fbpx
Deklarera skog

Skogsdeklaration

Vi hjälper dig med skogsdeklarationen

  • Betalplan
  • Skogsavdrag
  • Skogskonto
  • Skogsskadekonto
  • Ersättningsfond
  • Skogslikvidkonto
  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond

Deklarationen för skogsägare är ett mycket viktigt verktyg där det finns möjlighet att skatteoptimera och skatteplanera smart över tid. I skogsdeklarationen tar vi hänsyn till hela bilden av ditt skogsägande – från din privata skattesituation, till skogsskötsel och framtidsplaner.

Skogsägare, möjligheter och skyldigheter

Alla som äger skog är även näringsidkare, vilket betyder både möjligheter och skyldigheter. Exempelvis skyldighet att deklarera, men möjlighet att skatteplanera med unika verktyg för just skogsägare. De flesta skogsägare driver sin verksamhet i en enskild firma där den privata ekonomin och näringsverksamheten är tätt sammankopplade.

Har du som skogsägare haft en virkesintäkt under året är det extra viktigt att veta hur du skatteplanerar för den. Här finns massor av pengar att spara, bara man vet vilka verktyg man ska använda och hur man ska göra.

Viktiga verktyg och begrepp att ha koll på inför din skogsdeklaration:

Om du inte har koll på dessa verktyg eller vet hur de ska användas så kan de ge mycket negativa ekonomiska konsekvenser. Läs på ordentligt eller ta hjälp av någon som kan. Vi har kunniga rådgivare över hela landet som kan hjälpa dig med din deklaration för skogen.

Underskott

Uppstår när det finns mer kostnader än intäkter. Underskott ackumuleras från år till år fram till att man gör ett positivt resultat. Så länge det finns ett underskott så utgår ingen skatt, därför är det viktigt att alltid få med alla kostnader man haft under året.

Betalplan

Möjligt att teckna hos den virkesköpande aktören vid en avverkningsrätt, för att fördela avverkningsintäkten över flera år. Tänk på att det är en risk att ha pengarna hos en virkesköpande aktör samt att pengarna ej får räknas med i räntefördelningsunderlaget.

Skogsavdrag

Skogsavdragsutrymme erhålls vid köp och motsvarar halva anskaffningsvärdet för skogen. Skogsavdraget skjuter upp beskattningen, den dag fastigheten avyttras ska medgivna skogsavdrag återföras.

Läs mer om skogsavdrag

Skogskonto

Skogskonto ger skogsägare möjlighet att dela upp skogsinkomster på flera år. Uttag från skogskonto beskattas vid uttag som ska ske senast efter 10 år. Maximal insättning styrs av årets skogsintäkter och minsta insättning är 5 000 kr. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo, varje delägare i en samäga har alltså sina egna skogskonton.

Så fungerar skogskontot

Skogsskadekonto

Liknar skogskonto men möjlighet att sätta av större belopp, endast vid skogsskador som har medfört att du blivit tvungen att avverka motsvarande två års tillväxt på totala skogsarealen för tidigt. Intyg om skogsskadorna bör bifogas.

Ersättningsfond

Får användas vid plötsliga intäkter, som intrångsersättning eller skadeintäkter. För att utan beskattning kunna återanskaffa liknande egendom. Gäller tre år som regel, om den ej nyttjats återförs inkomsten plus ett procentuellt påslag.

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkontot är ett konto för dig som får intäkter från skogen. Kontot gör det möjligt att skilja skogslikvider från privata konton och brukar ha en lite högre ränta.

Räntefördelning

Genom att räkna fram ett räntefördelningsunderlag finns möjligheten att skatta fram en del inkomster från näringsverksamheten till inkomstslaget kapital och därmed betala 30 procent skatt.

Expansionsfond

Avsättning i deklarationen för möjlighet att expandera verksamheten med lågbeskattade medel. Samma skattesats som bolagsskatten.

Kontakta oss!