Att du inte längre behöver göra arbetet själv. En av de största fördelarna med att anlita oss för din löneadministration är att lönerna hanteras korrekt och alltid levereras i tid. Tänk dig att du har en enda person internt ansvarig för lönehantering och denne blir sjuk. Utan en backup-plan kan det vara svårt att få arbetet gjort i tid.

Hos oss finns alltid högkvalificerade lönekonsulter tillgängliga, redo att hjälpa till om en kollega inte är tillgänglig. Men det är inte den enda fördelen. De som ansvarar för löner internt på företag har vanligtvis andra arbetsuppgifter, eftersom lönehantering för ett enskilt företag inte brukar vara en heltidssysselsättning. Emellertid är det svårt för en person med flera ansvarsområden att behålla samma aktuella expertkunskap om lagar och regler som våra konsulter.

Våra konsulter är också vana vid att hantera personuppgifter enligt GDPR. Som en extra bonus märker vi att många arbetsgivare växer i sin roll när de får externt stöd. De får möjlighet att lära sig något nytt och förmedla denna kunskap till sina anställda.

Får jag alltid en egen lönekonsult?

Ja, när du samarbetar med oss har du en ordinarie lönekonsult hos oss, som kan sätta sig in i just ditt företag. Om din lönekonsult av någon anledning inte skulle vara tillgänglig är någon av dennes kollegor redo att hjälpa dig. Den andra lönekonsulten  har alltid en likvärdig kompetens och är uppdaterad på din verksamhet.

Hur fungerar det om jag behöver hjälp med lönetjänster, men redan har ett eget försystem?

Om du använder dig av ett eget försystem sedan tidigare och vill fortsätta med det går det alldeles utmärkt. Men du kan alltid välja att byta till vårt försystem (Flex HRM).

Är alla era lönekonsulter auktoriserade?

Alla våra lönekonsulter följer SALK (standard för auktoriserade lönekonsulter), ett ramverk som garanterar en lönehantering av hög kvalitet. Det är framtaget av Srf Konsulterna och är en kvalitetsstämpel som säkerställer att byrån som hjälper dig med löneadministration är en seriös aktör.

Behöver jag ha ett löneprogram för att få hjälp med löneadministration?

Nej, vi kör dina löner i våra system.