fbpx

Affärsutveckling och strategi

Behåll din konkurrenskraft med kontinuerlig utveckling

För att ditt företag hela tiden ska kunna hålla takt med omvärlden är det viktigt att utveckla ditt erbjudande, dina varor och tjänster så de matchar behoven hos kunderna och förändringarna på marknaden.

Affärsutveckling är ett stort område – och det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Våra affärsutvecklare hjälper dig att hitta rätt väg framåt för just ditt företag.

Affärsutvecklare för hjälp i särskilda situationer

När du satsar på produktutveckling

Det finns situationer i varje företag då man behöver hjälp med att utveckla sin affär på olika sätt. Funderar du kanske på produktutveckling, en ny verksamhetsgren eller gå in på en ny marknad – och behöver göra en konkret plan för hela händelsen. Våra rådgivare är specialiserade på att se över ditt erbjudande och ge stöd kring t.ex. marknadsföring och försäljning, eller hjälpa till med omvärlds- och konkurrensanalyser.

När du ska investera

Genom att göra en ekonomisk simulering av din framtida lönsamhet och se över hur marknaden kommer fungera i framtiden, kan vi hjälpa dig fatta beslut kring dagens investeringar. Vi hjälper dig att finslipa hela din affär, planera dina investeringsprojekt och söka bidrag för satsningen. Genom våra affärsrådgivare kan det lilla företaget få tillgång till strategisk kompetens och stöd inför hela resan per timme – värdefullt inte minst när det gäller dina särskilt viktiga investeringar.

När du ska räkna på lönsamheten

Inför investeringar och utveckling av ditt erbjudande blir det särskilt viktigt att konkret börja räkna på företagets ekonomiska förutsättningar, och se över scenarion som påverkar. Hur ska du få ihop lönsamheten? Vi har rådgivare som hjälper dig att reda ut prismodeller, göra kalkyler för dina investeringar, och upprätta budgetar som hjälper dig förverkliga din strategi.

När du behöver stöd i dialoger

I takt med att företaget växer kan du i många fall behöva stärka upp kring flera olika områden och komplettera dina interna resurser. Vi kan avlasta dig i ett flertal områden, inte bara genom strategisk rådgivning, utan även operativt – exempelvis i samband med förhandlingar med kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. I dessa dialoger är det värdefullt med en extra, oberoende part som stöd.

Vi gör din affärsplan till ett aktivt verktyg i vardagen

Ett konkret stöd i arbetet

Affärsplanen är en strategi – men också en konkret plan för hur du ska ta företaget framåt. Vi hjälper dig att fånga upp helheten, att se hur omvärlden rör sig och hur du ska tillgodose kundernas och marknadens behov både idag och i framtiden.

En strategi för riskhantering

För att affärsplanen ska vara företagets ryggrad både idag och i framtiden krävs det att den innehåller en strategi för riskhantering. Vi hjälper dig definiera scenarion och ta fram handlingsplaner för att kunna hantera framtidens ovissheter.

En plan att hålla sig till

En affärsplan är någonting du gör, inte någonting du har. Vi hjälper dig formulera din strategi så den enkelt går att omvandla i handling när du stöter på utmaningar i din verksamhet. Affärsplanen är företagets långsiktiga färdplan, och med hjälp av oss får du lättare att hålla dig till den hela vägen.

Vi hjälper dig bli en bättre förhandlare

Koll på priser och ansvar

Att ha koll på alla rättigheter och skyldigheter och vilket pris som ska gälla är inte alltid så lätt. Ju större affär det är, och ju mer sällan du befinner dig i denna situation, desto mer har du att vinna på att ta hjälp i förhandlingen av någon som är mer van än du. Vi har alla de verktyg och metoder som krävs för att göra bra affärer.

Utveckla din förhandlingsförmåga

Vi strävar efter att stärka dig som förhandlare så att du utvecklar din förmåga att göra bra affärer och skapa win-win-lösningar tillsammans med dina partners. Våra förhandlingsexperter finns som ett bollplank och stöd i förberedelserna, hjälper till att analysera läget, och kan även vara med vid själva förhandlingen.

Lång praktisk erfarenhet

Våra förhandlingsrådgivare är utbildade inom förhandling, har bred praktisk erfarenhet av förhandlingar och samverkar i team med köp- och avtalsjurister och affärsrådgivare. Allt för att kunna ge dig det bästa stödet att teckna fördelaktiga avtal.

Förhandling i grupp

Ibland är du som företagare väldigt liten i jämförelse med din förhandlingspart. Då kan det vara bra att gå samman med andra för att kunna förhandla om bra gemensamma villkor. Våra affärsrådgivare kan agera processledare och hjälpa gruppen samarbeta så allas intressen tas tillvara på bästa sätt.

Kontakta oss

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!